Bollestad (KrF) kommer til å ta saken videre til Helseministeren, og mener at liv kan stå på spill. Foto:Audun Braastad,NTB scanpix

Matintoleranse-granskningen: Mener lovverket bør endres

Flere politikere i helsekomiteen på Stortinget mener det er på tide med en gjennomgang av lovverket etter VGs gransking av matintoleranse.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG fortalte onsdag hvordan friske Marie (21) ble stemplet som syk av private klinikker som gjennomfører matintoleransetester, selv om testene fra fastlegen viste en sunn og frisk 21-åring.

Les også:Dette gjorde henne «syk»

KrF-politiker i helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad, reagerer etter å ha lest sakene:

– Det at det finnes klinikker som gjør friske folk syke for egen profitt er tragisk. Folk blir rett og slett lurt, sier hun.

VGs gjennomgang viser også at majoriteten av behandlerne som utfører slike tester ikke er helsepersonell.

– Nå må det føres tilsyn, og vi må se på hva vi kan gjøre med lovverket. Dette kan bli så ille at liv står på spill, så her er det politikernes plikt å gripe inn. Vi er nødt til å stille krav til de som tilbyr slike tester, de som tar dem og hva de tilbyr av produkter.

Bollestad mener at mannen i gaten har et visst ansvar selv og oppfordrer folk til å forholde seg til det som kan dokumenteres. Men hun er ikke i tvil om hva hun skal gjøre videre.

– Jeg kommer til å ta dette opp i komiteen og sende en sak til helseministeren, hvor jeg ber om en lovendring. Loven slik den står nå, beskytter ikke forbrukeren, pasienten, barna og den vanlige mannen i gaten og den bør endres.

Les også:Tar blodprøver av spedbarn

– Lovstridig

Sveinung Stensland i Høyre er skeptisk til diagnosebruken til klinikkene.

– Det er trist at folk skor seg på andres ulykke. Nå er kvakksalverloven opphevet, men her er det folk som tøyer grensen veldig langt.

– Er det din oppfatning at man bør få tilbake kvakksalverloven?

– Man må hvert fall stille strengere krav enn det man gjør i dag. Det å stille en diagnose er det bare legene som skal kunne gjøre. Det at klinikkene i VGs eksempel diagnostiserer denne journalisten er i strid med legeloven og høyst problematisk.

At testene også blir utført på spedbarn reagerer han på.

– Det at ukvalifiserte mennesker driver med høys kontroversielle metoder er svært betenkelig. Jeg har tre barn selv, og ville aldri gjort det. Utfordringen er nok ikke foreldrene, men heller de som tror de vet bedre enn dokumentert kunnskap.

Les også: Dette er laboratoriene sitt tilsvar om VGs gransking om matintoleranse-industrien| Klinikkenes kommentar til saken kan du lese her

Mener lovverket er godt nok

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet ser derimot ingen grunn til å innføre nye regler.

– Vi mener vi har et godt og moderne regelverk hvor Forbrukerombudet har et særskilt ansvar med å føre tilsyn med denne typen markedsføring. Og hvis det er helsepersonell som driver med alternativ behandling, gjelder helsepersonelloven, sier hun, og viser til at det hele tiden dreier seg om en avveining mellom den enkeltes rett til selvbestemmelse satt opp mot pasientenes sikkerhet og helse.

– Det er en mulighet å sanksjonere og straffeforfølge også i dag, sier Brein-Karlsen.

Kommentar: Matintoleranse-bløffen

Hun mener det kan høres tilsynelatende fornuftig ut å godkjenne alternativ behandling.

– Men utfordringen er at vi har ingenting å godkjenne det ut fra. Skolemedisin utgår jo fra tung faktabasert forskning, det gjør ikke alternativ behandling, sier Brein-Karlsen, som ikke har noen tro på å gjeninnføre kvakksalverloven.

– Den var fra 1930 og er umoderne. Det lovverket vi har i dag viderefølger en rekke begrensninger som var med i kvakksalverloven. Men vi lever i en global verden og folk har rett til å bestemme selv, sier Brein-Karlsen.

Statssekretæren synes det er svært betenkelig at noen tar blodtester av spedbarn, slik VG har avdekket. Men hun mener regelverket er godt nok også her.

– Ikke god nok

IKKE GOD NOK: Hoksrud ønsker en gjennomgang av lovverket etter VGs granskinger. Foto:Fredrik Solstad,VG

Frp-politiker Bård Hoksrud mener det bør skje endringer som styrker forbrukerens rettigheter.

– Dette er oppsiktsvekkende. Frp vil ta dette opp i komiteen og videre til helseministeren. Det kan se ut som om lovverket slik det står i dag, ikke er godt nok, sier han og legger til:

– Dette må gjennomgås. Man må se på behandlingen som utføres, behandlerne, profitten av dette og markedsføringen rundt, sier han.

Les også:Forbrukerombudet om laboratoriet bak blodtestene: – Bryter loven

Har du erfaringer eller opplevelser med matintoleranse og/eller matintoleranse-tester? Tips VG!

– Grense til svindel

Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet trekker frem at nordmenn generelt har stor tillit til helsepersoner, og at vi stoler på resultatene vi får.

– Dette er ille. Når testene ikke har noe dekning i forskningen, samtidig som testene utføres av ufaglærte helsepersoner, og at de setter diagnoser og etterpå tilbyr matvarer og produkter som skal hjelpe, er det på grensen til svindel, sier han.

Han mener bransjen er uoversiktlig, og oppfordrer helseministeriet til å komme på banen.

Maries personlige historie:Slik startet arbeidet med testene

– Regelverket bør gjennomgås. Vi bør få en oversikt over tjenester som tilbys, og hvordan man tilbyr dem.

PENGER Å HENTE: Audun Lysbakken (SV) mener det er bra at slike tester ettergås, fordi det er store penger å hente på våre helsebekymringer. Foto:Helge Mikalsen,VG

– Bransjen har et ansvar

Gruppeleder i Helsekomiteen Audun Lysbakken er på ferie når VG tar kontakt, men skriver følgende i en SMS.

«Det er veldig bra at slike tester ettergås, og alle som hevder de kan kurere folks plager må finne seg i det. Jeg har ikke grunnlag for å uttale meg om metodene til firmaene som er nevnt, men generelt vil jeg si at det er store penger å hente på våre bekymringer for helsen vår, og viktig å være på vakt ovenfor kommersielle krefter som lever av vår frykt for å bli syke. Vi har aldri vært så friske som nå, og likevel går veldig mange rundt å føler seg syke. Denne bransjen har et stort ansvar for å ikke bidra til en innbilt sykeliggjøring av befolkningen».

VG har gjentatte ganger forsøkt å få helseminister Bent Høie i tale om saken, men departementet har vist til at han ikke har hatt tid og henvist videre til statssekretæren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder