Illustrasjonsbilde. VAKSINE: Enda en ny vaksine, mot rotavirus, har blitt en del av det norske vaksinasjonsprogrammet. Foto:Thomas Nilsson,VG

Norske babyer får ny vaksine - den ellevte i rekken: - Forstår at foreldre er skeptiske

Nå har en ny vaksine blitt en del av vaksinasjonsprogrammet. Til sammen gir myndighetene tilbud om å gi elleve vaksiner til norske barn. Og de vil ikke stoppe der.

  • Marie Kingsrød
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Nylig har det kommet en ny vaksine, denne gangen mot rotavirus (Rotarix), i barnevaksinasjonsprogrammet. Rotaviruset gir alvorlig diaré hos sped- og småbarn, og fører til 700 til 1100 innleggelser i året, i tillegg til null til ett dødsfall.

Nå håper myndighetene at 60.000 barn hvert år skal vaksineres fordi rundt 1000 blir alvorlig syke – men de aller fleste blir helt friske i etterkant.

I 2009 anbefalte myndighetene alle å ta svineinfluensa-vaksinen Pandemrix. Senere dukket det mange, og alvorlige, bivirkninger opp som følge av vaksineringen, først og fremst narkolepsi.

LES OGSÅ: Småbarnsmødre er skeptiske

Folkehelseinstituttet (FHI) sier til VG at de forstår at norske foreldre kan være kritisk til den nye vaksinen, etter ettervirkningene av svineinfluensa-vaksinen har kommet frem.

– Jeg forstår at folk kan være skeptiske. Men det er viktig å huske på at den nye vaksinen mot rotavirus er testet annerledes enn disse pandemi- og influensavaksinene. Denne vaksinen er utrolig godt testet på over 60.000 barn, sier smitteverndirektør i FHI, John-Arne Røttingen, til VG.

Hva lurer du på om den nye vaksinen? FHI svarer på spørsmål klokken 11.30, spør nå!

– Beskytte de minste

Til tross for at Rotavirus fører til svært få dødsfall i den vestlige verden, og de aller fleste barna blir helt friske i etterkant, mener FHI at det er nødvendig at norske barn tar vaksinen.

– Vi har kommet til denne konklusjonen etter å ha vurdert reduksjon i sykelighet og at rotavirusvaksinasjon vil beskytte de minste og mest sårbare barna, sier Røttingen.

– Men de aller fleste barna blir helt friske fra dette igjen. Er dette virkelig helsemessig nødvendig?

EKSPERT I FHI: John-Arne Røttingen. Foto:Støtvig Alf Øystein,VG

– Dette er en sykdom som gir store plager for barna og som skaper mye bekymring for foreldrene. Det er også en stor belastning for norske sykehus.

– Nå er det hele elleve vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Når blir det for mye?

– Immunsystemet vårt trener seg hele tiden, basert på at vi får ulike infeksjoner. Vaksiner er bare ekstra trening for oss. Jeg vurderer det slik at vaksiner er en veldig viktig måte å få mindre sykdom i befolkningen på. Det vil gradvis komme flere vaksiner på markedet, og trolig også flere vaksiner inn i barnevaksinasjonsprogrammet, sier Røttingen.

Kan gi bivirkninger

Men ingen vaksiner uten mulige bivirkninger. En av ti som får Rotarix får irritabilitet og løs avføring. Opp til en prosent kan få magesmerter og hudreaksjoner. Men en ny studie viser også mer alvorlige bivirkninger. I en ny studie er det nå vist at også siste generasjon rotavirusvaksine øker forekomsten av tarminvaginasjon med 1,5 tilfeller per 100.000 vaksinerte spedbarn.

På spørsmål om hvor trygge norske foreldre kan være på den nye vaksinen, svarer Røttingen «veldig trygge».

– Det er ikke sikkert at noen barn i det hele tatt vil få tarminvaginasjon på grunn av dette, sier han.

Økonomisk drivkraft

Trude Helen Flo forsker på immunforsvaret ved NTNU. Hun er i all hovedsak positiv til vaksiner, men tror ikke at rotavirus-vaksinen vil gi stor gevinst i forhold til økt overlevelse. Dette er fordi rotavirusinfeksjon ikke er dødelig i Norge. Dessuten beskytter ikke vaksinen 100 prosent mot rotavirusinfeksjon, men rundt 85 prosent.

– Er det da nødvendig å vaksinere 60.000 barn hvert år, når kun 700 til 1100 blir alvorlig syke – og de aller fleste blir helt friske igjen?

– Jeg vil ikke uttale meg om det. Men det er selvfølgelig en økonomisk drivkraft bak dette også, sier Flo.

Flo tror ikke det – slik det er i dag – vil påvirke immunforsvaret i negativ retning å ta så mange vaksiner.

Hun forklarer at immunforsvaret trolig tåler mange vaksiner, men det praktiske rundt administrering av massevis av vaksiner i løpet av det første leveåret vil nok bli krevende – både i praksis og kostnadsmessig.

– Det er påvist lite bivirkninger ved vaksiner. Men det er viktig å være oppmerksom på at dersom mange vaksiner settes samtidig, kan de påvirke hverandre. Men denne vurderingen må FHI gjøre. Det skjer selvfølgelig uhell med enkeltindivider som har reaksjoner på vaksiner. Men likevel er vaksinasjon et av tiltakene som har reddet flest liv i verden, sier forskeren.

Hun fortsetter:

– Det finnes noen argumenter på at dersom man vaksinerer seg mot alle infeksjonssykdommer, vil det komme en større, mye verre sykdom. Men det finnes nok ikke noe belegg for det, sier hun.

Færre innleggelser

Overlege ved Oslo universitetssykehus, Astrid Rojahn, sier at hun tror at den nye vaksinen vil føre til store besparelser i sykehusopphold.

– Vi håper det blir en stor endring. Det er store kostnader forbundet til dette. Vi har kjempet lenge for at denne vaksinen skal komme. Det er fint for foreldre å slippe disse bekymringene, sier Rojahn.

Dette må du vite om rotavirus og vaksinen

Fra og med 1. september ble rotavirusvaksinen en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Dette er rotaviruset, og dette er vaksinen:

** På verdensbasis er rotavirussykdom den vanligste årsaken til alvorlig diaré hos sped- og småbarn. Sykdommen fører årlig til 24 millioner legekonsultasjoner, minst 2 millioner sykehusinnleggelser og mer enn 450 000 dødsfall hos barn under 5 år.

** Rotavirus forårsaker mage- tarminfeksjon (gastroenteritt) hos sped- og småbarn.

** Rotavirus er årsak til minst halvparten av tilfellene med diaré og oppkast blant sped- og småbarn i Norge.

** De fleste barn får rotavirussykdom en eller flere ganger før de fyller fem år.

** Infeksjonen gir ofte kraftigere symptomer enn andre mage-tarminfeksjoner.

** Rotavirussykdom er årsak til nesten 2/3 av alle sykehusinnleggelser med oppkast og diaré hos småbarn i Norge ( 700–1100 innleggelser årlig). De aller fleste barna blir friske, og rotavirus bidrar til null til ett dødsfall årlig i Norge.

** Det finnes to rotavirusvaksiner (Rotarix og Rotateq).

** Mer enn 60.000 spedbarn deltok i utprøvingene av hver av de to vaksinene.

** Vaksinen blir tatt to doser: Første dose på helsestasjonsbesøk ved alder 6 uker og senest ved alder 12 uker og siste dose på helsestasjonsbesøk ved 12 uker og senest ved alder 16 uker.

** Det er dokumentert at beskyttelsen etter vaksinasjon varer i minst 3–4 år (sannsynligvis enda lengre), og dette er tilstrekkelig til at de minste og mest sårbare er godt beskyttet.

** Rotavirusvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogram i om lag 50 land.

KILDE: Folkehelseinstituttet

Disse vaksinene tar barna

Det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet i Norge inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer:

** Difteri

** Stivkrampe

** Kikhoste

** Infeksjon med Haemophilus influenzae type b (HiB)

** Pneumokokksykdom

** Poliomyelitt

** Meslinger

** Kusma

** Røde hunder

** Humant papillomavirus (hpv)

** Rotavirus

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder