FINNES I SMINKE: Miljøgiften siloksaner finnes i det meste av kosmetikkprodukter som brukes daglig. Foto:Frank May,NTB scanpix

Gjett hvor denne sminken ender opp

Miljødirektoratet: – «Urovekkende mengder giftstoffer»

Mattilsynet bekymret for miljøet

Giftige stoffer transporteres via luften fra fastlandet til Svalbard.

  • Sverre Holm-Nilsen
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

En ny rapport fra Miljødirektoratet har avdekket at miljøgifter som stammer fra sminke og kosmetikk i Norge og Europa transporteres via luften.

Målinger gjennomført ved Zeppelin-observatoriet på Svalbard har påvist det direktoratet beskriver som «urovekkende mengder» miljøgifter i luften.

Giftene stammer fra blant annet fra sminke- og kosmetikkprodukter nordmenn bruker hver eneste dag.

– Vi har påvist noen av dem som utgjør størst helse- og miljøskade, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet til VG.

Miljøgift

Siloksaner brukes i kosmetikk for å gjøre produktene lettere å smøre på. Ifølge Miljødirektoratet kan siloksaner i gassform fraktes fra Oslo til Svalbard på én dag, dersom vær- og vindretning ligger til rette.

FUNNET HER: Giftstoffer fra sminke og kosmetikk har blitt funnet her på Zeppelinfjellet på Svalbard Foto:OVE HERMANSEN,NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING (NILU)

Rapporten fra Miljødirektoratets overvåkningsprogram viser at forekomsten av miljøgiften i luften på Svalbard er hundre til tusen ganger høyere enn for de klassiske miljøgiftene som PCB, DDT, bromerte flammehemmere og perfluorerte stoffer.

Det er første gang overvåkningsprogrammet har målt siloksaner, og funnene bekymrer forskerne.

Kjeldby tror ikke forbrukere er klar over hva produkter de bruker hver eneste dag inneholder, og hvilken skade disse kan påføre både helse og miljø. Miljøgiftene har blitt påvist hos polarmåker, torsk og sel.

– Ett og ett stoff i seg selv er ikke så farlig, men det er cocktaileffekten av alle disse stoffene vi frykter, sier hun til VG.

Det har tidligere blitt avdekket skadelige miljøgifter i barneklær og leker solgt i Norge. Forbrukerrådet har tidligere uttalt til VG at bare toppen av isfjellet har blitt avdekket, og at man ikke har noen garanti for at varene som selges i Norge er trygge.

Mye brukt

I tillegg til bruk i kosmetikk, brukes stoffet til bilpleie, drivstofftilsetning og i rengjøringsprodukter. Funnene fra Svalbard stammer ifølge Miljødirektoratet fra i all hovedsak fra kosmetiske produkter.

I 2008 ble omsetningen av siloksaner i Norge anslått til å være mellom 150 og 200 tonn, viser tall fra Miljødirektoratet.

Stoffet er ikke regulert, men to siloksan-typer, D4 og D5, står oppført på Miljødirektoratets verstingliste over farlige kjemikalier og blir beskrevet som en alvorlig trussel mot helse og miljø. Internasjonalt jobbes det nå for å forby de to stoffene.

– Næringslivet må ta sitt ansvar og vi må sørge for at det kommer regulering på disse stoffene. Det er viktig at det kommer på plass internasjonale reguleringer da miljøgifter ikke kjenner landegrenser, sier avdelingsdirektøren.

SLIK SPRES GIFTEN: Miljødirektoratets grafikk viser hvordan giftstoffene fraktes fra baderommet til miljøet. Foto: ,

Vil ikke trekke konklusjoner

Finn Rasmussen, administrerende direktør Kosmetikkleverandørenes forening (KLF), sier til VG at det aldri har blitt påvist noe helsefare forbundet med siloksaner i kosmetikk.

Rasmussen sier videre at når det gjelder miljøet, har kosmetikkindustrien i lang tid samarbeidet med EU-myndighetene for å få frem grunnlag for bedømming av miljørisiko. Ifølge Rasmussen er arbeidet er ennå ikke ferdigstilt og det er derfor for tidlig å trekke noen konklusjoner.

– Vi følger imidlertid arbeidet tett og har løpende dialog med ansvarlige myndigheter både i Norge og i EU, sier han til VG.

Mattilsynet bekymret

Det er Mattilsynet som fører tilsyn med kosmetiske produkter i Norge. Rådgiver Ingrid Andersen sier til VG at stoffet finnes i det meste av kosmetikk.

– Det er et krav om at kosmetikk skal være trygt. Siloksaner har vært vurdert av EUs vitenskapskomité, og de har konkludert med at det ikke er noen risiko knyttet til menneskers helse ved bruk, fordi hudopptaket er så lavt. Men, vi deler Miljødirektoratets bekymring for opphopning av stoffet i miljøet, sier Andersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder