Foto: Møller-Hansen, Janne

Nye behandlingsmetoder godkjent

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til flere nye behandlingsformer for blant annet MS, lungekreft, hemofili A og alvorlig astma.

  • Catherine Gonsholt Ighanian

Det ble bestemt på et møte mandag, melder nyemetoder.no.

Behandlingsmetodene er godkjent til å tilbys i det offentlige helsevesenet.

– Vi er alltid glade for å innføre metoder som har effekt og nytte i behandlingen av pasienter. Vi mener Beslutningsforum nok en gang har sagt ja til flere nye behnadlinger som vil komme pasientene til gode, sier Stig A. Slørdahl, leder i forumet, til VG.

Hvor mange mennesker som med dette vil få et tilbud de tidligere ikke har hatt, er det litt for tidlig å svare på.

les også

Ny behandling gir håp: – Største som har skjedd siden immunterapi

Når det gjelder MS, kan legemiddelet Rituksimab heretter brukes til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). I tillegg er det bestemt at legemidlene Dimetylfumarat (Tecfidera), Teriflunomid (Aubagio), Kladribin (Mavenclad), Alemtuzumab (Lemtrada) og Interferoner og glatirameracetat til behandling av RRMS) kan videreføres.

Pasienter med blødersykdommen hemofili A kan fra 1. september neste år bli vurdert behandlet med Damoctocog alfa pegol (Jivi). Det gjelder profylaktisk bruk hos tidligere behandlede pasienter som er eldre enn 12 år.

Når det gjelder pasienter med lungekreft, har beslutningsforumet bestemt at immunterapi-metoden Nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av enkelte voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom.

Dakomitinib (Vizimpro) kan innføres til førstelinjebehandling av enkelte andre varianter av ikke-småcellet lungekreft.

les også

Slik styrker du skjelettet ditt

Pluss content

Pasienter over 12 år som har alvorlig astma, kan fra første april neste år få tilbud om Dupilumab (Dupixent) som tillegg til vedlikeholdsbehandling.

Utfallet av mandagens møte følger etter en lang prosess og grundige vurderinger av de menneskelige konsekvenser som følger av beslutning om innføring, så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. Protokoll fra møtet er lagt ut på nett.

Under flere av de nye godkjenningene opplyses det at tilbudet forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for beslutningen.

les også

Forsker: Mener mange med astma kan ha annen diagnose

Pluss content

De nye godkjenningene kommer kort etter at en ny behandling mot eggstokkreft ble godkjent for alle pasienter i Norge i en begrenset periode. En ny studie viser nemlig at pasientene som fikk medisinen Lynparza (olaparib), som første behandling direkte etter cellegift, hadde 70 prosent lavere risiko for tilbakefall eller død enn pasientene som fikk sukkerpille (placebo/narremedisin).

Les også

Mer om

  1. Helse
  2. Sykdom
  3. Medisin

Flere artikler

  1. Ny kreftmedisin godkjent: – Oppsiktsvekkende gode resultater

  2. Beslutningsforum sier ja til medisin for atopisk eksem

  3. Ny genterapi mot kreft for dyr for Norge: – Skuffet på pasientenes vegne

  4. Ny kreftmedisin fikk avslag: – Vi henger etter

  5. Håper på medisin-ja: – Som å leve med myggstikk over hele kroppen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder