MER PENGER: Frps andre nestleder Per Arne Olsen mener regjeringen bør øremerke penger til psykiatrien. Foto: Krister Sørbø, VG

MER PENGER: Frps andre nestleder Per Arne Olsen mener regjeringen bør øremerke penger til psykiatrien. Foto: Krister Sørbø, VG

- Gjør ikke nok for å forebygge psykiatri-selvmord

(VG Nett) Mer personale, flere åpne avdelinger - og mer penger.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Det mener Frp må til for å få ned antall selvmord i psykiatrien. Verken de eller Høyre mener det gjøres nok for å få ned antall selvmord i dag.

De siste dagene har VG Nett at det de siste ti årene har vært 841 selvmord i psykisk helsevern.

- Pengene må øremerkes psykiatrien. Etter at øremerkingen man hadde før forsvant, så vi at distriktspsykiatriske sentre ble nedlagt fordi man trengte penger til somatikken og satsingen på psykiatri stoppet opp der man burde satset, sier Per Arne Olsen, stortingsrepresentant og 2. nestleder i Frp.

Han mener det blant annet bør brukes mer penger på mer personell på jobb og flere åpne avdelinger.

- Det vil gjøre at man også har nok tid til å fange opp suicidale pasienter. De som har den jobben har en prisverdig og veldig vanskelig jobb, men de må også få tid og ressurser nok til hver pasient, sier han.

- Gjøres det nok for å forebygge disse selvmordene?

- Nei, jeg mener det ikke gjøres nok. Det er fordi man ikke er villige til å si at dette er et prioritert felt og øremerke penger, sier Olsen.

- Det er prisverdig at regjeringen kommer med en ny handlingsplan. Men den handler primært om de som er utenfor psykiatrien og den saken som sto i VG tirsdag, viser at man også må ha fokus på dem som er innenfor.

- Alle må vurderes av Helsetilsynet

Tall fra Helsetilsynet viser at 124 personer tok sitt eget liv i psykisk helsevern i fjor.

- Det er absolutt for høyt, og alle selvmord som skjer mens en pasient er til behandling bør vurderes av Helsetilsynet, sier høyrepolitiker Bent Høie til VG Nett.

Han mener dødsfallene ikke tas på alvor og at det ikke blir gjort nok for å få ned antallet selvmord.

- Vi har fremmet forslag om bedre kvalitetssikringssystmer i helsevesenet - det gjelder også psykiatrien. For eksempel trenger man sjekklister man kan gå gjennom, og dersom det er fare for selvmord så må pasienten få oppfølging som gjør at de ikke har mulighet til å gjennomføre det, sier han.

De siste ti årene har 68 personer fått erstatning etter selvmord innenfor psykiatrien. Felles for dem er at Norsk Pasientskadeerstatning mener selvmordene kunne vært unngått.

Vil ha havarikommisjon

REAGERER PÅ SELVMORDSTALL: Bent Høie (H) mener antall selvmord kunne vært lavere. Foto: Lise Åserud, NTB SCANPIX

Høyre har også tatt til orde for en «havarikommisjon» for helsevesenet.

- Vi mener den skal kunne rykke ut og vurdere omstendighetene rundt selvmord i psykiatrien. De skal finne ut hva i systemet som gjør at noen kunne begå selvmord mens de fikk behandling, sier han, og mener at kommisjonen skal behandle saker innen både somatikk og psykiatri.

Helsetilsynet har en utrykningsenhet som de kan rykke ut med når det er behov for det. I hele fjor rykket avdelingen ut på to saker i helsevesenet som gjaldt selvmord.

- Her mener vi at en havarikommisjon i større grad kunne avdekke hvilke systematiske feil som gjøres.

Vil ha bedre hjelpetilbud

- Disse sakene handler om de som allerede er inne i psykisk helsevern, men vi vet også at det er mange som ikke benytter seg av helsetilbudet. Det kan få store konsekvenser, sier Eskil Pedersen, leder i AUF, til VG Nett.

HJALP MED PSYKOLOG: Eskil Pedersen gikk til psykolog etter terrorangrepet 22. juli, og mener det er viktig å forebygge psykiske problemer i ung alder. Blant annet vil han ha bedre lavterskeltilbud og behandlingsgaranti for unge. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Han har selv fått god hjelp av psykolog, og mener det er viktig å forebygge tidlig, og at det bør bli lettere for unge å få hjelp raskt.

- Etter 22. juli har det hjulpet meg veldig å være hos psykolog. Jeg har vært opptatt av å snakke om det, vært opptatt av å ufarliggjøre det å gå til psykolog. Det er ikke flaut eller skambelagt, men veldig lurt å gjøre det for da får man hjelp. Mange vil også oppdage at det gir deg verktøy til å håndtere mye annet, sier AUF-leder Eskil Pedersen til VG Nett.

- Trenger mer penger

- Hva kan din regjering gjøre?

-Det må mer penger på plass. Jeg mener vi bør innføre behandlingsgaranti for ungdom, slik at det går kort tid fra de melder fra om at de trenger hjelp til de får et tilbud, sier han.

Han mener også det er viktig å ha mer oppsøkende virksomhet mot ungdom.

- Kanskje vi burde vurdert å ha en obligatorisk samtale med helsetjenesten på begynnelsen av skoleåret. Ikke fordi alle trenger det, men fordi det kanskje er mange som ikke benytter seg av det og synes kanskje det er litt flaut å sette seg ned med voksne mennesker.

- Ikke godt nok

- Når 68 liv kunne vært reddet, mennesker som er i psykisk behandling, så er det noe med systemet som ikke fungerer godt nok, sier Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for Krf.
Han mener det må trekkes lærdom av hvert enkelt tilfelle, og vil at det settes inn tiltak frem til den nye handlingsplanen kommer i 2013.

- Jeg tror det er mye som kan gjøres ikke minst innenfor forebygging, og vi må bli mer åpne om psykisk sykdom. I tillegg må handlingsplanen inneholde konkrete tiltak som også må følges opp økonomisk, sier han og nevner forskning som et viktig område å satse på.

Vurderer selvmordsregister

Helse - og omsorgsdepartementet har tidligere sagt til VG Nett at de i tillegg til den nye handlingsplanen blant annet vurderer et selvmordsregister for å få ned antall selvmord i psykiatrien.

- I 2008 kom det nye nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord og de anbefaler blant annet kartlegging som viktig standard i alle vurderinger. I tillegg så har vi en dialog med helseforetakene og sykehusene på områder der vi ser at det er behov for forbedring. Vurdering av selvmordsrisiko er et av de områdene. Så er det også viktig at de som jobber med selvmordsrisiko jobber systematisk med å forbedre sine rutiner på kartlegging, sa Tord Dale, statssekretær i Helse - og omsorgsdepartementet til VG Nett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder