Slik erstattet sykehjemmet medisinene

Smerter hos sykehjemspasienter med demens er ofte undervurdert og underbehandlet. Slik fikk Ørland sykehjem ned medisinbruken.

I dag trenger ingen faste sovemedisiner, smertestillende eller beroligende midler for natten, i følge sykehjemslege Ingvar Berg.