DELER STENGT: Ortopedisk avdeling på Legevakten i Storgata ble stengt 1. mars, da det ble avdekket store mangler ved bygget. Nå kan Legevakten måtte pusses opp for hele 100 millioner kroner. Foto: MARIUS KNUTSEN

1300 pasienter i operasjonskø på Legevakten

Koster 100 millioner å pusse opp

Har økt med 20 nye pasienter på venteliste hver uke

(VG Nett) Pasientene fortsetter å hope seg opp på Legevakten i Oslo. Ventelistene kan fortsatt være lange i ett år fremover.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

1. mars måtte operasjonsstuene på Legevakten stenges, fordi bygget er i dårlig stand. 20 dager etter hastestengningen, ventet hele 700 pasienter på å bli operert.

Siden da har pasientene hopet seg opp. Etter fire måneder uten operasjonsstuene, venter 1300 på operasjoner de skulle hatt ved Legevakten.

- Det er ikke gjort en endelig avgjørelse av Oslo kommune eller OUS ennå, men det ser ut som om legevakten sannsynligvis blir pusset opp. Da retter de opp alle feilene og OUS vil gå inn som leietager etter at det er pusset opp, sier Lars Engebretsen, leder for ortopedisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, til VG.

100 millioner

Ifølge en rapport fra Norconsult, vil det koste 25 millioner å pusse opp ortopedisk avdeling på Legevakten, og hele 100 millioner å pusse opp hele Legevakten samlet.

- Det tar 6 måneder å fikse opp i dette, men Oslo kommune må ha en budsjetttprosess på dette sammen med OUS og derfor vil det
sannsynligvis stå ferdig først sommeren 2014, sier Engebretsen, og sier at operasjonsstuene dermed ikke vil åpnes før tidligst om et år.

I den tiden vil de ha redusert operasjonskapasitet.

- Hva vil dette ha å si for ventelistene?

- Vi er nå på 75 prosent av den vanlige kapasiteten så ventelistene vil øke litt. Vi er i ferd med å sende pasienter til andre sykehus, og også til private sykehus.

20 hver uke

Siden operasjonstuene på Legevakten måtte stenge dørene 1. mars, har ventelistene for dem som venter på å bli operert, økt med 20 personer hver uke.

- Vil dette fortsette å øke like mye i det kommende året?

- Det vil øke, fordi vi ikke opererer like mange som vi pleier, men ikke så mye tror jeg. Vi kommer kanskje til å få mer hjelp fra offentlige sykehus og vi kommer til å tilby flere pasienter operasjoner på private sykehus, sier han.

TIL ANDRE SYKEHUS: Avdelingsoverlege Lars Engebretsen sier de prøver å få noen av pasientene operert på andre sykehus når ventelistene hoper seg opp. Foto: NTB Scanpix

Han sier det imidlertid ikke er så mange pasienter som egner seg for dette, fordi de har lidelser eller skader som er litt kompliserte.

- De som blir rammet av dette er de som skulle vært operert på legevakten. Det er håndpasienter, fotpasienter, ankelpasienter og pasienter med leddlidelser som vi gjør kikkhullskirurgi på. Der står rundt 1000 fotpasienter på venteliste og 300 andre, så det er 1300 til sammen.

- Hvordan reagerer pasientene på dette?

- Det er mange pasienter som ringer til oss og lurer på hvordan det går. Veldig mange av de pasientene er såkalt planlagt kirurgi. Ingen av dem har dødelig sykdom, så de fleste har forståelse for at de må vente lenger.

Ikke midlertidige løsninger

Legevakten overså gjentatte advarsler om at bygget var i dårlig stand.

Rapporten Oslo kommune har bestilt fra selskapet Norconsult som kom i mai, viser store mangler ved Legevakten. Det elektriske anlegget er fra 1969-1970, mange elektrofordelinger må oppgraderes, sprinkelanlegget på oppgraderes og luftbehandlingsanlegget i underetasjen helt opp til tredje etasje i Legevaktbygget må for det meste oppgraderes og skiftes ut.

Rapporten konkluderer med at «det ikke finnes akseptable midlertidige tekniske løsninger»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder