VIL STYRKE ELDRES RETTIGHETER: F.v.: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Medlem i helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune Aina Stenersen, og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité Sylvi Listhaug. Fremskrittspartiet har lenge ønsker å opprette et nasjonalt eldreombud. Neste år blir det en realitet. Foto: Tore Kristiansen/VG

Budsjettlekkasje: Gir fire millioner til nytt nasjonalt eldreombud

MAJORSTUEN (VG) Neste år opprettes det for første gang et nasjonalt eldreombud. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) mener det er på tide, og sier eldre i Norge fortjener å bli tatt mer på alvor.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det var under et besøk på Fagerborghjemmet på Majorstuen i Oslo at hun kunngjorde at regjeringen bevilger fire millioner kroner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud i budsjettet for 2019.

Regjeringen følger med det opp løftet fra regjeringserklæringen fra Jeløya, hvor det var enighet om å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene.

les også

Valgt som ny nestleder – dette er Listhaugs plan for Frp

– Mens det i mange år har vært et nasjonalt barneombud, er regjeringen opptatt av at eldre også skal få et ombud, et eldreombud. Dette sikrer vi nå i budsjettet for 2019, sier Michaelsen.

Formålet med der nye ombudet er å styrke oppmerksomheten om eldres behov, bedre eldreomsorgen og gi eldre et talerør som kan sette helse- og omsorgstjenestene til eldre på dagsorden.

1. nestleder i Frp og medlem i helse- og omsorgskomiteen, Sylvi Listhaug, var med på besøket til Fagerborghjemmet, og trakk frem at det har vært en viktig sak for partiet å få opprettet et nasjonalt eldreombud.

les også

God mat er god eldreomsorg

– Eldre trenger en tydelig røst som kan tale deres sak. Jeg mener mange eldre i dag tar til takke med tilbud som er altfor dårlig. Det er viktig at de har noen å henvende seg til som kan hjelpe dem, og jeg håper den som får jobben kan sette dagsorden, og forbedre forholdene for eldre, sier hun.

Listhaug sier hun selv hadde søkt på jobben om hun ikke hadde vært stortingsrepresentant:

– Ja, og da ville jeg laget furore om ting ikke var på stell. De eldre er de som har bygd dette landet, og de fortjener det aller beste. Mange av de eldre i dag er litt for beskjedne, samtidig som mange ikke orker å ta opp kampen mot kommunen eller sykehjemmet. Noen har sterke pårørende som kan snakke for dem, men jeg er bekymret på vegne av dem som ikke har ressurssterke pårørende, eller ikke har pårørende i det hele tatt, sier Listhaug.

Det nye ombudet etableres som en del av den etablerte ombudsordningen og har helse- og omsorgstjenester som sitt ansvarsområde, og skal etter planen opprettes i andre halvår 2019.

Totalt vil det bestå av to nye årsverk, samt fem nye årsverk til styrking av de lokale ombudene knyttet til tema eldre.

les også

Kraftig aldring i distriktene kan gi økte forskjeller

– Mange eldre etterspør ikke den hjelpen de trenger og ønsker ikke å være til bry. Derfor må vi senke terskelen for å be om råd og hjelp for de eldre, samtidig som vi må være mer aktive overfor denne gruppen, sier Michaelsen.

VG+: Eldreminister Åse Michaelsen tviler på at klimaendringene er menneskeskapte

60 prosent av mottagere av en eller flere kommunale omsorgstjenester er 67 år eller eldre. Samtidig utgjør eldre over 67 år 14 prosent av befolkningen, men står for 24 prosent av konsultasjonene hos fastlegene. Michaelsen understreker at det nasjonale eldreombudet er en viktig for regjeringen.

les også

Eldreministeren om luksusboliger for eldre: – Ja til økt valgfrihet

– Vi som er her i dag, brenner for eldreomsorg, og selv om det ikke er helt avgjort hvor det nasjonale ombudet vil bli plassert tror jeg dette kommer til å bli veldig bra. Dette er ikke en stilling som blir satt bort i en krok, men et viktig prioriteringsområde for oss. Jeg håper det vil gi uttelling i at det som er viktig for eldre blir løftet opp, sier hun.

Hun legger til at et nasjonalt eldreombud vil innebære at kommunene også må sette større fokus på eldreomsorg.

– Det er absolutt på tide. Selv om vi har pasient- og brukerombudene i fylkene i dag får vi nå inn et ombud for de eldre med nasjonalt ansvar og en koordineringsrolle for dem som er i kommunene i dag. Eldre fortjener å bli tatt mer på alvor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder