POSITIVE: Både professor Dag Årsland som er ekspert på demens og hjerteprofessor Torbjørn Omland omtaler den amerikanske studien som grundig og interessant. Foto: SCANPIX, ANDERS HENRIKSEN, ANNE KARIN BRIGTSEN

Mener kolesterolmedisiner kan forebygge demens

Gladmelding til 500.000 nordmenn

Norske eksperter: Gir trolig gunstig effekt

En halv million nordmenn får medisiner mot høyt kolesterol. Nå mener amerikanske forskere å ha funnet en klar sammenheng mellom legemiddelbruken og forebygging av demens.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Resultatene av studien som først ble publisert på Mayo Clinic sine nettsider, har sammenlignet en rekke studier på statiner og effekten på kognitiv svikt i hjernen.

Metastudien involverte totalt over 23.000 pasienter som ble fulgt i opptil 25 år.

Bakgrunnen er at de amerikanske legemiddelmyndighetene fra i fjor vedtok at statiner skulle merkes at de kunne føre til tap av hukommelse ved korttidsbruk. I den norske Felleskatalogen for legemidler, er dette kun nevnt som svært sjeldne bvivirkninger.

Men den omfattende studien fra John Hopkins-sykehuset, fant ingen slik sammenheng ved korttidsbruk. I stedet fant de en forebyggende eller beskyttende effekt hos pasienter som hadde brukt medisinene over mange år.

Det er godt nytt for mange nordmenn. Tall fra Norsk reseptregister viser at det i fjor ble skrevet ut 487.000 på ulike statiner i Norge.

Legemiddelverket har tidligere gått ut og advart mot at mange eldre går på kolesterolmedisiner uten at det er nødvendig.

- Gunstig effekt

I 2010 publiserte tidsskriftet Neurology en svensk studie som fastslo at lavt kolesterol kan gi demens.

GRUNDIG: Professor Torbjørn Omland er leder for Campus Akershus universitetssykehus og nestleder ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Foto: ANNE KARIN BRIGTSEN

- Forskere har lenge diskutert om statiner har psykiske og kognitive bivirkninger. Kritikerne i en leir har ment at statiner kan være skadelig for det kognitive fordi kolesterol er viktig for hjernen, den andre leiren har ment at kolesterol har en gunstig effekt på hjernen fordi det reduserer fettstoffer i blodet og demper betennelse, sier professor i hjertemedisin, Torbjørn Omland.

- Denne grundige studien i Mayo Clinic gir støtte til de som mener statiner er gunstige med tanke på demensutvikling.

- Er det statiner i seg selv - eller den kolesteroldempende effekten som er positiv?

- Det kan være begge deler. Statiner forhindrer blodåreskade og åreforkalkning, og man vet at skade i de små blodårene i hjernen er en årsak til demensutvikling. Men i tillegg mener man statiner har en betennelsesdempende effekt som kan gi positive resultater for hjernen - uavhengig av den kolesterolsenkende effekten. Hva som betyr mest, vet man ikke ennå, sier Omland.

Samlet sett mener han likevel studien føyer seg inn i bildet av at statiner gir en gunstig effekt.

- Plausibelt

SANNSYNLIG: Professor Dag Årsland er forskningsleder ved Senter for eldremedisin ved Stavanger universitetssykehus Foto: ANDERS HENRIKSEN

Forskningsleder ved Senter for eldremedisin ved Stavanger universitetssykehus, professor Dag Årsland, mener resultatet er rimelig plausibelt.

- Vi er relativt sikre på at risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, som høyt kolesterol som oppstår hos middelaldrende også kan være medvirkende årsak til at noen utvikler demens. Når dette behandles, er det derfor sannsynlig at man reduserer risikoen for hukommelsessvikt, sier professor Dag Årsland

- I USA advarer man mot hukommelsessvikt ved korttidsbruk - men resultatet viser det motsatte ved langtidsbruk. Hvordan er det mulig?

- Det er to ulike ting. Man har tidligere i enkelte studier funnet negativ effekt på det kognitive etter korttidsbruk, men kan likevel se at det gir positiv ved langtidsbruk. I denne studien finner man heller ingen negativ effekt ved korttidsbruk, sier Årsland - og viser til at metastudien inneholder studier som går over mange år og involverer et stort antall mennesker.

BAKGRUNN: Selv om denne studien ikke fant noen sammenheng mellom de kolesteroldempene legemidler og kognitiv svekkelse, er det ikke bivirkningsfrie medisiner. Blant annet er det funnet at statiner kan gi muskelbivirkninger hos pasientene.

- Betryggende

Også overlege ved Seksjon for geriatri ved St. Olavs hospital, Ingunn Saltvedt, finner studien interessant.

INTERESSANT: Overlege Ingunn Saltvedt ved Seksjon for geriatri ved St. Olavs hospital. Foto: PRIVAT

- Det er betryggende at man ikke påviser negative effekter på kognitiv funksjon på kort sikt, og det er et interessant funn at det ser ut til å forebygge kognitiv svikt over tid, sier Saltvedt.

- Imidlertid må dette spørsmålet belyses i andre typer kliniske studier før en kan dra endelig konklusjon. Det er ikke grunn til å forskrive statiner for å forebygge demens ut fra den kunnskap vi har i dag.

- Kan man få en negativ effekt av slike studier ved at pasienter ønsker å ta legemidler de ikke egentlig har behov for?

- Akkurat for denne medisinen er det mulige mekanismer for sykdomsutvikling som er felles for flere sykdommer og dermed kan det være logisk at man får effekt på flere ulike sykdommer.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder