GODT BETALTE HELSETOPPER: Øverst f.v: Eivind Solheim, Hans Kvig Rydningen, Erik Omland, Geir Ketil Røste, Pål Friis. Nederst f.v: Elisabeth Kaasa, Erik Normann, Åge Danielsen, Paul Hellandsvik, Roar Arntzen. Foto: VG/NRK/SCANPIX/AFTENPOSTEN/OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Helseskandalene: Mistet jobben - beholdt millionlønn

Skandalesjefer fortsetter - eller får fete sluttpakker

De fleste helsetoppene som har gått i kjølvannet av skandaler fortsetter i foretaket - i ny jobb, men med samme lønn.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

Resten tar med seg solide sluttpakker og går. Det viser en oversikt VG har utarbeidet. Bare de fire siste årene har minst åtte ledere sagt opp og to fått sparken etter at det har blitt avdekket kritikkverdige forhold ved helseforetaket de har ledet.

Sist ute var administrerende direktør Eivind Solheim og klinikksjef Hans Rydningen ved Nordlandssykehuset.

Millioner

Syv av de ti lederne har fortsatt i samme foretak, fem med samme lønn, to med noe redusert lønn. Skjebnen til tre av de syv er fortsatt uavklart - men inntil videre er de fortsatt ansatt ved foretaket.

Alle syv tjener godt over millionen i året - de fleste nærmere halvannen million. Bare tre av ti sluttet i foretaket etter skandalen - og forlot sjefsstolen med gode sluttpakker. Det gjelder Erik Omland, Erik Normann og Åge Danielsen.

Den beste sluttavtalen fikk Omland, tidligere direktør for Vestre Viken Helseforetak. Han tok med seg 2,2 millioner kroner i etterlønn.

Tidligere Ahus-direktør Erik Normann fikk et års etterlønn på 1,4 millioner kroner. Avtalen tilsier at han ikke kan få utbetalt mer enn dette totalt hvis han får ny jobb mens avtaletiden løper. Inntil videre er det derfor Ahus som betaler lønnen i hans nye jobb i Helsedirektoratet.

- Ordinær

Den tidligere toppsjefen ved Rikshospitalet, Åge Danielsen, sier han ikke har opplevd at noen har reagert på hans sluttpakke:

- Dette var en helt ordinær sluttavtale, sier Danielsen om pakken som ga ham et års etterlønn på 1,3 millioner kroner og 200000 kroner i årlig tilleggspensjon - noe som gjør at 800000 pensjonskroner ruller inn på Danielsens konto hvert år.

Danielsen mener det er politikerne som bør stå til rette for skandalene, ikke helsetoppene.

- Den grunnleggende årsaken til mange av disse sakene er at den enkelte helsearbeider blir begrenset av ressurser. Det er politikerne som prioriterer og som derfor bør ta ansvaret.

- Nyttig diskusjon

Avgått direktør Paul Hellandsvik i Helse Midt-Norge mener det er nyttig med en diskusjon om sluttavtalene til helsetoppene:

- Jeg forstår at noen oppfatter det som litt enkelt at lederne går av, men beholder lønn og er sikret stilling i samme foretak.

Hellandsvik sier det er opp til styrene å avgjøre sluttpakker, men at avtaler rundt avgang bør på plass i forkant:

- Jeg hadde ikke sagt ja til en stilling jeg visste kunne bli såpass turbulent, dersom jeg ikke hadde fått på plass en avtale om når og hvordan jeg kunne trekke meg tilbake.

Erik Normann ønsker ikke å kommentere hvorvidt det er problematisk at helsetopper går av, tar ansvar for kritikkverdige forhold, men fortsetter i foretaket.

- Det var unaturlig for meg å fortsette på Ahus, men situasjonen vil være annerledes for andre. Alle tilfellene er individuelle, sier Normann.

Kan ikke reagere

Helsetilsynet har avdekket kritikkverdige forhold ved flere av sykehusene i VGs oversikt. De kan frata leger og sykepleiere autorisasjonen, men kan ikke reagere overfor sjefer med overordnet ansvar.

- Det er ingen lovgivning for lederne, slik det er med helsearbeiderne, sier fungerende direktør Geir Sverre Braut.

Roar Arntzen bekrefter at han fortsatt jobber ved St. Olavs Hospital og har beholdt lønnen. Den nylig avgåtte klinikksjefen ved Nordlandssykehuset, Hans Rydningen, sier han ikke har avklart sin fremtid ved sykehuset. Både han og den avgåtte sykehusdirektøren Eivind Solheim venter på at styret skal avgjøre deres skjebne.

Erik Omland, Pål Friis og Eivind Solheim har ikke besvart VGs henvendelser. Elisabeth Kaasa og Geir Ketil Røste ønsker ikke å uttale seg til VG.

- Virker urimelig

Sps helsepolitiker Kjersti Toppe kaller helsetoppenes sluttavtaler ukultur.

- Når de «liksom» går, undergraver det tilliten til foretaksmodellen og hele systemet, sier Toppe til VG.

Politikeren i regjeringspartiet Sp mener millionlønningene til helsetoppene er for høye.

- Dette er en sektor som har vanskelige budsjetter, og det henger ikke i hop. Lønningene er utrolig mye høyere enn det jeg syns er akseptabelt.

- Er det riktig at styrene selv bestemmer hva slags avtale direktøren skal få?

- Jeg er helt uenig i at styrene i helseforetakene er suverene, når det får slike konsekvenser. Vi har politisk mulighet til å gå inn og legge føringer på områder der man ser det er problemer.

Artikkelen fortsetter under bildet

LANGER UT: Høyre-leder Erna Solberg beksylder Arbeiderpartiet for skremselspropaganda. Foto: KNUT ERIK KNUDSEN

Også Høyre-leder Erna Solberg er kritisk til at helsetopper som går av, beholder millionlønningene sine:

- Det virker urimelig for folk, og det i seg selv gjør at det er grunn til å spørre om vi avlønner ledere i det offentlige på riktig måte.

Ifølge Solberg er et sterkt stillingsvern i staten årsaken til at skandaliserte sykehusdirektører omplasseres i stedet for å miste jobb og lønn.

- Jeg mener det er grunn til å spørre om vi fortsatt skal ha den type ansettelseskontrakter for ledere i det offentlige.

Helsepolitiker Kari Kjønaas Kjos (Frp) mener helseforetakene sitter med liten troverdighet når sjefene omplasseres og beholder lønn.

- Jeg frykter at helsetoppene får disse avtalene for å «holde kjeft» om hvorfor skandalene skjer. De må bli tøffere til å si fra til Helsedepartementet, og ta konsekvensene om de har gjort for dårlig jobb

- Naturlig

Helsedepartementet sier at den enkeltes lønns- og arbeidsavtale er en sak mellom styret og direktør.

- Helsesektoren er stor og omfatter mange institusjoner og ledere. Det er naturlig at det skjer skifte av ledere, sier departementsråd Anne Kari Lande Hasle.

HER ER HELSETOPPENE - OG DETTE TJENER DE NÅ:

Eivind Solheim
Sa opp som direktør ved Nordlandssykehuset 1. juli i år etter at VG avslørte at to leger har utført avanserte operasjoner de ikke har lov til.

Sluttavtale: Fortsetter i ny stilling i foretaket med inntil 75 prosent av direktørlønnen.
Lønn og andre ytelser i 2009: 1,3 millioner kroner
Ny stilling: Ikke avklart.

Geir Ketil Røste
Sa opp som sjef for nevroklinikken ved Rikshospitalet desember 2009, av personlige årsaker. VG skrev i mai i år at en hjerneoperert pasient døde som følge av manglende oppfølging. Helsetilsynet mener dødsfallet skyldtes operativ svikt, delvis på grunn av langvarige konflikter ved klinikken der Røste var sjef.

Ny stilling: Spesialrådgiver i Divisjon for medisin og helsefag ved Rikshospitalet.
Ny lønn: Gikk fra 1,4 millioner til 1,12 millioner kroner.

Pål Friis
Fikk sparken som klinikksjef ved medisinsk klinikk på Sørlandet sykehus i Kristiansand i november 2009. Administrerende direktør Jan Roger Olsen skyldte på underskudd ved medisinsk avdeling på 23,4 millioner kroner og dårlig kommunikasjon mellom ham og Friis.

Ny stilling: Overlege på geriatrisk klinikk ved foretaket.
Lønn i 2009: 1,07 millioner kroner. Sykehuset opplyser at han beholder lederlønnen.

Hans Kvig Rydningen
Gikk av som klinikksjef ved Nordlandssykehuset 28. juni i år etter operasjonsskandalen.

Ny stilling: Ikke avklart, enn så lenge ansatt i foretaket.
Lønn og andre ytelser i 2009: 1,42 millioner kroner

Erik Omland
Sa opp som direktør for Vestre Viken helseforetak 8. april i år etter at VG avslørte at Sykehuset Asker og Bærum har trikset med ventelistedatoer.

Sluttavtale: Lønn i oppsigelsestiden (6 mnd) mens han står til styrets disposisjon. Deretter 12 måneder etterlønn. Totalt rundt 2,2 millioner kroner.
Lønn og andre ytelser i 2009: 1,7 millioner kroner
Ny stilling: Ukjent. Styreleder Bente Mejdell opplyser at Omland ikke er aktuell for ny jobb i foretaket.

Paul Hellandsvik
Sa opp som administrerende direktør i Helse Midt-Norge i januar 2007, etter at Riksrevisjonen kritiserte regionen for manglende økonomistyring.

Ny stilling: Seniorrådgiver ved Avdeling for samhandling ved helseregionen. Kjøpes fri seks måneder i året som styreleder for Kreftforeningen og Topplederprogrammet til helseregionene.
Ny lønn: Beholdt direktørlønnen, som var på 1,4 millioner kroner i 2006.

Roar Arntzen
Sa opp som administrerende direktør ved St. Olavs Hospital i mars 2006 etter store underskudd ved helseforetaket. Uttalte at han var sliten og manglet motivasjon.

Sluttavtale: Avtalefestet ny jobb i helseforetaket.
Ny stilling: Rådgiver i sentral stab på St. Olav, Enhet for økonomi
Ny lønn: Beholdt direktørlønnen. I 2006 var lønn og andre ytelser 1,38 millioner kroner.

Elisabeth Kaasa

Sa opp som direktør for kirurgisk klinikk i Vestre Viken 26. april etter at VG avslørte at Sykehuset Asker og Bærum har trikset med ventelistedatoer.

Ny stilling: Lønnet studiepermisjon ut året.
Ny lønn: Beholder lønnen på 1,17 millioner kroner. Foretaket opplyser at Kaasas arbeidssituasjon blir avklart når ny administrerende direktør begynner i august.

Erik Normann

Sa opp som administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus (Ahus) september 2009, blant annet etter at VG skrev at minst ti toppledere sluttet på grunn av hans lederstil.

Sluttavtale: Ett års etterlønn på 1,4 millioner kroner. Får fratrekk for lønn i ny jobb.
Ny stilling: Prosjektdirektør Helse Sør-Øst (eierforetaket til Ahus) november -09 til februar -10. Er nå seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Åge Danielsen

Fikk sparken som direktør for Rikshospitalet februar 2008 etter å ha startet bygging av sykehushotell uten godkjenning eller tillatelse fra styret.

Sluttavtale: Et års etterlønn på rundt 1,3 millioner kroner og tilleggspensjon på 200 000 kroner årlig. Gir årlig pensjon på rundt 800 000 kroner.
Ny stilling: Startet eget konsulentfirma.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder