HÅP: En type medisin kan vise seg å bremse Parkinson. Foto: Stockxpert

Medisin kan bremse Parkinson

En stor studie har vist at medisinen rasagalin kan bremse utviklingen av Parkinsons sykdom.

Mari Rian Hanger (Dagens Medisin)
ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL
Dagens Medisin

- Dette er interessante resultater, og studien er et sterkt indisium på at 1 mg rasagilin pr. dag kan bremse sykdomsutviklingen, kommenterer professor Espen Dietrichs ved Rikshospitalet.

Les også: Opererer flere yngre med Parkinson

Tidligere Parkinson-medisiner har først og fremst vist å ha effekt på symptomene av sykdommen, skriver Dagens Medisin.

Les også: Stavanger-forskere inn i Parkinson-gåten

- Dette er kanskje med unntak av selegilin (Eldepryl), som i Norge ofte brukes med ønske om å forsinke sykdomsutviklingen, tilføyer Dietrichs.

Les også: Demens hyppig ved Parkinson

Anbefalt behandling

Resultatene fra multisenterdtudien vil trolig føre til at rasigilin (Azilect) tas inn på linje med selegilin som anbefalt initial behandling i Norge.

ADAGIO-studien ble publisert i New England Journal of Medicine (Olanow m.fl.) torsdag.

Her har forfatterne inkludert 1176 pasienter med tidlig, ubehandlet Parkinsons sykdom.

Halvparten av pasientene begynte med rasagilin allerede fra dag én. Den andre halvparten fikk placebomedisin de første 36 ukene, og begynte deretter med rasagilin.

Bedre utvikling

72 uker etter oppstart av studien vurderte forskerne pasientens symptomer. Det viste seg da at de som hadde begynt med medisinen fra dag én, hadde en bedre sykdomsutvikling enn de som hadde fått placebo de første 36 ukene.

- De pasientene som begynte med 1 mg rasagilin fra dag én, hadde mindre symptomer enn de som hadde gått på medisinene bare de siste 36 ukene. Dette tyder på at medisinen ikke bare lindrer symptomene, men også påvirker selve sykdomsutviklingen, sier Dietrichs.

Mindre symptomer

Symptomene måles ved hjelp av såkalt UPDRS-score. Forskjellen i UPDRS-score mellom de to gruppene var på 1,7 poeng 72 uker etter oppstart av studien.

- Dette er en ganske beskjeden forskjell, men den er statistisk signifikant. Man kan se for seg at i løpet av mange år vil forskjellen mellom en pasient som bruker medisinen, og en som ikke gjør det, øke. Men dette vil studien ikke kunne gi svar på, sier Dietrichs.

Han ser ingen grunn til at sykdomsutviklingen vil øke i hastighet igjen, dersom man fortsetter å bruke medisinen.

Ingen effekt med 2 mg

Ett av resultatene ved studien har gjort at den må tolkes med en viss forsiktighet: Mens ett mg rasagilin ga en målbar forskjell i effekt mellom de to gruppene, gjorde 2 mg rasagilin ingen forskjell.

- På grunn av at 2 mg rasagilin ikke ga resultater, må studien tolkes med en viss forsiktighet. Forfatterne av studien antyder at dette kan komme av at den symptomreduserende effekten blir så stor ved 2 mg-dosering, at den sykdomsreduserende effekten blir maskert, sier Dietrichs.

Hardest rammet

I etterkant har forfatterne gått tilbake og sett bare på de pasientene som var hardest rammet av sykdommen.

- Her kunne man også ved 2 mg-dosering se forskjell på de som begynte fra dag 1 og de som begynte etter 36 uker, sier Dietrichs. Men som helhet ga studien altså negative resultater for dosering med 2 mg daglig.

Vanlig med selegilin

I Norge er det ganske vanlig å gi virkestoffet selegilin fra starten av Parkinsons sykdom.

- En tidligere norsk-dansk studie og en svensk studie kan begge tolkes i retning av at selegilin har en viss sykdomsmodifiserende effekt, sier Dietrichs.

Begge anbefales

Dette har vært kontroversielt internasjonalt, men i Norge tror mange at denne medisinen kan være med på å bedre sykdomsutviklingen.

- Derfor vil vi nok fortsette å bruke selegilin i Norge. Men vi vil på bakgrunn av denne nye studien også ta inn rasagilin i behandlingsanbefalingene, slik at begge disse alternativene kan bli anbefalt som behandling fra starten av sykdommen, sier Dietrichs.

Saken er levert av www.dagensmedisin.no

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder