DÅRLIG KOMBINASJON: De fleste norske tenåringer som prøver hasj drikker også alkohol samtidig. Det er en uheldig kombinasjon, ifølge norsk forsker. Foto: Scanpix
DÅRLIG KOMBINASJON: De fleste norske tenåringer som prøver hasj drikker også alkohol samtidig. Det er en uheldig kombinasjon, ifølge norsk forsker. Foto: Scanpix

- Hasj mindre farlig enn alkohol

Men kombinasjonen er klart farligst, advarer forsker

HELSE

(VG Nett) Forskere ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har funnet ut at svært mange unge som prøver hasj også drikker alkohol. Men sett alene er hasjen mindre skadelig enn alkoholen, sier SIRUS-forsker.

Publisert: Oppdatert: 20.03.09 08:34

Hilde Pape har nylig fullført en studie om norske tenåringers vaner når det gjelder kombinasjonsbruk av hasj og alkohol, og funnet oppsiktsvekkende tall.

- Blant norsk ungdom så fant vi at de som har erfaring med hasj kombinerer det med alkohol nesten 80 prosent av gangene, og det er det ingen som har funnet ut før. Jeg syntes de tallene er overraskende høye, sier Pape til VG Nett.

Aftenposten.no skriver i dag at åtte prosent av ungdom fra 14 til 20 år har røyket eller røyker hasj. Ifølge Pape er sjansen stor for at de samme også drikker alkohol.

- Det er sannsynligvis mye verre å bruke disse stoffene samtidig enn hver for seg. Det finnes ikke veldig mye forskning på det, men det som finnes peker i den retning, sier Pape.

- Alkohol klart farligere

Studien hennes er publisert i Drug and Alcohol Dependence.

Hun sier det kan tenkes at mange prøver hasj første gang når de er alkoholberuset, men sier at dersom man skulle sett rusmidlene hver for seg, så kommer alkoholen verst ut.

- Etter alt å dømme er cannabis mindre farlig enn alkohol. Det finnes to solide internasjonale publikasjoner som peker entydig i den retning. Både når det går på helseskader, avhengighetspotensial og psykososiale problemer kommer alkohol ut som klart farligere enn cannabis. Men som sagt, når ungdom bruker hasj, drikker de gjerne alkohol samtidig, sier Pape.

VG Nett-leser:Flere rapporter har poengtert at hasj er dobbelt så skadelig som alkohol når det gjelder psykiske skader.Diskuter videre her

Hun ønsker ikke å begi seg ut på en legaliseringsdebatt, selv om hun ser paradokset med at det ene rusmiddelet er lovlig og det andre ikke.

- Mange vil nok være enig med meg om at grunnen til at alkohol er lovlig og ikke cannabis, skyldes historiske og kulturelle tilfeldigheter, men jeg ønsker ikke å flagge noe synspunkt på om cannabis bør legaliseres, sier Pape.

Les også: Cannabis øker faren for testikkelkreft

- Bekrefter det vi har trodd

Generalsekretær Marius Helland Sjømæling i Ungdom Mot Narkotika (UMN) sier at de synes forskningen til Pape er svært spennende.
- Vi kommer til å se nærmere på den og lage en uttalelse. Det bekrefter mye av det vi har påstått i en del år, og det er at en del som prøver hasj første gang gjør det når de er påvirket av alkohol, sier Sjømæling til VG Nett.

Han sier at de ikke har hatt størst fokus på av hva som er farligst av hva i forskjellige sammenhenger, men at de har satt en klar linje for hva de mener om narkotika, og at de er for ansvarlig alkoholforbruk.

- Vi er veldig bevisst på at egne arrangementer er rusfrie og også alkoholfrie. I tillegg har vi jo vedtatt at vi er for restriktiv linje på alkohol og at aldersgrensene holdes på samme nivå, sier han.

- Cannabis kan føre til psykisk sykdom

Alkohol har en rekke beviselig negative effekter, men også hasj og cannabis har negative og av og til andre alvorlige bivirkniger.

- De siste studiene har vist at det er en sammenheng mellom folk som er disponert for psykisk sykdom og cannabisrøyking. Problemet er at det er ingen som vet at man er disponert eller ikke. Så er det også en overhengende kreftfare ved cannabis. Det er vanskelig å finne god dokumentasjon på det, men noen påstår det, sier Sjømæling.

Les også: Cannabisbeslaget doblet i 2008

Pape sier at kombinasjonen av alkohol og hasj kan være mer enn dobbelt så risikofylt som bruk av de to rusmidlene alene, og at det dreier seg blant annet om sterkt svekket dømmekraft og økt risiko for fosterskader.

Hun tror at noe av måten til å få færre unge til å prøve hasj for første gang på, vil være å unngå at ungdom drikker seg fulle. Likvel tror ikke Pape det vil være helt realistisk å tro at man skal klare å holde mindreårige helt borte fra alkohol.

- Ut i fra den ruskulturen vi har anser jeg det som urealistisk å holde ungdommen unna alkoholen til de er blitt gamle nok til å kjøpe drikkevarer selv på lovlig vis. Det betyr ikke at man ikke skal jobbe for å utsette debuten. Her må man stikke fingeren i jorden og være realsitsisk. Men etter alt og dømme så er det lurt å ha en restriktiv praksis med alkohol i hjemmet, kombinert med at man er en kjærlig og god omsorgsgiver. Kontroll alene kommer man sjelden langt med, sier Pape.

Her kan du lese mer om