ØKNING: De siste fem årene har antallet tilfeller føflekkreft som påvises økt med hele 23 prosent hos både menn og kvinner sammenlignet med femårsperioden før. Føflekker som disse, som skifter farge, kan være et tegn på føflekkreft. Foto: KREFTFORENINGEN

Flere nordmenn får påvist føflekkreft: – Bekymringsfullt

Nye tilfeller av påvist føflekkreft har økt med over 23 prosent hos både kvinner og menn de siste fem årene, sammenlignet med femårsperioden 2007 til 2011.

Artikkelen er over to år gammel

De nye tallene ble mandag presentert i forbindelse med Kreftregisterets kreftstatistikk.

Blant de påviste krefttilfellene som øker mest i Norge er det føflekkreft som har økt nest mest hos både kvinner og menn i perioden 2012 til 2017 sammenlignet med forrige femårsperiode. I løpet av den aktuelle femårsperioden fikk 2114 nordmenn diagnosen.

Direktør Giske Ursin i Kreftregisteret mener økningen i påviste tilfeller av føflekkreft er kraftig:

– Det er ganske mye, ja, men det er sannsynligvis en følge av at folk har blitt mye solbrent for flere år siden og med tiden har utviklet kreft. I tillegg er folk flinkere til å sjekke føflekker, slik at kreft som tidligere ikke ville blitt oppdaget, i dag blir diagnostisert. Det går i svingninger, og vi ser at flere sjekker seg tidlig i dag, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Leste du denne? Overvektige menn har økt risiko for føflekkreft

– Kreftforeningen: – Bekymringsfullt

Føflekkreft er, ifølge den ferske statistikken, også den kreftformen som har størst geografisk forskjell i antall nye tilfeller: I de sørligste fylkene påvises det flest nye tilfeller -og lavest antall nye tilfeller i de nordligste fylkene.

Ifølge statistikken påvises det flest tilfeller hos kvinner og menn i Vestfold, hvor det påvises tre til fire ganger flere nye sykdomstilfeller enn i Finnmark.

Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen mener det er en veldig stor økning:

– Det er bekymringsfullt, absolutt. Spesielt fordi dette er en kreftform hvor forebyggingspotensialet er så stort. Mange av tilfellene er en direkte årsak av solforbrenning og at man ikke har beskyttet seg godt nok i solen, sier han.

Les: Slik oppdager du føflekkreft

Opdalshei mener økningen kan være et resultat av nordmenns «solvaner» på åtti og nittitallet.

– Det var en periode hvor man ikke var så bevisst farene ved overdreven soling, og hvor det handlet mest mulig om å bli brun. Ble man solbrent, så var det ikke så farlig, sier han.

Husker du denne? Blogger fikk føflekkreft: – Det ødela livsgleden

GLAD I GODT VÆR: Mange nordmenn liker å sole seg på stranden, og har ikke alltid vært like bevisste på å beskytte oss godt nok i solen. Her på Fornebustranda med Storøyodden badeplass. Foto: Odin Jæger, VG

Håper utviklingen vil snu

BEKYMRINGSFULLT: Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen mener det er en kraftig økning i antall påviste føflekkreft-tilfeller. Foto: KREFTFORENINGEN

Opdalshei understreker at nordmenn er blitt langt mer bevisst på solvett i dag enn tidligere.

– Det er en bekymringsfull vekst, men så er det jo også et håp om at vi nå vil se at denne utviklingen snur, og at statistikken om ikke så lenge vil gjenspeile at folk har fått med seg – og følger rådene i solen, sier han.

I den ferske statistikken er det kreft i skjoldbruskkjertel som er den krefttypen som prosentvis har økt desidert mest, deretter følger kreft i blære- og urinveier.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder