PÅ STUDIETUR: Helseminister Bent Høie (H) var denne uken i London for å utveksle erfaringer med flere aktører innenfor den britiske helsesektoren. På turen sier han at han vil vurdere å be norske helseforetak se på hva slags inngrep man kan fase ut i fremtiden. Foto: Nina Rangøy/VG

Høie vil vurdere å kutte flere operasjoner og behandlinger

LONDON (VG) Et forslag om redusere flere medisinske behandlinger, deriblant snorkeoperasjon, en type kneoperasjon og åreknuteoperasjon er nå på høring i England. Helseminister Bent Høie mener Norge bør vurdere det samme.

– Jeg tror det blir mer sentralt fremover å se på hva vi gjør i helsetjenesten som ikke har god nok dokumentert effekt, og som vi bør gjøre mindre av. Frem til nå har vi hatt et stort fokus på innføring av nye, kostbare behandlinger og medisiner. Det er viktig, men vi har også et ansvar for å se om det er noe av det vi gjør i dag som bør nedprioriteres, sier helseminister Bent Høie til VG.

Høie var forrige uke på studietur i den britiske hovedstaden, hvor han besøkte flere aktører innenfor den britiske helsesektoren, i tillegg til at han hadde et offisielt møte med den britiske helseministeren Matt Hancock.

les også

Går hardt ut mot Høies homosammenligning: – Helt forkastelig!

Forrige uke besøkte Høie National Institute for Health and Care Excellence (NICE), som er en helsemyndighet underlagt den statlige helsetjenesten. NICE lager retningslinjer for bruk av helseteknologi (behandlinger og medisiner), klinisk praksis og veiledning for helsepersonell.

I møtet ble det utvekslet erfaringer og lærdom om medisinske metoder, persontilpasset medisin og erfaringer med utfasing av medisinske behandlinger og metoder i helsetjenesten.

FREMTIDENS MEDISIN: I møte med administrerende direktør Sir Andrew Dillon i britiske National institute for Health and Care excellence diskuterte Høie persontilpasset medisin, medisinske metoder og medisinske retningslinjer. Foto: Nina Rangøy/VG

Faser ut inngrep

Administrerende direktør Sir Andrew Dillon i NICE redegjorde i møtet for hvordan de i England inkluderer persontilpasset medisin i sine metodevurderinger for nye medisiner og behandlinger i det britiske helsetjenesten, samtidig som han redegjorde for hvorfor de velger å anbefale å redusere enkelte inngrep:

– Vi har en liste over flere inngrep som vi mener man bør gjøre mindre av, eller ikke gjøre i det hele tatt. I tillegg til å lage retningslinjer for hva vi bør gjøre, ser vi også på hva vi kan redusere . Vi gir kun anbefalinger og retningslinjer om dette, sier Dillon.

les også

Arbeiderpartiet om forskjellene i tilgangen på ny medisin: – Dette godtar vi ikke

Siden 2005 har NHS-sentre i England og Wales vært juridisk pålagt å finansiere medisiner og behandlinger som anbefales av NICE’s bedømmelsesråd.

Forslaget om å fase ut 17 medisinske metoder, som nå er ute på høring i England, har som formål å fase ut konkrete behandlinger som man mener er ineffektive eller som har høy risiko for pasienten.

les også

Private sykehus satser på rådyr kreftbehandling: – Skaper et todelt helsevesen

Prosjektet har fått navnet «The evidence-based interventions programme», og skal være komplementært til et planlagt program som tilrettelegger for mer persontilpasset behandling.

– Listen er baser på en kombinasjon av grundige vurderinger, og det er knyttet til at det ikke har dokumentert nok helsegevinst, og man likevel har fortsatt å tilby det til pasienter. Ethvert inngrep innebærer også en risiko, samtidig som det er negativt for helsetjenesten om man prioriterer midler feil, sier Høie.

Vil vurdere det samme i Norge

Han understreker at vi i Norge eventuelt også må ta slike beslutninger basert på konkrete faglige vurderinger.

– Hvis dette skal være aktuelt i Norge må det bygges på dokumentasjon og bred faglig enighet. Det er ikke et politisk spørsmål, men jeg mener det er et politisk spørsmål å sørge for at det blir gjort. Derfor mener jeg vi bør se til denne modellen, og vurdere om jeg skal gi våre helseregioner i oppdrag å se om de bør gjøre det samme. Vi skal ikke kopiere listen til britene, men om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon kan vi bruke det som utgangspunkt.

GIR ANBEFALINGER: Britiske NICE, som er en underorganisasjon til det statlige helsetjenesten, utarbeider metodevurderinger for nye medisiner og behandlinger, samtidig som de lager kliniske retningslinjer for helsesektoren. Foto: NINA RANGØY/VG

Snorkeoperasjon og kneoperasjon på listen

Inngrepene som foreslås å utfases eller reduseres i England er blant annet: Én type snorkeoperasjon, injeksjon for ikke-spesifikke ryggsmerter, kneartroskopi, mandeloperasjon ved hyppige halsbetennelser, inngrep ved kraftig menstruasjon og operasjon av åreknuter.

– De norske fagmiljøene må være enig i de vurderingene som er gjort, men måten de har valgt å følge opp dette på er mer konkret enn i Norge. Helseregionene skal se på variasjon og identifisere områder vi kan gjøre mindre på, men de kan bruke det som har blitt gjort her for å gjøre noe konkret, mener han.

les også

Høie stiller nye krav til sykehusene om persontilpasset behandling

Det var i sommer at Høie ba ledelsen i de regionale helseforetakene i oppdrag å utrede et bedre system for håndteringen av persontilpasset i medisin i ordningen «Nye metoder».

Dagens system er primært laget for å håndtere vurderingen av medisiner til større grupper, men fremtidens medisin er også for enkeltpasienter og små grupper.

VG har tidligere skrevet flere saker om persontilpasset medisin.

Behandlingsmetoden, som også er kalt presisjonsmedisin, baserer seg på kunnskap om biologiske forhold hos den enkelte pasient. Ved å kartlegge genetiske særtrekk i f.eks. en kreftsvulst kan legene tilpasse behandlingen den enkeltes sykdom – heller enn å følge standardbehandling.

Diskuterte «fremtidens medisin»

Helseforetakene må rapportere tilbake til helseministeren innen mars neste år, men beslutningsprosessen kan ta lengre tid.

MINISTERMØTE: På London-turen møtte Høie Matt Hancock som ble utnevnt som helseminister i Storbritannia i juli i år. Han var tidligere kulturminister. Foto: Nina Rangøy/VG

les også

Lagret kreftsvulster i 50 år: Kunstig intelligens kan gi kreftprognose

Etter England-besøket mener Høie Norge kan lære mye av England, samtidig som han sier han sitter igjen med et inntrykk av at de ikke nødvendigvis har kommet lenger enn oss:

– Det er en lærdom for oss at et land som har jobbet med persontilpasset medisin så lenge ikke har kommet særlig lenger enn oss. Det er en fattig trøst, men det er tydelig at vi ikke ligger bak. Derfor er jeg glad for at jeg har gitt helseregionene i oppdrag å forberede oss på denne utviklingen. Det er et viktig arbeid, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder