VIKTIG: Helseminister Bent Høie vil ha bedre dekningsgrad i registre for behandlingskvalitet ved norske sykehus.

VIKTIG: Helseminister Bent Høie vil ha bedre dekningsgrad i registre for behandlingskvalitet ved norske sykehus. Foto: NINA RANGØY/VG

Lokker med penger for å styrke helseregistre

Helseminister Bent Høie vil belønne norske helseregioner økonomisk for å registrere flere pasienter inn i medisinske kvalitetsregistre, samtidig som helsepersonell kan få meldeplikt.

– Å sette av tid til å registrere data må bli en selvfølgelighet i det daglige pasientarbeidet, sa helseminister Bent Høie da han åpnet det årlige seminaret for kvalitetsregistre tirsdag.

Siden 2009 har myndighetene forsøkt å bygge opp nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge.

Registrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor ulike sykdomsgrupper.

Resultatene fra registrene gir informasjon om behandlingskvalitet og forskjeller i behandlingstilbud ved norske sykehus.

Senest i januar i år konkluderte Riksrevisjonen med at en rekke norske helseregistre hadde store mangler.

les også

Store kvalitetsforskjeller på kreftbehandling: Høie vil samle kreftoperasjoner

I flere av registrene var det mangler eller usikkerhet om hvorvidt de fanger opp sykdomstilfeller, mens en tredjedel ikke hadde tilstrekkelig oppdaterte data. Rundt halvparten av dataene var ikke egnet til sammenligning over tid.

– God dekningsgrad og god datakvalitet er helt avgjørende for at resultatene skal være representative for pasientgruppen. Dekningsgraden blir stadig bedre, men det er fortsatt bare 24 av 53 nasjonale medisinske registre som har over 80 prosent dekningsgrad på individnivå, sier Høie.

les også

Sjekk kvaliteten på prostatakreft-operasjoner i hele landet: To av tre kreftpasienter fikk mangelfull behandling

Høie sier han vil at det skal lønne seg for helsetjenesten å rapportere inn data til helseregistrene:

– Jeg har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å innføre økonomiske incentiver for bedre dekningsgrad. Fra neste år skal 12 registre delta i en toårig prøveordning der de regionale helseforetakene mottar ISF-refusjon (innsatsstyrt finansiering) for hver registrerte pasient i kvalitetsregistrene.

les også

Høie vil vurdere å kutte flere operasjoner og behandlinger

Det innebærer at sykehusene vil få en refusjon på 200 kroner per innregistrerte pasient.

Tirsdag la blant andre nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft og nasjonalt register for fedmekirurg frem sine resultater.

les også

Livet etter fedmeoperasjon: Monica gikk ned 93 kilo

Pluss content

– Jeg ser at det er flere sterke historier om hva disse registrene har betydd for endringer i helsetjenesten i praksis. Når fagfolk får sammenlignet kvalitet på behandlingen de gir, spesielt knyttet til metoder, ser vi at det bidrar til å endre praksis. Disse registrene kan også bidra til at man oppdager feil bruk av metode eller materiell i behandlingen, sier Høie.

Tirsdag ble også forslag til ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre sendt på høring:

Om den nye forskriften blir godkjent, vil helsepersonell bli pliktige til å melde inn opplysninger til medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status. Selv om registrene er samtykkebaserte, åpnes det i forslaget også for unntak fra krav om samtykke når det er nødvendig av hensyn til datakvalitet og grad av dekning i registrene.

– At helsepersonell nå har plikt til å melde inn til registrene, er også et virkemiddel for å bidra til økt dekning i registrene, sier Høie.

les også

OUS glade for knallresultater

Leder Eva Stensland for Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sier til VG at disse registrene er den kilden vi har som kan si noe om den faktiske kvaliteten på den medisinske behandlingen som gis til norske pasienter.

– Det bidrar til at vi kan følge med på de faglige retningslinjene, og mulighet for å samle informasjon om alle pasienter i én gruppe, resultater og variasjon i kvalitet og tilbud, sier hun.

Stensland forteller at det er igangsatt flere forbedringsprosjekter etter at det er blitt oppdaget variasjon mellom sykehus:

– Det er igangsatt prosjekter for å forbedre valg av festemekanismer for proteser hos eldre kvinner, tidlig behandling av MS-pasienter samt to store prosjekter for diabetespasienter, sier hun.

Hun understreker at komplette registre er avgjørende for å kunne sammenligne og sette i gang forbedringsarbeid, og er positiv til økonomiske incentiver for å øke registreringen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder