TESTTELT: Askim legevakt i Indre Østfold har de ansatte satt opp et telt hvor de kan teste pasienter for coronavirus. Foto: Hanna Kristin Hjardar

FHI: Vil teste for corona gjennom spytt

Norske helsemyndigheter ser på muligheter for å endre testmetode for å påvise coronaviruset. Målet er at folk skal teste seg selv.

 • Yasmin Sfrintzeris

Spytt vil muligens kunne introduseres som prøvetakingsmateriale i løpet av noen uker, noe som vil forenkle prøvetakingen betydelig, skrev FHI i den nyeste risikovurderingen onsdag.

Fungerende seksjonsleder i FHI Karoline Bragstad utdyper at instituttet har undersøkt nærmere om spytt kan være et egnet prøvemateriale for covid-19 diagnostikk.

– I dag foregår prøvetakingen enten ved dyp neseprøve eller halsprøve. En prøvepensel føres meget langt inn i nesen og/eller langt bak i halsen. Spesielt neseprøven kan være svært ubehagelig, skriver hun i e-post til VG:

I tillegg bør prøven tas av helsepersonell, krever nærkontakt og beskyttelsesutstyr. Det kan også være en utfordring å få tak i nok prøvetakingsutstyr når mange skal testes på samme tid, understreker Bragstad.

– En spyttprøve tatt av pasienten selv vil kunne løse mange av flaskehalsene som nå begrenser mulighetene for å kunne få testet langt fler, ifølge Bragstad.

– Er det er mål at pasienter skal kunne ta prøvene selv?

– Ja, det er et klart mål at personer skal ta prøven selv. Likevel vil det være mange som må prøvetas på ordinær måte med dyp nese eller halsprøve for å kunne bruke prøven til også undersøke for andre sykdommer og ikke bare covid-19.

Mindre risiko for smitte av helsepersonell

Folkehelseinstituttet vil sammen med Helsedirektoratet og Helse Sør Øst se på muligheten for å legge til rette for prøvetaking i stor skala med spyttprøver, og gjøre utprøvninger for å finne ut hvordan prøvene best skal tas og behandles for å kunne gi tilfredsstillende resultater i laboratorieanalysene.

– Hvis metoden viser seg å fungere godt så vil det bli langt enklere å teste flere, vi vil kunne spare på bruk av beskyttelsesutstyr og kanskje ikke være så sårbare i forhold til leveranser av prøvetakingsutstyr, understreker Bragstad.

Selve testen for covid-19 sykdom i laboratoriet vil være akkurat den samme som i dag. Det er bare prøvematerialet som det analyseres på som vil være forskjellig.

– Vi er optimistiske, men må undersøke nærmere at metoden ikke er vesentlig dårligere enn dyp neseprøve eller halsprøve og at det er mulig å få til en god logistikk for at mange kan prøvetas på denne måten, forklarer Bragstad.

I FHIs hurtigoppsummering av eksisterende forskning på spyttprøver, konkluderer instituttet med at det er samsvar mellom spyttprøver og prøvene tatt fra nese og hals.

Instituttet skriver også at spyttprøvene vil være billigere, behovet for prøvetakingsutstyr vil være mindre og det er mindre risiko for smitte av helsepersonell.

Men det er også studier som tyder på det motsatte. Måten spyttet samles inn på kan se ut til å være avgjørende for om resultatene blir gode eller ikke, understreker fungerende seksjonsleder i FHI Karoline Bragstad.

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Test

Flere artikler

 1. Vil teste om medisin forebygger covid-19 hos leger og sykepleiere

 2. Nye hjertestans-rutiner i Bergen: Slutter med munn-til-maske-innblåsninger

 3. Flere norske coronapasienter har hatt symptomer i hjernen

 4. Pluss content

  Har du diabetes? Slik senker du corona-risikoen

 5. Vi må «slå ned», og ikke «bremse» coronaviruset

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder