RABIES-SMITTET: Veterinærinstituttet påviste rabies i en fjellrev fra Hopen på Svalbard i 2018. Foto: Knut Madslien, Veterinærinstituttet

Rabies påvist på Svalbard i 2018

Rabies er ikke påvist hos mennesker på fastlandet i Norge siden 1815. Det er heller aldri påvist rabies hos mennesker på Svalbard, men ved en rekke anledninger er den dødelige sykdommen påvist hos ville dyr i øygruppen, senest i 2018.

Fastlands-Norge er rabiesfritt, ifølge Folkehelseinstituttet. Men så sent som i mai 2018 ble det påvist rabies på en fjellrev på Hopen, en øy som ligger i tilknytning til Svalbard.

Fjellreven angrep og bet to polarhunder ved Hopen forskningsstasjon, før den ble bitt i hjel av den ene hunden, ifølge FHI. Hendelsen ble observert av personell på stasjonen, og reven ble sendt inn for analyse til Veterinærinstituttet hvor smitten ble påvist.

FJELLREV: Det er påvist rabies på fjellrev på Svalbard ved flere tilfeller siden 2011. Denne fjellreven ble fotografert på en strand i 2010. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Første gang i 1980

I september samme år ble tre rever funnet døde i områdene Heleysundet, Vindodden og Ebeltofthamn. Alle tre testet positivt for rabies. Deretter ble det satt i gang jakt på fjellrev på Svalbard.

Rabies blir sporadisk påvist hos dyr på Svalbard, og i 2011 ble det påvist smitte hos fire fjellrev og noen reinsdyr. Rabies ble første gang påvist hos dyr på Svalbard i 1980.

I perioden 1980–99 ble rabies diagnostisert hos 25 dyr, hovedsakelig polarrev, men også 4 tilfeller ble diagnostisert hos reinsdyr og ett tilfelle hos ringsel, ifølge Folkehelseinstituttet.

Befolkningen på Svalbard bør derfor unngå kontakt med ville dyr generelt og spesielt døde dyr og dyr som oppfører seg unormalt, skriver FHI i en veileder.

Veterinærinstituttet gir råd til fastboende og turister som ferdes på Svalbard.

les også

Rev med rabies angrep hunder ved Svalbard – kan ha kommet over isen

– Ikke mat rev

– Det er stor trafikk av turister og forskere på øygruppen i sommermånedene. Dersom du observerer rev eller reinsdyr som er døde, syke eller viser unormal atferd, meld fra til Sysselmannen på Svalbard. Ikke håndter dem selv! Hunder må holdes under oppsyn, og det oppfordres til ikke å mate rev. Rabies er en alvorlig virussykdom som kan smitte mennesker, sier Knut Madslien, veterinær og vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet på deres nettsider.

Madslien sier til VG at det ikke har vært påvist noen nye tilfeller av rabiessmitte på Svalbard siden da.

NÆRGÅENDE: Bildet viser to russiske villhunder som ble tatt utenfor et bolighus i området Brattli i Pasvik i i 2014. De ble avlivet av frykt for at de kunne være rabiessmittet. Foto: ULF MATHISEN/GRENSEKOMMISSARIATET

les også

Full strid etter påstått ulveangrep i Tyskland

– Kan smitten bre seg til Fastlands-Norge?

– Nei, det er svært lite sannsynlig. Derimot er det viktig å ha fokus på nordområdene i Norge og spesielt grensen mot Russland. Der er det mulig for rev og villhunder å komme over grensen og det er noe vi har kontinuerlig fokus på, sier Madslien.

Villhunder i Finnmark

Det er oppdaget villhunder i Finnmark som er blitt avlivet og testet, men det er ikke er påvist rabies hos dem. Madslien understreker at det aldri er påvist rabies på fastlandet i Norge siden 1815.

I januar i år var det et tilfelle i Alta hvor en rev prøvde å klatre opp i en barnevogn. Denne reven ble avlivet og undersøkt og det var en skabbrev, men den var ikke smittet med rabies.

les også

Mattilsynet jakter aggressiv rev i Alta

Madslien sier alle hunder på Svalbard skal være vaksinert mot rabies.

– Hvilke forholdsregler skal man ta som turist på Svalbard?

– Man skal være årvåken, spesielt hvis man ser syke eller døde dyr. Man skal ikke ta i eller håndtere dem, men ta kontakt med sysselmannen med en gang, sier Madslien.

DØDELIGHET: Fargen på kartet indikerer hvor flest folk dør av rabies. De røde områdene viser hvor de er flest dødsfall. Foto: WHO

59.000 dødsfall hvert år

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) forårsaker rabies cirka 59.000 dødsfall hvert år, fordelt på 150 land. 95 prosent av tilfellene skjer i Afrika og Asia. På grunn av underrapportering og usikre tall er det imidlertid sannsynlig at antallet døde er mye høyere på verdensbasis.

Hele 99 prosent av rabies-smitten overføres via kontakt med smittede hunder. En stor andel av de smittede bor i fattige, landlige områder og omtrent halvparten av de smittede er barn under 15 år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder