REVLOSJUNERENDE: Kiropraktor Kasper Andresen viser her VGs reporter hvordan laseren virker. Foto: Frode Hansen
REVLOSJUNERENDE: Kiropraktor Kasper Andresen viser her VGs reporter hvordan laseren virker. Foto: Frode Hansen

«Mirakellaser» stemples som kvakksalveri

HELSE

Med denne «mirakellaseren» behandler ECT-klinikken i Oslo kreftsyke pasienter. Ledende kreftspesialister mener det er humbug og kvakksalveri.

Publisert: Oppdatert: 05.03.06 10:57

Nå har både Helsetilsynet og Forbrukerombudet startet gransking av den alternative klinikken i Oslo.

De mistenker at de driver ulovlig og potensielt uforsvarlig behandling av pasienter med alvorlige sykdommer.

Klinikken eies av kiropraktor Kasper Andresen (56), og med seg som styreleder har han fått Vegard Liven (50) - mannen som har tjent seg rik på å bygge opp treningskjeden SATS i Norge.

For 1200 kroner timen tilbys pasienter med ulike lidelser behandling med et laserapparat, som ifølge klinikken skal bygge opp kroppens stamceller og styrke immunforsvaret.

- Kynisk utnyttelse

På hjemmesiden til klinikken fortelles det blant annet om kreftpasienter som har blitt symptomfrie etter behandling med laseren.

På klinikkens venteværelse ligger det en mappe med en rekke historier om alvorlig syke personer som er blitt helt friske etter å ha fått laserbehandling.

- Dette er humbug og kvakksalveri. Det er kynisk utnyttelse av pasienter i en fortvilt situasjon, sier sjeflege Rolf Kåresen ved Ullevål universitetssykehus til VG.

Statens helsetilsyn har startet gransking av klinikken, noe som kan resultere i at Kasper Andresen kan miste sin rett til å kalle seg kiropraktor.

Samtidig kan tilsynet be politiet reise offentlig påtale mot personer ved klinikken som ikke har autorisasjon som helsepersonell.

- Vi har mottatt en klage, og den ligger nå til vurdering hos oss. På det nåværende tidspunkt har vi ingen ytterligere kommentarer til saken, sier seniorrådgiver Jostein Vist i Statens helsetilsyn til VG.

Gransker

Parallelt med dette gransker nå Forbrukerombudet om klinikken bryter loven ved indirekte å love dødssyke mennesker gull og grønne skoger.

Av lov om alternativ behandling går det frem at alternative behandlere ikke har anledning til å hevde at de kan behandle konkrete, alvorlige sykdommer.

- Vi bedømmer markedsføringen ut fra det førsteinntrykket den gir. Vi må huske på at dette er markedsføring rettet mot personer i en tung livssituasjon som følge av alvorlig sykdom, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Han ble gjennom VG kjent med markedsføringen til ECT-klinikken tidligere denne uken.

- Når ECT-klinikken skriver om virksomheten på denne måten, melder det seg spørsmål. Vi vil nå gå nærmere inn i materialet, for å undersøke om dette er i strid med loven, sier Thon.

Dersom han finner det lovstridig, har han flere sanksjonsmuligheter.

- Om vi mener det er et lovbrudd, vil vi be de ansvarlige om å avvikle markedsføringen. Dersom en slik anmodning ikke blir fulgt, har vi anledning til å ilegge tvangsbøter, sier Thon.

Skeptiske

Kreftsyke Truls Frogner (56) er blant pasientene som har fått behandling ved klinikken.

Nylig sendte han en bekymringsmelding til Statens helsetilsyn.

Frogner har fått flere behandlinger ved klinikken, og opplevde at kreften i denne perioden spredde seg til flere områder i kroppen.

- Jeg vet ikke om det skyldes laseren, men hvis de mener den kan påvirke celler i kroppen, kan det jo tenkes at den også påvirker kreftceller. Jeg føler at det er behov for å undersøke om denne behandlingen kan skade pasientene, sier Frogner til VG.

Han understreker at han på ingen måte hadde forventet å bli frisk av behandlingen.

- Når man kommer i en slik situasjon som jeg er i, er man villig til å prøve det meste. Jeg er ikke ute etter å ta klinikken, men mener dokumentasjonen for hvordan denne behandlingen påvirker kroppen, bør utredes, sier Frogner.

Landets ledende krefteksperter stiller seg tvilende til om laserbehandlingen kan være skadelig.

Likevel er de svært skeptiske til tilbudet.

- Denne type behandling har ingen effekt overhodet. Det er leit at pasienter lokkes til å bruke dyrebar tid og penger på noe sånt, sier sjeflege Rolf Kåresen ved Ullevål universitetssykehus.

- Spekulativ

Han får støtte av de anerkjente kreftprofessorene Johan E. Moan ved Radiumhospitalet, og Steinar Kaasa ved NTNU i Trondheim.

- Jeg oppfatter markedsføringen av denne behandlingen som svært spekulativ, sier Kaasa, som er leder for Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU.

- Jeg stiller meg skeptisk til om denne type behandling virker. Jeg har fulgt litteraturen i en årrekke, og er svært interessert dersom det har kommet nytt stoff av vitenskapelig standard som viser noe, men foreløpig har jeg til gode å se det, sier professor Moan ved Radiumhospitalet.

Også Etisk råd i Norsk Kiropraktorforening har mottatt en klage på ECT-klinikken.

De har bedt Helsetilsynet se på saken på prinsipielt grunnlag.

- Vi ønsker en avklaring av om det er greit at en kiropraktor tar av seg frakken klokken fire og gjør noe helt annet. Vi vil ha en vurdering av lovligheten i det, sier leder Petter Gran til VG.

Her kan du lese mer om