SMÅTT DIKTATORISK: Generalsekretær i Den norske tannlegeforening Gunnar Lyngstad reagerer på at miljøverndepartementet ikke rådførte seg med landets tannleger før de la ned et forbud mot kvikksølv. Foto: Espen Braata/VG/Den norske tannlegeforening

Raser mot amalgamforbud

- Sender regningen til pasientene

(VG Nett) Den norske tannlegeforening reagerer etter at landets tannleger kom på jobb etter juleferien og oppdaget at et nytt forbud plutselig hadde trådt i kraft.

Francis Lundh
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Forbudet mot kvikksølv, som finnes i amalgamfyllinger, ble vedtatt av Miljøverndepartementet den 21. desember 2007 med virkning fra den 1. januar i år.

- Forbudet kom etter at alle tannleger i Norge hadde tatt juleferie. Da de kom tilbake på jobb etter nyttår hadde de fått et nytt forbud. Vi synes prosessen har vært litt diktatorisk for å si det slik, sier generalsekretær i Den norske tannlegeforening Gunnar Lyngstad til VG Nett.

- Sender regningen til pasientene

Lyngstad sier at det i dag er svært få tilfeller der amalgam benyttes, og foreningen vil be departementet om enkelte unntak slik at de kan bruke amalgam i de få tilfellene der det er mest nødvendig.

- Vi reagerer på at det ikke har vært med i en prosess på forkant og at vi har vært med på en dialog for å forklare nødvendigheten av å bruke dette i helt spesielle tilfeller, sier Lyngstad.

Han forklarer at amalgam er spesielt nyttig mot en type tannråte som ofte rammer eldre og mennesker som går på spesielle medisiner. Nå kan det bli dyrere for disse gruppene å gå til tannlegen.

- Vi regner med det at det koster dobbelt så mye å legge en fylling i moderne materiale, fordi det tar dobbelt så lang tid. Det har ikke vært det viktigste motivet, men det er et aspekt ved det. Departementets avgjørelse sender regningen direkte til våre pasienter, sier han.

Les også: Amalgamkutt blir dyrt

- Farlig miljøgift

FORBUDT: Amalgamfyllinger er nå forbudt av miljømessige hensyn. Foto:

Forbudet er vedtatt på grunn av miljøhensyn.

- Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene. Det finnes fullgode alternativer til kvikksølv i produkter, og derfor er det riktig å innføre forbud, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

Les hele pressemeldingen på Miljøverndepartementets hjemmesider

Avdelingsdirektør for Forurensningsavdelingen i departementet, Anne Beate Tangen, sier de ikke ser amalgam som nødvendig.

- Sosial- og helsedirektoratet har fastsatt retningslinjer for bruk av tannfyllingsmaterialer, og dette er det viktigste faglige grunnlaget for å vurdere disse spørsmålene. I disse retningslinjene er det ikke føringer som tilsier at amalgam i tannfyllinger i noen tilfeller er nødvendig, sier hun til VG Nett.

Det har lenge vært diskutert om amalgamfyllinger kan være helseskadelige, og norske myndigheter oppfordret i 2003 til begrensning i bruken. To omfattende studier i fjor viste derimot at det ikke var påvist noen helseskade ved bruk av amalgam.

Samtidig mener 7,7 prosent av befolkningen med amalgamfyllinger opplyst at de har hatt helsemessige plager på grunn av dette, ifølge en undersøkelse utført av Nasjonalt Forskningssenter
innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) i 2006.

Les mer på NAFKAMs hjemmesider

Lyngstad tar til etterretning at det ikke er medisinske, men miljømessige hensyn som legges til grunn for forbudet.

- Med den lille bruken av amalgam det er i dag så kan man si at miljøgevinsten er minimal i forhold til det enkelte pasientgrupper påføres, sier han og karakteriserer prosessen i forkant av forbudet som respektløst overfor landets tannleger.

Tangen er ikke enig i at miljøgevinsten er liten.

- Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene og at selv lave konsentrasjoner kan gi langsiktige skader, også på mennesker gjennom inntak av kvikksølvforurenset fisk. Selv om bruken av amalgam er sterkt redusert de siste årene, er det viktig å stanse de gjenværende kildene så langt som mulig. Mye av kvikksølvutslippene finner sted ved gravferd og kremering, og utslippsreduksjonene vil derfor i stor grad komme flere år i fremtiden. For å oppnå dette, må likevel bruken stanses allerede nå, sier hun.

Håper på dialog

Amalgamforbudet forhindrer i praksis ikke tannleger å bruke amalgam av helsemessige årsaker, men forbyr dem å kjøpe det.

- Noen sitter på et lite lager, så det er ikke prekært, men det er prosessen vi reagerer på, sier Lyngstad.

De håper nå på å få i stand et møte med departementet for å få lov til å unntaksvis bruke amalgamfyllinger.

- Slik vi har tolket et raskt brev fra departementet er det i alle fall åpent for en dialog, men hva som kommer ut av det er for tidlig å si, sier Lyngstad.

Tar selvkritikk

Han presiser at for mange tannleger vil forbudet være uproblematisk, men sier at det spesielt for dem med eldre pasienter vil være ødeleggende.

Departementet tar selvkritikk på at Den norske tannlegeforening ikke ble varslet om forbudet tidligere.

- Vi har forståelse for at det endelige forbudet burde vært informert om tidligere enn rett før jul. Forbudet har imidlertid tidligere vært svært godt varslet, og forslaget var på offentlig høring vinteren 2007. Det endelige forbudet skiller seg ikke vesentlig fra høringsutkastet, og omfanget av unntak for amalgam er likt. Vi mener derfor at forbudet var godt varslet og at det var rimelig å forvente fastsettelse av dette, sier avdelingsdirektør Tangen.

Ifølge svt.se skal amalgam også forbys i Sverige innen kort tid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder