Sliter med å forby skole-tobakk

Skoletiden skal være tobakksfri, mener helsemyndighetene. Men videregående skoler og fylkeskommuner sliter med å finne lovgrunnlag for et totalt tobakksforbud i skoletiden.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har oppfordret alle videregående skoler til å ha tobakksfri skoletid. Dette definerer Helsedirektoratet slik at elever eller ansatte ikke kan bruke tobakk i skoletiden, heller ikke når de er utenfor skoleområdet.

- Vi har problemer med å sette dette ut i livet fordi vi finner ingen hjemmel for et totalforbud, sier assisterende fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Bjørn Birger Bremer, til Bergens Tidende.

Han mener det er umulig for fylkeskommunen å forby elever å bruke tobakk utenfor skolens område. Han har derfor sendt brev til departementene der han spør om de slutter seg til helsedirektoratets definisjon av «tobakksfri skoletid»
Kunnskapsdepartementet har ikke noe klart svar å komme med i saken.

- Vi jobbar med å finne ut av det, sier informasjonsrådgiver Anne Sofie Holter.

Foreløpig har de fleste fylkeskommunene vedtatt ulike former for tobakksforbud på skoleområdet, men ingen har innført totalforbud mot tobakk i skoletiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder