Lege: - Uforutsigbart hvilken behandling pasienten får

KAOS: Du har ingen garanti for at den behandlingen du får er vurdert opp mot den seneste forskningen på området. I hvert fall ikke dersom legen som behandler deg stoler fullt og helt på fagprosedyrene som er lagt inn i datasystemet. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / SCANPIX

50.000 behandlingsrutiner skaper kaos i Sykehus-Norge

(VG Nett) Et barn som får i seg foreldrenes epilepsimedisiner, risikerer å bli møtt av en lege som ikke har tilgang til oppdatert informasjon fra Giftinformasjonen.

  • Ingunn Andersen
  • Francis Lundh

Artikkelen er over ti år gammel

Et hav av forskjellige behandlingsrutiner, mangel på kvalitetssikring, og tungvinte søkemotorer kan føre til store problemer for deg som sykehuspasient.

Det går fram av en ny, oppsiktsvekkende rapport der 27 av 30 norske helseforetak har svart på spørsmål om sine fagprosedyrer og datasystemer.

- Et enkelt søk på internett ville gitt legen riktige opplysninger fra Giftinformasjonen, men ved mange sykehus er nettilgangen så dårlig at legene ikke har tid til å utføre slike enkle søk når det haster, forklarer Øystein Eiring, spesialist i psykiatri og helsefaglig rådgiver, som leder undersøkelsen.

Har du spørsmål?Øystein Eiring svarer deg torsdag klokken 17.00

Har du en god historie om dette? Kontakt våre journalisterIngunn AndersenogFrancis Lundh.

En fagprosedyre forteller leger og sykepleiere hva som skal skje når en person blir lagt inn på sykehuset. Prosedyren kan inneholde regler for behandling av alt fra enkle sårskader til kompliserte operasjoner.

Behandling av akutt nyresvikt, innleggelse av ulike typer kanyler og diagnostikk av ADHD er eksempler på fagprosedyrer.

HAR DU STERKE MENINGER OM DETTE?Diskutér med andre her!

Mangler kvalitetssikring

Eksempelet med barnet som svelger foreldrenes tabletter er et tenkt tilfelle.

Feil som følge av at fagprosedyrer er vanskelige å finne, eller samhandlingen mellom sykehusene er for dårlig, kan ramme alle typer behandlinger.

Helse Sør-Øst:- Har ikke vært flinke nok

Slik rutinene er ved flere norske sykehus kan en fagprosedyre være basert på alt fra grundig gjennomgang av litteratur til en kjapp gjennomgang av en lege på kveldsvakt, avslører undersøkelsen.

LEDER UNDERSØKELSEN: Øystein Eiring, helserådgiver og spesialist i Psykiatri Foto: Privat

Kvalitetssikringen er svært mangelfull.

I landets helseforetak finnes det nesten 50.000 fagprosedyrer.

- Dette innebærer at det er svært uforutsigbart hvilken behandling og diagnostikk pasienten får. Det vil avhenge av sykehuset og noen ganger av den enkelte behandler, advarer Eiring.

Mørketall

Han tror 50.000 prosedyrer er en underrapportering, og at det i virkeligheten finnes langt flere. Flere av dem er trolig udatert for lengst.

- Ingen har god oversikt over hva andre har gjort. Arbeidet har vært uten styring. Vi har jobbet i mange år på papir. Systemene har ikke vært brukervennlige. I noen foretak har de vært så vanskelig at folk har gitt opp, og laget nye prosedyrer, sier psykiateren.

Les mer:Helse Sør-Øst: - Har ikke vært flinke nok

Dobbeltarbeid

Sykehusene er lovpålagt å sikre pasienter riktig behandling, men prosedyrene sykehusene følger, er vidt forskjellige.

I tillegg til et tusentalls forskjellige prosedyrer er det bare halvparten av foretakene som sier at de har måter å kvalitetssjekke disse jevnlig på, avslører undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Sykehuset Innlandet.

KAN KOSTE LIV: I verste fall kan pasienter dø som følge av trege datasystemer eller behandlingsrutiner som mangler oppdateringer. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Les også:Slik oppbevarer Norges største sykehus topphemmelig pasientinformasjon

- Produksjonen av fagprosedyrer er ukoordinert og preget av et kolossalt dobbeltarbeid. De utarbeides på en måte som gjør at man ikke kan være sikker på kvaliteten. De blir heller ikke delt med befolkningen, fastleger og primærhelsetjenesten ellers, sier Eiring.

Regjeringen har pålagt helsefortakene å gjøre prosedyrene tilgjengelige på internett, men bare to sykehus svarer ja på spørsmålet om prosedyre er tilgjengelig på internett og ikke intranett.

Dermed er det nærmest umulig for å sjekke hvilke prosedyrer sykehuset bruker, med mindre pasienten spør.

- Hvordan kan pasientene være sikre på at behandlingen de får på sykehuset er bra nok?

- Jeg ville bedt om å se hvilken felles prosedyre foretaket benytter. Det er også lurt å spørre om hvilken måte prosedyren er laget på, og om er den er basert på en skikkelig gjennomgang av litteraturen, eller er skrevet av en lege på kveldsvakt, sier Eiring.

Les videre under bildet

FORVIRRENDE: Det er ikke alltid lett for helsepersonell å vite hvor de skal henvende seg. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / SCANPIX

- Ser forbedringspotensial

Etter at undersøkelsen ble gjort i juni og juli i fjor har Sykehuset Innlandet begynt å legge sine fagprosedyrer på internett.

Sykehuset leder også et nasjonalt prosjekt for å gjøre systemene mer brukervennlige.

VG Nett har også tidligere skrevet om mangelen på datarutiner ved norske sykehus.

Ifølge viseadministrerende direktør Hans-Iver Børresen ved Sykehuset Innlandet er dataproblemet todelt.

- Vi ser et forbedringspotensial både på innholdssiden i form av bedre rutiner for kvalitetssikring av innholdet, og på tilgjenglighet for brukerne av systemet. Vi jobber med å presentere fagprosedyrer på en bedre måte. Det skjer gjennom å forbedre eksisterende program og ved å utvikle nye verktøy for presentasjon av fagkunnskap, sier Børresen.

Nasjonale retningslinjer

President i Legeforeningen, Torunn Janbu, sier fagmiljøene jobber med å få på plass flere nasjonale retningslinjer.

- Når det gjelder de rent praktiske prosedyrene kan det være variasjoner, men de faglige retningslinjene skal være slik at man som pasient opplever mest mulig lik behandling, selv om det kan være forskjeller fra et lite sykehus til et stort sykehus og så videre, sier Janbu til VG Nett.

USA:Forskere slakter datasystemene på sykehus

Det totale antall fagprosedyrer som er avdekket i undersøkelsen er ifølge Eiring i underkant av 46.000, men man antar at det reelle tallet ligger et stykke over 50.000, siden ikke alle landets helseforetak har svart.

Har du tips?Kontakt oss!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder