DNA-PRØVER: Genene til 150 000 personer over hele verden er undersøkt for å få bedre kunnskap om arvelige årsaker til schizofreni. Foto:18percentgrey,Microstock

Forskere har funnet flere schizofreni-gener

Norsk medforsker: - Et gjennombrudd

Tidenes største studie av en alvorlig psykisk lidelse viser at en rekke gener sammen kan bidra til økt risiko for schizofreni.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Genetikk spiller en avgjørende rolle for utvikling av schizofreni, uten at det finnes noe enkelt schizofreni-gen som fører til sykdommen.

Forskere kan nå slå fast at et stort antall gener sammen bidrar litt til økt risiko. Når et tilstrekkelig antall slike risikogener finnes hos en person, kan han eller hun utvikle schizofreni.

Dette vet vi etter at det hittil største internasjonale forskningsprosjektet noensinne på en alvorlig psykisk lidelse, nå er avsluttet.

– Sammen har forskere fra store deler av verden klart å få til et gjennombrudd i forskningen på schizofreni, sier professor Ole A. Andreassen til forskning.no.

Han er forsker ved NORMENT – KG Jebsen senter for psykoseforskning ved Universitetet i Oslo og ved Oslo universitetssykehus, og har ledet den norske deltagelsen i det internasjonale prosjektet. Fra Norge deltok forskere fra fire sykehus og institutter i Oslo, samt forskere fra sykehusene i Stavanger og Kristiansand.

150.000 personer er undersøkt

Genene til om lag 150.000 personer over hele verden er undersøkt for å få bedre kunnskap om arvelige årsaker til schizofreni. Rundt 1000 av disse personene er norske.

– Et så omfattende forskningsprosjekt som dette hadde ikke vært mulig uten at forskere fra mange land hadde samarbeidet, sier Andreassen.

Forskerne har lett seg gjennom ca. 10 millioner genvariasjoner hos personene som er undersøkt. Det tilsvarer alle de vanligste genvariasjonene som finnes hos en befolkning.

Les også: Gigantiske genstudier er forskernes nye yndlingsverktøy

Ut fra dette har forskerne pekt ut 108 genvarianter som de med stor grad av sikkerhet kan slå fast har betydning for utvikling av schizofreni.

– Hver og en av disse 108 genene har liten effekt. Det er endringer i en hel rekke gener, som sammen bidrar til å øke risikoen for at en person utvikler psykisk sykdom. Kommer du over en viss terskel av genetisk sårbarhet, og det foreligger stressende miljøfaktorer, kan du få sykdommen, sier Andreassen.

Forskningsprosjektet slår fast at en person med mange av de aktuelle schizofreni-genvariasjonene som er identifisert, har 10 til 20 ganger større risiko for å utvikle schizofreni, enn en person som ikke har disse genvariasjonene.

Hele 83 av disse er ikke tidligere blitt satt i sammenheng med sykdommen.

– Er den medfødte sårbarheten lengre over terskelen, øker risikoen enda mer for å bli psykisk syk. Da kan en person bli syk nesten uten å ha opplevd utløsende livshendelser, sier han.

– Robuste funn

Denne forskningen kan ennå ikke brukes til å foreta en genetisk analyse av en person – og deretter si noe nyttig om risikoen for å utvikle schizofreni. Det viktigste gjennombruddet handler om forståelse av de biologiske faktorene som spiller inn i sykdomsprosessen ved schizofreni.

– Dette er en studie hvor undersøkelsen kan gjentas av andre forskere, og de vil få samme resultater. Det er ikke alltid tilfelle med forskning innen psykiatrisk genetikk. Nå har vi solide data og robuste forskningsfunn, fremholder Andreassen.

Ved å ha identifisert så mange nye genvarianter, kan forskerne kartlegge hvilke sykdomsmekanismer som finner sted.

Når det gjelder mulige nye medikamenter, sier Andreassen dette:

– Vi har i dag flere nokså effektive medikamenter for schizofrene. Men det er ikke gjort noen store forbedringer av disse medikamentene siden 1960-tallet og mange av dem har alvorlige bivirkninger. Det er helt klart behov for forbedringer her og vi har stor tro på at denne forskningen vil åpne nye dører.

Totalt står flere enn 300 forfattere bak en artikkel om dette forskningsprosjektet i tidsskriftet Nature. Flere norske forskere er medforfattere.

Les også: Tar bilder av genetisk hjernevariasjon

Referanse:

Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci, Nature, juli 2014

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder