- EN SKANDALE: Pasientombud Knut Fredrik Thorne hevder de høye tallene blir møtt med skuldertrekk. Foto: Nils Bjåland

Anslaget: Fem dør hver dag

Pasientombudet i Akershus: - Det er en skandale at det er gjort så lite.

Hver dag dør fem personer som følge av feil gjort av norske leger. Det viser det eneste anslaget som er gjort for helsemyndighetene.

Publisert:

15 000 nordmenn blir hvert år påført skader for livet på sykehus, ifølge et anslag gjort for Helsedepartementet i 2004. Det samme anslaget antar at 2000 personer dør årlig - altså fem mennesker hver eneste dag.

OVERSIKT: 40 liv ødelagt - les historiene og se bilder og filmer

Anslaget ble gjort av legenestor Peter F. Hjort for syv år siden, og er den eneste beregningen som finnes i Norge.

I tillegg kommer behandlingssvikt begått av fastleger,
legevakter, i hjemmesykepleien eller ved sykehjemmene.

- Det er en skandale at det er gjort så lite, sier pasientombud og tidligere jurist i helsetilsynet, Knut Fredrik Thorne etter å ha lest saken om Franks og de 39 andre pasienthistoriene VG har kartlagt.

- Hvis det hadde blitt kjent at 2000 dør i trafikken hvert år, så hadde samferdselsministeren fått sparken. Men i helsevesenet møtes disse tallene med et skuldertrekk, sier Thorne.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst sier at målinger som er gjort i senere tid viser det samme nivået som anslaget til Hjort:

- Det er mange som ikke er kjent med at vi har en så stor utfordring, sier Mikkelsen.

Les mer om dette temaet i dagens papirutgave av VG! Faksimile: VG 30. mai 2011.

Hun påpeker at forbedringspotensialet er enormt:

- Det finnes i all litteratur at feil skjer i 5-20 prosent av tilfellene av sykehusbehandlingene, og at 40-50 prosent av feilene kan forebygges, sier Bente Mikkelsen.

Knut Fredrik Thorne mener at flere av de 40 pasienthistoriene VG har kartlagt viser stygge tabber som går igjen.

- Sakene gir dessverre et realistisk bilde på feilbehandling i Norge, og er representative for de 15 000 sakene hvor folk årlig ødelegges på grunn av feil, sier Thorne.

Liv i ruiner

Tabber i det norske helsevesenet har lagt tusenvis av liv i ruiner. Året gjennom ringer disse ofrene til VG fordi de slåss for å bli hørt - mange har ikke en gang fått en unnskyldning.

- Det er en gjenganger at pasienter som utsettes for alvorlig feilbehandling, ikke får noe beklagelse fra leger eller sykehus, at de ikke får noen forklaring eller informasjon om rettighetene sine. Isteden møtes de av en mur av taushet. Ofte er denne behandlingen pasientene reagerer mest på i ettertid, sier Knut Fredrik Thorne.

Akkurat nå jobber 5000 nordmenn for å få erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter legetabber eller svikt ved sykehus.

Tusenvis av disse kampene pågår i årevis, også i Pasientskadenemnda og i domstolene.

Staten betalte i fjor nesten én milliard kroner i året i erstatning. Utbetalingen var høyere enn noensinne.

De ti siste årene har 33 400 nordmenn meldt inn feilbehandling til NPE. De offisielle tallene fra NPE viser bare det som blir registrert som feilbehandlinger.

- Dette er bare toppen av isfjellet, ifølge direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Ingen har oversikt

Myndighetene har ingen oversikt over hvor mange feilbehandlede som ikke orker å ta fighten.

Helse- og omsorgsdepartementet påpeker at Verdens helseorganisasjon anslår at uønskede hendelser inntreffer i ti prosent av sykehusopphold i vestlige land.

Hjorts anslag er basert på samme internasjonale anslag om ti prosent uønskede hendelser, samt en rekke internasjonale rapporter, brutt ned på norske forhold.

I et forsiktig anslag kom han da frem til at 2000 dør og at 15 000 skades for livet etter feilbehandling og svikt ved norske sykehus hvert år.

Dette er tallene Norsk Pasientskadeerstatning forholder seg til i dag. Sosial- og helsedirektoratet bruker de samme anslagene i «Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten» fra 2005.

Kunnskapssenteret for helsetjenesten prøver nå å kartlegge konkret hvor ofte feilbehandling skjer i Norge.

Pasientombudene i Norge får mest klager på fastleger - men det finnes ingen egne anslag for feilbehandling i primærhelsetjenesten.

- I mange tilfeller dør pasienter etter feil har blitt gjort - antallet som dør og skades er alvorlig. Det må jo være et potensial for å bli bedre, og volde mindre skader, sier NPE-direktør Jørstad.

Professor i medisin Peter F. Hjort, bak Norges eneste offentlige anslag over feilbehandling, døde i januar.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder