ERSTATTER RØYKEN: De nyeste tallene fra SSB, fra februar i år, viste at unge mennesker dropper røyken til fordel for snus. Foto: Espen Braata
ERSTATTER RØYKEN: De nyeste tallene fra SSB, fra februar i år, viste at unge mennesker dropper røyken til fordel for snus. Foto: Espen Braata

Forskere: Snus har positiv effekt på folkehelsen

Helsedirektoratet bekymret for «snus-epidemi» blant ungdom

HELSE

Etter flere års forskning konkluderer SIRUS med at eksistensen av snus på det norske markedet er positiv for folkehelsen.

Publisert:

Det kommer frem i en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Drugs and Alcohol Today, skrevet av forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

- Artikkelen oppsummerer for første gang funnene fra vår mangeårige snusforskning, og trekker en klar konklusjon om nettoeffekt for folkehelsen. Vi har altså et solid observasjonsmessig grunnlag for å hevde at tilgjengelighet til snus må ha virket mer positivt enn negativt for befolkningens helsestatus, sier Lund til VG.

Han forteller at SIRUS' forskningsprosjekt har pågått siden 2006, men at de først nå «begynner å få brikkene på plass».

- Flukt fra en livsfarlig vane

Debatten om snus og produktets helserisiko har pågått i lang tid, og Lund har flere ganger tidligere uttalt at snus kan redde liv.

- Men er det ikke å trekke det litt langt å si at snus har positiv effekt på folkehelsen?

- Nei, det er en logisk konsekvens av risikoforskjellen og bruksmønsteret. Det som særpreger bruksmønsteret for snus i Norge, er at det trekker røykere bort fra røyking. Snus er mer brukt som en flukt fra en livsfarlig vane, enn det rekrutterer nye brukere som ellers ikke ville brukt tobakk, sier Lund.

De nyeste tallene fra SSB, fra februar i år, viste at unge mennesker dropper røyken til fordel for snus.

Han mener det er så stor risikoforskjell mellom produktene at det skal rekrutteres veldig mange ikke-røykere til snusbruk for å utligne den positive helseeffekten fra hver røyker som går over til snus.

Vil ikke anbefale snus til ungdom

- Det negative ved snus er at det også rekrutteres ungdom som sannsynligvis ikke ville begynt med tobakk hadde det ikke vært for at snus var tilgjengelig. Jeg ville aldri finne på å anbefale ungdom å bruke snus. Det måtte i så fall ha vært uhelbredelige nikotinister som ellers ikke ville klart å slutte å røyke på annen måte, sier Lund.

Forskningslederen mener erkjennelsen av at snus har produsert en nettogevinst for folkehelsen sitter litt langt inne hos mange, fordi «alle» ifølge Lund hater tobakken og tobakksindustrien.

Han mener helsemyndighetene burde vært mer åpne for forskningen som foreligger.

- Grovt feilinformerte

- Vi blir ofte beskyldt for å være tobakksliberalister eller for at vi løper tobakksindustriens ærend, men vi må forholde oss til våre forskningsresultater. Det er gjort en lang rekke undersøkelser i Norge som viser at røykerne er grovt feilinformert om risikoforskjellen mellom snus og sigaretter.

Lund mener konsekvensen kan være at røykerne ikke har noe motiv for å bytte produkt, og beholder sine livsfarlige røykevaner.

- Hos mange tobakksmotstandere kan det virke som kampen mot tobakken er viktigere enn kampen mot tobakksrelaterte sykdommer. Målsetningen må være å bekjempe dødelighet, og der kan snus spille en viktig rolle.

Bekymret

Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, er ikke like positiv til snus.

- Totaltrenden er ikke at røykere i 40- og 50-årene snuser, det er blant ungdom og unge voksne vi har hatt den kraftige økningen. Vi er bekymret for denne voksende epidemien blant ungdom, fordi snus også er helseskadelig, sier Klepp til VG.

- Er du enig med Lund i at røykere i Norge er grovt feilinformerte om risikoforskjellen på snus og sigaretter?

- Jeg er ikke enig. Vi mener vi har vært tydelige på at snus er mindre helsefarlig enn røyking, men at snus også er helseskadelig.

- Mulig å bruke snus som metode

Klepp åpner også for at snus kan være en metode for røykere som ønsker å stumpe sigaretten.

- Til røykere som har forsøkt ulike metoder for å slutte, uten å klare det, sier vi at det er en mulighet å bruke snus som metode for å slutte. Gjerne i samarbeid med helsepersonell som tannlege og fastlege, som også kan gi råd om andre metoder, sier divisjonsdirektøren.

Klepp kjenner seg heller ikke igjen i Lunds utsagn om at det kan virke som at kampen mot tobakken er viktigere enn kampen mot tobakksrelaterte sykdommer.

- Det er overraskende at han kommer med den type påstander, sier Klepp.

Snusdebatt i EU

Blant EUs medlemsstater er det kun i Sverige at det er lov til å selge snus, og debatten om det også skulle forbys her har tidlige vært oppe.

I fjor høst ble det klart at Danmark ville forby salg av løssnus etter press fra EU.

For et par uker siden besøkte Lund EU-parlamentet for å presentere SIRUS' forskning, riktignok hos en parlamentarikergruppe som i utgangspunktet er positiv til opphevelse av forbudet i de andre medlemsstatene.

- Mange av de 750 parlamentsmedlemmene aner ingen ting om snus og hvordan det brukes som et alternativ til sigaretter. Holdningen er at nye tobakksprodukter er noe en skal forby, sier Lund.

Han frykter at beslutningene skal tas på et for lite forskningsbasert grunnlag.

Her kan du lese mer om