TRIM BRA FOR HJERNEN: Ny forskning viser at fysisk aktivitet reduserer risikoen for Alzheimers med hele 50 prosent. I tillegg har trening som kjent en rekke andre gode effekter på helsen. Her fra en trening for eldre på Idrettshøgskolen i Oslo. Foto: Line Møller , VG

Slik forebygger du Alzheimers

Fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få Alzheimers sykdom med hele 50 prosent, viser ny forskning.

Artikkelen er over fire år gammel

Alzheimers er den mest utbredte formen for demens i Norge.

77.000 personer har demens i Norge i dag, av disse er rundt 60 prosent diagnostisert med Alzheimers. Antallet mennesker som lider av Alzheimer og andre demenssykdommer er antatt å dobles hvert 20. år fremover, ifølge World Alzheimer Report.

Sykdommen ødelegger gradvis hjernecellene og setter mentale evner ut av spill, for eksempel hukommelse og oppmerksomhet.

Nå viser det seg at en rekke former for fysisk aktivitet, som dans, turgåing, hagearbeid og en økt på treningssenteret er med på å påvirke hjernens volum på en positiv måte, og kan halvere risikoen for å utvikle Alzheimers.

Dette kommer frem i ny forskning utført ved UCLA Medical Center og University of Pittsburgh i USA, og er den første som viser at nesten alle former for fysisk aktivitet kan bedre hjernens struktur og redusere risikoen for Alzheimers. Studien ble nylig publisert i Journal of Alzheimers Disease.

NORSK FORSKNING: Trening hjelper mot demens!

Økt volum i hjernen

TRIM FOR ELDRE: En gjeng eldre menn trener hos Norske Studenters Roklubb på Bygdøy. Forskning viser at det er lønnsomt for helsen å holde kroppen i gang med trening. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

Forskerne fulgte 876 personer over tid, ved fire ulike forskningssteder i USA. Deltakerne ble testet på flere områder, og det ble også tatt MR for å analysere hjernen og hjernestrukturen. Gjennomsnittsalderen på de som var med var 78 år, og de drev med ulike former for fysisk aktivitet.

Resultatene viser at økt fysisk aktivitet fører til større volum i flere deler av hjernen. De som allerede hadde en kognitiv svikt forbundet med Alzheimers og demens, hadde også stor nytte av å drive trening.

– Dette er den første studien hvor man har kunnet vise den forebyggende effekten av ulike typer fysisk aktivitet, sett i direkte sammenheng med Alzheimers, sier Cyrus A. Raji, professor ved UCLA og ansvarlig for studien, til Journal of Alzheimers Disease.

– Vi har ikke noen magisk kur for Alzheimers. Derfor må vi sette inn støtet når det gjelder forebygging, sier han.

Han får støtte av redaktøren for fagbladet:

– Dette er et stort løft innen forskningen rundt Alzheimers, som viser effekten av livsstilsendring inkludert mosjon, sier sjefredaktør George Perry.

Et dansk forskningsprosjekt viser også at trening er essensielt. Her kom det frem at en times moderat fysisk trening tre ganger i uken kan bremse utviklingen av Alzheimers på en rekke områder når den er i en tidlig fase.

LES OGSÅ: Norske pensjonister stortrives!

Forsinker debuten

Anne-Brita Knapskog er geriater ved Oslo universitetssykehus og tilknyttet Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun synes den nye amerikanske forskningen er interessant, og peker på at den støtter opp under lignende, og enda mer langsiktige studier, blant annet fra Finland.

– Det er ingen tvil om at trening har en positiv effekt når det gjelder utviklingen av Alzheimers, sier hun.

Lite fysisk aktivitet og andre livsstilsavhengige risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, diabetes og overvekt påvirker utviklingen av demens, og det er de samme faktorene som spiller inn når det gjelder f.eks. hjerte-karsykdommer.

– Fysisk aktivitet kan være en av flere faktorer som er med på å forsinke debuten av Alzheimers sykdom, sier Anne-Brita Knapskog.

LES OGSÅ: Her er fremtidens eldremat!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder