NYTT PROSJEKT: Fagparamedic Christian Børresen i ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus og hans kollega Mona Guterud, som også er forskerstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, håper appen blir en suksess. Foto: Trond Solberg

Ny app i ambulansene skal gi raskere hjelp ved hjerneslag

Oslos ambulanser skal teste en ny app for å avdekke hjerneslag så tidlig som mulig slik at pasientene kommer raskest mulig til sykehus.

Det er livsviktig at man får behandling så fort som mulig. Får ikke hjernecellene blodtilførselen tilbake, dør det i snitt to millioner hjerneceller hvert minutt. Hvor kjapt du kommer til sykehus betyr mye for hvordan livet ditt blir etterpå. Hvert år rammes 12.000 nordmenn av hjerneslag, ifølge Helsedirektoratet.

VG+: Grethe Laila fikk dobbelt hjerneslag: Bestevennen ble redningen

– Symptomene ved hjerneslag kan være diffuse, og mange slagpasienter fanges derfor ikke opp. Det kan være utfordrende å skille hjerneslag fra andre sykdommer. Dermed går verdifull tid tapt, og flere som burde blitt lagt inn på sykehus og behandlet blir ikke det innen de 4,5 timene som er anbefalt, sier Mona Guterud.

PÅ MOBILEN: Ambulansepersonellet skal få opplæring i den nye appen som etappevis skal tas i bruk ved de fem ambulansestasjonene i Oslo. Her viser Mona Guterud frem appen til fagparamedic Christian Børresen. Foto: Trond Solberg

les også

Forskjeller i hjerneslag-behandling – her kommer du raskest på sykehus

Hun er forskerstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og jobber i ambulansetjenesten i Oslo.

– I dag identifiserer ambulansepersonell kun to tredeler av akutte hjerneslag, sier Guterud som tidligere har forsket på akkurat dette.

les også

Ny forskning: Slik halverer du slag-risikoen

Pluss content

På landsbasis blir kun 43 prosent av dem som får hjerneinfarkt innlagt på sykehus innen fire timer.

APPEN: Slik ser den ut, den nye slagappen som nå skal testes ut. Kjønn, alder og symptomer legges inn og gir en poengscore som sendes til nevrologen på sykehuset. Foto: Trond Solberg

– Med en mer strukturert undersøkelse håper vi å fange opp flere, men første fase i studien er å kartlegge virkeligheten slik den er i dag, sier Guterud.

les også

Rune besteg fjell – så fikk han to slag

Pluss content

Det betyr at ambulansepersonellet fra mandag av loggfører om de tror pasienten har slag, når de fikk symptomer samt kjønn og alder før de kjører pasienten til Ullevål universitetssykehus som samarbeider med Norsk Luftambulanse om prosjektet.

I etterkant vil Guterud, med pasientens tillatelse, kontakte sykehuset og få bekreftet eller avkreftet om det var slag eller ikke. Disse utgjør kontrollgruppen.

Les også: Søstre reddet takket være nød-appen Hjelp 113

I september vil så forskerne ta appen fullt ut i bruk, den skal rulles ut gradvis ved Oslos fem ambulansestasjoner. Da vil de teste langt flere ting i ambulansen enn det som gjøres i dag i den såkalte FAST undersøkelsen (fjes, arm, språk, tale).

– Vi som er i ambulansen vil nå kunne gjøre de samme undersøkelsene som i dag gjøres på sykehuset, sier Christian Børresen, fagparamedic i ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus.

les også

Kan hindre hvert tredje hjerneslag

Pluss content

Guterud opplyser at ambulansepersonellet vil gi en tallscore alt etter hva slags bevissthetsnivå pasienten har, hvordan han eller hun snakker og gjennomføre enkle tester som å be pasienten peke på nesen sin med øynene lukket. Tallscoren sendes umiddelbart til nevrologen på sykehuset som dermed får et bedre grunnlag for å sette diagnose og bestemme behandlingsforløp.

Målet med studien er å fange opp flere slagpasienter og sørge for at de som kommer til sykehus med mistanke om slag, faktisk har slag og ikke noe annet.

Er det slag, kan pasientens få trombolyse – blodproppløsende midler – eller trombektomi, såkalt blodproppfisking.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder