ANALYSERER: Blodprøver fra hele verden sendes inn til DiaGenics laboratorium på Helsfyr i Oslo. Her sjekker administrerende direktør Erik Christensen innholdet i en blodprøve. Foto: Helge Mikalsen

Blod røper Alzheimer

Bedre mulighet for å forebygge

HELSFYR (VG) Ved hjelp av en blodprøve skal man i fremtiden kunne slå fast om glemskheten skyldes begynnende Alzheimer.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Testmetoden som er under utvikling i Norge, gjør det mulig å påvise tidlige stadier av Alzheimers sykdom med en enkel blodprøve.

Det kan bety et stort gjennombrudd for muligheten til å sette i gang forebyggende livsstilsendringer og riktig medisinering.

Flere av verdens største legemiddelfirmaer varsler også at de i løpet av 2012 vil rapportere resultater fra de første studier med forebyggende legemidler mot Alzheimer - som skal kunne bremse celledøden i hjernen.

- Men for at en slik medisinering skal fungere godt, må man oppdage sykdommen tidlig, sier administrerende direktør og Erik Christensen i DiaGenic som forsker på blodprøvetestene.

Stor lettelse

- Det er ikke mulig å gjenopplive hjernecellene som allerede er blitt skadet av sykdommen.

I laboratoriet på Helsfyr har de allerede utviklet en blodprøvetest som påviser Alzheimer når pasienten har nådd demensstadiet.

Men nå er tanken å kunne finne endringene med en blodprøve inntil to år før pasienten når dette demensstadiet.

- Når man viser milde symptomer på kognitiv svikt, kan det skyldes mange ting - depresjoner, et lite hjerneslag, Alzheimer eller ingenting. Det vil være en stor lettelse for mange å kunne få disse svarene tidligere enn man kan sikkert i dag, sier Christensen til VG.

Stigende antall

I dag finnes det tre metoder for å påvise Alzheimer:

**Undersøkelse av personens kognitive evner (hukommelse, innlæring, språk abstrakt tenkning osv.), og samtaler med pårørende.

**Undersøkelse av spesielle proteiner i spinalvæsken.

**MR av hjernen som påviser svinn i bestemte områder.

- Ingen av de to siste metodene kan alene gi oss alzheimerdiagnosen, men i kombinasjon med den kliniske undersøkelsen, kan man stille diagnosen med høy grad av sannsynlighet, sier geriatrispesialist og leder av Rådet for demens, Wenche Frogn Sellæg.

Hun mener en eventuell blodprøve vil supplere undersøkelsene som finnes i dag.

Antallet pasienter med Alzheimer i Norge stiger i takt med den økende eldrebefolkningen.

Ferdigtestes i år

Leif Gjerstad er professor i medisin og blant Norges fremste alzheimereksperter.

- Hvis vi kan diagnostisere Alzheimers sykdom tidlig, så er det større mulighet til å stoppe eller bremse opp sykdommen før for store deler av hjernen er ødelagt.

Han mener det allerede finnes muligheter for å stille diagnose tidlig, men at det hadde vært fint dersom man kunne få en blodprøve som med nær 100 prosent sikkerhet kan stille diagnosen tidlig.

- Hvorfor forskes det så mye på Alzheimer?

- For å si det litt enkelt: «Hva hjelper det om vi får mange hjertefriske og kreftfrie personer på 90 år som løper rundt i god fysisk form, men ikke vet hvem de er eller hvor de skal?»

De nye blodprøvetestene fra Diagenic skal etter planen ferdigtestes for det europeiske markedet i løpet av året.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder