SPREKT FOLK: Det norske folk er aktive, men det er ganske store skiller. Menn i Østfold skiller seg negativt ut. Her fra Holmenkollstafetten. Foto: Frode Hansen VG

Levekårsundersøkelse: Nå er hver tredje norske mann er overvektig

Det norske folk røyker mindre og drikker mindre brus - men vi sliter stadig med vekta. I Østfold mosjonerer hver fjerde mann aldri.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Levekårsundersøkelsen som ble offentliggjort i dag viser at nordmenns levevaner blir bedre.

Men til tross for at vi røyker mindre, drikker mindre brus og mange mosjonerer, er mange overvektige - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden, viser oppsummeringen om helseforhold i levekårsundersøkelsen, som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjennomført i 2015.

Trenger du inspirasjon til å komme deg opp fra sofaen? Dette gjør trening med kroppen din

Hovedfunn

Her er noen av hovedfunnene:

** 79 prosent oppgir at de har svært god eller god helse.

** Bare 13 prosent oppgir at de røyker daglig. Det er 11 prosentpoeng nedgang siden 2005.

** 28 prosent er overvektig (BMI på 27 eller over). Her er det store kjønnsforskjeller: 33 prosent av norske menn er overvektige, mens bare 23 prosent av kvinnene er det.

** 16 prosent sier de aldri mosjonerer. 17 prosent av mennene, 14 prosent av kvinnene.

Kvinner er ifølge undersøkelsen overvektige i mindre grad enn menn, de er mer i aktivitet og drikker sjeldnere sukkerholdige drikker.

Oslofolk kommer best ut

Skal man tro undersøkelsen til SSB så skiller innbyggerne i Oslo seg fra resten av landet: Her er færre overvektige, færre drikker sukkerholdige drikker daglig og langt flere enn landsgjennomsnittet går minst en halvtime om dagen.

Østfold, Hedmark, Oppland, Nordland og Finnmark peker seg ut som de fylkene med mest opphopning av ugunstige levevaner. Her finner man også den største andelen av kvinner som ikke mosjonerer. Ifølge undersøkelsen er det Hedmark og Telemark som har flest kvinner som sliter med fedme.

Les også: Slik vil Helse-Høie gjøre det enklere å ta sunne valg i butikken

47 prosent av mennene i Finnmark er overvektige

I levekårsundersøkelsen er det spesielt mennene som peker seg ut i negativ forstand: En av tre menn er overvektige. Verst stilt er det i Finnmark, hvor hele 47 prosent av menn overvektige.

En av fire menn i Østfold sier at de aldri mosjonerer, men har ifølge undersøkelsen likevel ikke større problemer med vekta enn resten av landet.

Menn som bor i, Østfold, Telemark, Aust-Agder, Hedmark, Nordland og Finnmark har lavest forventet levealder. Hedmark og Oppland har hatt en svakere utvikling i levealder de siste 30 årene enn andre fylker.

På gladsiden har man derimot at stadig færre unge menn mellom 16 og 24 røyker daglig. Da er det langt flere daglige snusere: 20 prosent av mennene i denne aldersgruppen oppgir at de snuser daglig.

– Utdanningsnivå

Styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp, sier det er mange årsaker til at Østfold ofte kommer dårlig ut i målinger av folkehelse.

– Fysisk aktivitet henger blant annet sammen med utdanningsnivå. Østfold har et lavere utdanningsnivå enn snittet for Norge (Østfold ligger på bunn sammen med Nordland og Finnmark), og det er ikke unaturlig at dette fører til redusert fysisk aktivitet. Vi vet også at levealderen er lavere i områder med lavt utdanningsnivå, sier hun.

Og de har en utfordring for fremtiden:

– Nå flytter lavt utdannede ut fra Oslo til Østfold hvor det er billigere å bo, og med det følger det mange sosiale problemer. Vi vet at i områder hvor det er store sosiale ulikheter, så er en av mange uheldige konsekvenser en mer usunn livsstil og lavere forventet levealder

– Glemt fylke

Hun sier de blir glemt.

– Det er over mange år ført en nasjonal politikk der Østfold er det glemte fylke. Fordi vi ligger geografisk sentralt plassert, får vi ikke den støtte som mange distriktsfylker får selv om vi har flere lignende problemer. Da hjelper det heller ikke at vi trolig mister anslagsvis 1.000 arbeidsplasser på Rygge flystasjon, mens andre fylker får redningspakker Østfold aldri har sett snurten av, sier hun.

Og stort brusforbruk får grensen mye av ansvaret for.

– En mulig forklaring til at østfoldingene drikker mer brus er nærheten til Sverige. Vi vet at tilgjengelighet og pris påvirker hva slags mat folk spiser, og særlig vil personer med dårlig råd være tilbøyelige til å velge billig og usunt fremfor dyrt og sunt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder