HJERNEAKTIVITET: Bildet til venstre viser hjerneaktiviteten til kontrollgruppen som drikker alkoholfritt og vet at drikken er alkoholfri. De fargede områdene angir hvilke deler av hjernen som er aktivert ved oppgaveløsning. Bildet til høyre viser aktiviteten i hjerne til kontrollgruppen som drikker alkohol, og er klar over alkoholpåvirkningen. Som vi ser er de fargede områdene betraktelig mindre enn ved forrige bilde, noe som betyr mindre nevral aktivering i denne gruppen sammenliknet med de som var edru. Foto: fMRI-gruppen

Hjernen ikke intakt ved 0,8 i promille

Påvirkes i større grad enn tidligere kjent

(VG Nett) Nye studier tyder på at promillegrensen på 0,8 promille til sjøs kan være for høy.

  • Bodil Fagerheim
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

En slik promille øker risikoen for feilvurderinger hos båtførere, mener forskere. Ved et promillenivå på 0,8 blir viktige funksjoner i hjernen påvirket i større grad enn hva som tidligere har vært kjent. Dette har forskere ved fMRI-gruppen ved Psykologisk fakultet i Bergen og Haukeland universitetssykehus funnet ut.

Flere tidligere studier har vist hvordan alkohol påvirker atferden. Det forskerne har villet med denne studien, er å finne ut hvordan alkohol påvirker hjernen.

Nedsatt reaksjonsevne

Ifølge stipendiat Hilde Gundersen ved fMRI-gruppen er det først og fremst aktiviteten i den fremre delen av hjernen, den delen som styrer evnen til å ta egne beslutninger, registrere egne feil og korrigere feil, som blir nedsatt under påvirkning av alkohol. Dette påvirker reaksjonsevnen vår når vi som bil- eller båtførere for eksempel skal avgjøre om det er nødvendig å svinge unna farer eller bremse ned.

- Selv ved relativt lavt promillenivå på 0,8 promille, viser det seg at hjernen ikke er intakt slik man har behov for når man skal kjøre båt eller bil. Ved en promille på dette nivået er faren stor for at ikke er nok oppmerksom i forhold til omgivelsene, sier Gundersen til VG Nett.

Fire grupper

For å finne ut hvordan alkohol påvirker aktiviteten i hjernen, studerte forskerne hjerneaktiviteten til fire forskjellige grupper og sammenliknet resultatene. Forsøksgruppa fikk alkohol og visste det, kontrollgruppa fikk ikke alkohol og visste det. I to andre gruppene, placebogruppene, fikk den ene alkohol, men trodde at det var alkoholfri drikke. Den andre fikk alkoholfri drikke, men ble fortalt at det var alkohol.

I studien ble det ved hjelp av avansert teknologi, fMRI, kontinuerlig tatt bilder av forsøkspersonenes hjerne mens de løste oppgaver. Der kunne forskerne se når og hvor i hjernen aktiviteten foregikk under oppgaveløsningen. Oppgavene krevde varierende grad av oppmerksomhet, korttidshukommelse, evne til å ta beslutning og til å ignorere irrelevant informasjon.

- Vi var opptatt av å finne ut om enkelte deler av hjernen ble mer påvirket av alkohol enn andre deler. Her pekte de fremre delene seg klart ut, forteller Gundersen.

I dag er grensen for småbåtførere satt til 0,8 promille og ut fra resultatene i studien kan det tyde det på at denne promillegrensen kan være for høy.

- De områdene i hjernen som får redusert funksjon ved påvirkning av alkohol, vil begrense båtførerens evne til å ta avgjørelser som kan være avgjørende når man ferdes med høy fart på havet, påpeker Gundersen.

Placebogrupper

Når det gjaldt placebogruppene fant forskerne at de hadde andre typer aktivitet i deler av hjernen, enn de som fikk korrekte opplysninger om hva de drakk.

De som trodde at de drakk alkohol viste høyere aktivering i hjernen enn dem som visste de var edru. De som trodde de var edru, hadde imidlertid litt lavere aktivering enn dem som visste de var edru.

De som trodde de drakk alkohol, prøvde å kompensere for effekten av rusen ved å skjerpe seg ekstra under øvelsen.

I tillegg observerte forskerne atferdsmessige endringer hos de som trodde de hadde inntatt alkohol.

- De ble like høylytte og livligere i praten som dem som drakk alkohol. Dette viser at vi tolker vår væremåte i kontekst med omgivelsene, sier Gundersen.

Overraskende beruset

Hvor mye man skal drikke for å oppnå en promille på 0,8 er avhengig av flere ting, blant annet kjønn, vekt, hvor fort man drikker og hva man har spist i forkant.

Gundersen forteller at promilletester som er utført i forbindelse med studien viser at de fleste ikke klarer å gjette hvilken promille de har. Forsøkspersonene ble overrasket over hvor beruset de opplevde å være når de hadde 0,8 i promille.

- En promille på 0,8 er en ganske vanlig festpromille, man er i godt humør og utadvendt. Blir promillen høyere, kommer ofte de negative virkningene fram, man blir trøtt og sløv, sier Gundersen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder