ALTERNATIVT: I fire år er det foretatt registrering av både uvanlig gode og uvanlig uheldige sykdomsforløp etter alternativ behandling. Illustrasjonsfoto: OLA A. THORSET, AFTENPOSTEN, ANNEMOR LARSEN, TOM EGIL JENSEN, KNUT ERIK KNUDSEN.

Etterlyser dårlig erfaring

BERGEN (VG) Blir du frisk av alternativ behandling? Eller kan det være farlig? Det prøver et register i Tromsø å finne svaret på.

Publisert:

Foreløpig har de fått inn 96 historier om sykdomsforløpet til pasienter som har brukt alternativ behandling. Bare en av pasientene har hatt en negativ opplevelse.

Nå blir norske sykehus bedt om å rapportere inn uheldige effekter etter bruk av alternativ behandling, slik at forskerne bedre kan vurdere nytteverdien av de ulike behandlingsformene.

Oppfordringen kommer fra Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, som drives av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø.

Registeret ble opprettet for fire år siden og inneholder både uvanlig gode og uvanlig uheldige sykdomsforløp etter bruk av alternativ behandling.

Målet med registeret er blant annet å velge ut behandlingsformer som bør utforskes nærmere, og å avdekke behandlingsmetoder som kan være direkte skadelige.

Et annet mål med innsamling av denne typen data er å avdekke hva som er myter og hva som er virkelighet, når det gjelder eksepsjonelle sykdomsforløp.

Under arbeidet med innsamling av historier har det vist seg at det er svært vanskelig å få tak i informasjon om uheldige sykdomsforløp.

- Få negative historier

Av 108 registrerte historier er bare en av negativ karakter. Det mener seniorforsker Laila Launsø ved NAFKAM kan ha flere årsaker.

- Det kan jo være at det ikke er så mange negative historier, det vet vi ingenting om. Dessuten er det arbeidskrevende for legene å innberette slike historier. Det kan også være at pasienter som har hatt et dårlig sykdomsforløp, ikke ønsker å rippe opp i det igjen. Det er forståelig at pasienter ikke ønsker å bli minnet på negative erfaringer igjen, sier Launsø.

I mai i fjor arrangerte forskerne i Tromsø et møte med leger fra sykehus i Bergen, Oslo og Tromsø for å sette problemet i fokus. På møtet presenterte legene flere eksempler på negative effekter av alternativ behandling.

- Legene fortalte at det er vanskelig å få eksempler på «worst case». De problemene legene fortalte om, kunne opptre ved forsinkelser i henvendelser og bortvalg av konvensjonelle kreftbehandlinger. Men legene kunne ikke si at det var forårsaket av alternativ behandling.

Vanskelig å skille

Launsø sier at det kan være at pasientene tidligere har hatt negative erfaringer med tradisjonell behandling, og at det er en årsak til at de venter lenge med å oppsøke lege.

- Problemet med underernæring i forbindelse med alternative behandleres rådgivning om dietter ble påpekt innen astma og allergi. Sykdommer som for eksempel multippel sklerose (MS) har svært individuelle og uforutsigbare forløp, og det er vanskelig i klinikken å skille hva som er et naturlig forløp, og hva som eventuelt er et uvanlig godt eller uvanlig dårlig forløp, sier Launsø.

Totalt har 54 avdelinger på 27 norske sykehus fått oppfordringen om å innrapportere dårlige sykdomsforløp til registeret. Også organisasjonene til alternative behandlere er bedt om å bidra.

- Vi har inntil i dag fått svar fra 14 avdelinger. Kun to av disse har meldt fra om uheldige sykdomsforløp, sier Launsø. Ifølge prosjektlederen er flere alternative behandlingsformer representert i utvalget i registeret.

- Det er akupunktur, kostveiledning, healing, homeopati, soneterapi og massasje- og aromaterapi. Men det er viktig å huske at behandlingene pasienten har brukt, ikke nødvendigvis har hjulpet pasienten.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder