ADVARES MOT: 8012 jenter mellom 16-19 år fikk resept på p-pillen Mercilon i 2010. Merket var dermed mest brukt blant førstegangsbrukere, til tross for at Mercilon gir betydelig større blodpropp-risiko enn for eksempel Microgynon. Foto: Ida Nilsen

10.000 unge jenter fikk resept på p-pilleversting

(VG Nett) Halvparten av alle jenter som gikk til helsesøster for å få p-piller i 2010, fikk resept på pille med unødig høy blodpropp-risiko. Legemiddelverket advarer mot billigvarianten Mercilon.

Målfrid Bordvik
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

I 2010 var det 19.000 norske jenter i alderen 16-19 år som fikk p-piller for første gang. Mer enn halvparten av dem fikk p-piller med unødig høy risiko for blodpropp, viser en gjennomgang utført av Statens Legemiddelverk.

- Vi ble overrasket over at så mange unge jenter fikk resept på Mercilon, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk, til VG Nett.

8000 unge jenter fikk resept på p-pillen Mercilon, mens 2000 begynte på Yasmin og Yasminelle. Disse p-pillene inneholder stoffer som gir dobbelt så stor sjanse for blodpropp som eldre, «snillere» p-piller som Loette, Microgynon og Synfase.

Mercilon er «gratis»

Dagens refusjonsordning bidrar til den uheldige forskrivningen av Mercilon, ifølge Legemiddelverket. Staten gir jenter mellom 16 og 19 år inntil 100 kroner i støtte hver tredje måned.

- Billigvarianter, som Mercilon og Microgynon, blir da helt gratis - mens jenta må ut med en egenandel på over 100 kroner per gang hvis hun bruker Loette. Dette er problematisk siden mange tenåringer ikke har mye penger å legge ut, sier Madsen.

Flere nyere studier har vist at stoffene desogestrel, gestoden og drospirenone, som finnes i nyere p-piller, øker risikoen for blodpropp. Hvert år får om lag 100 p-pillebrukere blodpropp, og i snitt dør én av disse. Dette er alvorlig for dem som rammes - og familiene deres, understreker Madsen i siste utgave av

- Når en ung jente begynner med p-piller, bør hun begynne med de som har lavest risiko for blodpropp, mener han.

BER HELSESØSTRE ENDRE PRAKSIS: Steinar Madsen, direktør i Statens legemiddelverk, fraråder p-pillen Mercilon. Foto: Jan Petter Lynau

Likevel får altså rundt halvparten av jentene som går til helsesøster, resept på Mercilon. Til sammenligning er det bare 14 prosent av gynekologene og 21 prosent av legene som skriver ut det samme merket.

- Vi antar at det først og fremst skyldes at det er Mercilon de fleste jenter ønsker seg. De ønsker et brett med 28 piller som gjør det enkelt å utsette blødningen, samtidig som det koster dem minst mulig, sier leder av helsesøstrene i Norsk Sykepleierforbund, Astrid Grydeland Ervik, til VG Nett.

- Jenter frykter vektoppgang
Legemiddelsjefen mener helsesøstrene bør endre pillepraksis.

- Vi mener at de i mindre grad bør ta hensyn til pris når de skriver ut p-piller, men velge de legemidlene som har lavest risiko for blodpropp.

Madsen vil samtidig avlive det han kaller en myte om p-piller og vektøkning.

- Mange jenter har hørt og tror at ulike p-piller kan gi vektoppgang eller vektnedgang. Dette er en myte, og ingen grunn til å begynne med Mercilon, understreker han.

Den «trygge» varianten Microgynons mangel på popularitet skyldes trolig at den bare kommer på brett med 21 piller, ifølge Madsen.

Helsesøster-leder:- Uheldig praksis

Lederen for helsesøstrene innrømmer at dagens praksis er uheldig.

- Det er uheldig at helsesøstre i stå stor grad skriver ut en p-pille som gir økt risiko for blodpropp, og dette er noe vi vil presisere overfor våre medlemmer. Dette illustrerer behovet for tydelige retningslinjer for prevensjonsforskrivning, noe vi har etterspurt over lengre tid.

- Skyldes den utbredte reseptgivingen på Mercilon mangel på kunnskap hos helsesøstrene?

- I utgangspunktet ikke. De fleste som jobber med forskrivning er godt skolert. Årsaken til at Mercilon har kommet så høyt opp, er nok at man i for stor grad har lyttet til forbrukerønsker.

Vil endre støtteordning

Legemiddelverket har bedt Helsedepartementet om å se nærmere på dagens tilskuddordning.

- Vi mener de bør finne en ordning som gjør at de pillene som har lavest blodpropp-risiko, blir gratis for jentene.

Initiativet støttes av fagforbundet til helsesøstrene.

- Det beste hadde vært om alle p-piller var likestilt i forhold til økonomisk støtte. Økonomi bør ikke være et hovedargument når man velger p-piller, men for mange ungdommer er det faktisk det, sier Ervik.

- Ikke bytt

Det er legemiddelselskapet MSD som står bak Mercilon.

- Alle kombinasjonspiller har en viss risiko for blodpropp, men den er heldigvis lav. I Felleskatalogteksten for Mercilon står det at risikoen er 2-4 tilfeller per 10.000 brukere per år, sier gynekolog Nils Petter Jørgensen, som er medisinsk rådgiver i MSD.

- Det er imidlertid en risiko ved bruk av alle kombinasjonspiller. Dersom man ønsker å unngå denne risikoen helt, kan man bruke østrogenfrie alternativer som Cerazette og Nexplanon, også disse fra MSD, sier han.

Madsen i Legemiddelverket sier det ikke er aktuelt å forby noen av p-pillene på markedet i dag. Selv om de nye pillene gir dobbelt så høy risiko for blodpropp, så er risikoen fortsatt lav, understreker han.

Siden risikoen for blodpropp er størst de første seks månedene, vil han ikke oppfordre noen av jentene som har begynt på Mercilon, om å bytte merke.

- Risikoen for blodpropp er størst med en gang du begynner med p-pille og blir lavere og lavere jo lenger du har brukt pillen. Når du først har begynt, skal du bare fortsette med den p-pillen, sier han.

Trygge valg

Han har imidlertid et klart råd til jenter som ennå ikke har startet på p-pille:

- Kombinasjonspiller med levonorgestrel (Loette og Microgynon) har lavest risiko for blodpropp og bør derfor være naturlig førstevalg. Man kan også velge minipillen Cerazette.

Hvis norske kvinner bruker de rette p-pillene, kunne antall blodpropper blitt halvert, ifølge Legemiddelverket.

En undersøkelse fra 2010 viste at halvparten av kvinner som går på p-piller, ikke visste at det kunne gi dem blodpropp.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder