Helsetilsynet bekymret over sykehjemssvikt

Helsetilsynet ser med «alvorlig uro» på forholdene for eldre, syke pasienter. Lovbrudd er avdekket ved tre av fire sykehjem som er undersøkt de siste to årene.

Artikkelen er over ni år gammel

- MANGE AVVIK: Helsetilsynet er kritisk til oppfølgingen de eldre får på enkelte syke og pleiehjem i Norge. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

Pleiepersonell deler ut medisiner, men følger ikke med på virkning og bivirkninger. Sykehjemslegen fører journal i sitt eget elektroniske system, slik at journalen ikke er tilgjengelig når legen som har legevakt kommer.

Dette er eksempler på avvik som Helsetilsynet har funnet. I en oppsummering skriver Helsetilsynet at de er bekymret for at alvorlig syke pasienter ikke blir godt nok sikret.

- Dette er pasienter som bruker mye legemidler. De er syke, ofte både fysisk og psykisk. Opptil 80 prosent av pasienter ved norske sykehjem har en mental svikt eller demens. Alt dette gjør at det er ekstra krevende å følge med på virkning og bivirkning til legemidler, sier Lars E. Hanssen, direktør i Helsetilsynet til NTB.

Mangler tid og kompetanse

Mange sykehjem nøyer seg med å gjøre i stand og dele ut medisiner til pasientene. Ledelsen har ikke skaffet seg oversikt over hvilke risikofaktorer som er knyttet til legemiddelbehandlingen, ifølge rapporten.

Helsetilsynet bemerker at pleiepersonellet mange steder mangler både tid og kompetanse til å følge opp legemiddelbehandlingen når legen ikke er til stede.

Det er også uklart hvordan legen og pleiepersonellet skal samarbeide. Flere steder er rutinene mangelfulle for hvordan pleiepersonell skal observere og rapportere om bivirkninger.

67 sykehjem fikk tilsyn i perioden 2008-2010. Helsetilsynet fant avvik ved 51 av sykehjemmene. Avvik vil si det samme som lovbrudd.

- Det er skremmende høyt. Dette er alvorlige forhold, sier Hanssen.

Ber kommunene ta ansvar

Avvikene fordeles på tre områder: Legetjenesten er ikke tilrettelagt godt nok, måten legemiddelbehandlingen gjennomføres på er ikke god nok og det er mangler knyttet til journalføring.

Direktør Lars E. Hanssen mener kommunene har overlatt for mye til sykehjemmene. Nå må kommuneledelsen sørge for å etterse at pasientene får forsvarlig medisinsk behandling.

- Både rådmennene og kommunestyrene må i større grad enn i dag ta ansvar for kvaliteten på tjenestene, sier Hanssen.

Det er avgjørende å klargjøre rutiner og prosedyrer på sykehjemmene, mener han. Personalet må få skikkelig opplæring, og må få tid til å utføre oppgavene sine.

- Og så må man passe på at journalføringen er i orden. Det er helt uakseptabelt hvis opplysningene ikke er tilgjengelige, sier Hanssen.

Mer om

 1. Helse

Flere artikler

 1. Skulle få antidepressiva - fikk livsfarlig cellegift

 2. Sykehjemspasienter blir underernærte

 3. 50 døde etter bruk av Methotrexat

 4. Dement sykehjemsbeboer ble filmet under vask og stell

 5. Fant lovbrudd hos barne- og ungdomspsykiatrien i alle landets helseforetak

Fra andre aviser

 1. Vil bedre legetjenester ved sykehjemmene

  Bergens Tidende
 2. 51 av 67 institusjoner hadde alvorlige avvik

  Aftenposten
 3. Mange gamle får for dårlig hjelp

  Fædrelandsvennen
 4. Gjør feil med medisiner hver eneste dag

  Aftenposten
 5. «Ikke uvanlig å gi beboere beroligende medisiner uten deres samtykke, for å holde dem rolige...»

  Aftenposten
 6. Ingen tilsynssak

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no