MÅ DOKUMENTERES: EU-forskere krever dokumentasjon for påstandene i markedsføringen av «helseyoghurter» . Foto: AFP Foto:

Vil ha bedre bevis for virkning av «helse-yoghurt»

(VG Nett) Et ekspertteam fra EU krever nå bedre bevis for virkningen til nesten to hundre produkter med såkalte probiotiske bakterier.

Elisabeth Ravnestad
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Produkter med tilsetning av probiotiske bakterier, melkesyrebakterier som skal ha postitiv effekt på fordøyelse og immunforsvar, er i dag å se i alle dagligvarebutikker. Etter en granskning krever nå EU-forskere bedre bevis for at produktene holder det de lover.

På bakgrunn av EU-regler som kom i 2007 har en forskergruppe fra det europeiske sikkerhetsrådet for mat, EFSA, vurdert påstander i markedsføringen til 180 drikker og yoghurter med probiotiske bakterier. Ingen av dem holdt mål, skriver BBC.

Ingen godkjente

Av de 180 produktbeskrivelsene som ble vurdert, ble 10 helt avvist og produsentene av de resterende 170 har fått beskjed om at de må presentere bedre bevis for den påståtte virkningen.

EUs forordning om ernærings- og helsepåstander for næringsmidler trådte i kraft i 19. januar 2007. Den krever at det fremlegges vitenskapelige bevis for alle hentydninger til helsefremmende eller medisinsk virkning i markedsføring av matvarer. EFSA skal gjennomgå alle typer produkter som promoteres på denne måten.

Les også:Norsk Red Bull-reklame får søvnrefs

- Mangler informasjon

Lederen for EFSA-gruppen, Albert Flynn, sier til BBC at et gjennomgående problem har vært at informasjonen som presenteres på produktene er for generell.

- Produsenten har i flere tilfeller kun oppgitt familienavnet på den aktive ingrediensen og ikke spesifisert hva som faktisk befinner seg i produktet. Vi forventer at begrunnelsene vi får fra produsentene i denne omgang er mer spesifikke, sier han.

Etter endte undersøkelser skal forskernes konklusjoner fremlegges for EU-kommisjonen og medlemslandene skal stemme over en eventuell ny lovgivning. Inntil noe er vedtatt vil det ikke ha noen konsekvenser for verken produktene eller markedsføringen av dem.

Norge har allerede i dag lovgivning som krever dokumentasjon for påstander i markedsføringen.

Gyrd Omholt Gjevestad, rådgiver i Mattilsynet sier i en epost til VG Nett at de opplever at probiotika har blitt mer og mer populært å benytte i ulike matvarer. Hun forteller at det ifølge norsk lov er virksomhetens ansvar å påse at påstander i markedsføringen kan dokumenteres ordentlig.

- Per i dag reguleres bruken av ernærings-og helsepåstander på norske produkter av Forskrift om merking av næringsmidler. Dersom denne typen påstander benyttes skal de være sanne og dokumenterbare. De skal ikke være villedende, sier hun.

Les også:- Promotering av healing undergraver sunn fornuft

- Beskytter forbrukerne

Gjevestad er positiv til de nye grepene som blir gjort rundt den aktuelle problemstillingen.

- Målet med ernærings- og helsepåstandsforordningen er å skaffe et høyt forbrukerbeskyttelsesnivå og sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende. Det er viktig at merking ikke villeder forbruker. Vi er positive til en harmonisering og regulering, sier hun.

- Blir gjeldende i Norge

Mattilsynets representant sier at sannsynligvis vil Norge inkludere forordningen i sin lovgivning.

- Forordningene er foreløpig ikke innlemmet i norsk rett, men sannsynligheten for at dette skjer er stor. Når denne er innlemmet i norsk rett vil Norge måtte forholde seg til regelverket på tilsvarende måte som resten av EU-landene, forklarer hun.

Les også:Forbyr villedende slankereklame

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder