GODE RESULTATER: Anne Hansen Ree utenfor McCormick Place, hvor kreftkonferansen ASCO fant sted i år. Hun forteller om lovende resultater inne flere grener av kreftmedisin. Foto: Klaudia Lech

Studie: Kreftpasienter overbehandles

CHICAGO (VG) Brystkreftpasienter har like stor effekt av halvparten så mye medisin, viser ny forskning. Studien er en av flere som viser at pasienter overbehandles i stor grad.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi overbehandler enkelte pasientgrupper med cellegift. Dette er et problem som kan gi nedsatt funksjon, for eksempel nerveskader og andre bivirkninger, sier kreftlege og professor Anne Hansen Ree.

Hun har blant annet jobbet med en stor studie innen persontilpasset medisin, som VG har skrevet om her.

– Det er alvorlig for pasientene det gjelder. Derfor er det viktig at det nå kommer studier som fokuserer på hvordan vi kan gi mindre medisin med samme effekt.

De siste årene har det blitt forsket mer på overbehandling i kreftmiljøer i hele verden. Det har kommet flere studier som viser at pasienter har hatt like stor effekt av halvparten så mye medisin, blant annet innen brystkreft, tarmkreft og lungekreft.

les også

Persontilpasset medisin: Slik skal ny teknologi endre fremtidens kreftbehandling

– Det kommer flere slike studier fremover. Men studiene er krevende å gjennomføre. Man trenger et stort antall studiepasienter for å få presise resultater, forklarer Ree.

Flere store studier på brystkreftbehandling ble lagt frem på verdens største kreftkonferanse ASCO i Chicago forrige uke. Blant dem var en større studie på 4089 kvinner som viser at flere blir overbehandlet.

les også

Utvikler pille mot aggressiv kreft: Kan bremse sykdommen for spesielt syke pasienter

– Viktig for pasientene

Studien viser at en undergruppe av brystkreftpasienter (med diagnosen HER2-positiv) i tidlig fase har like god effekt av behandling med medikamentet trastuzumab (Herceptin) i seks måneder som i ett helt år.

Dette er den største studien som noen gang er gjennomført på denne type overbehandling.

– Slike studier er svært viktig for pasientene, som slipper bivirkninger og «fatigue». Det er også ressurssparende for avdelingene. Vi ser at stadig flere studier går på nedskalering av behandling, noe som er svært lovende, sier overlege ved Haukeland universitetssykehus, Hans Petter Eikesdal.

les også

Kvinner med dødelig eggstokkreft levde et halvt år lenger med immunterapi

VG har tidligere skrevet om persontilpasset kreftbehandling, som er medisin basert på kunnskap om biologiske forhold hos den enkelte pasient. Ved å kartlegge genetiske særtrekk i en kreftsvulst kan legene tilpasse behandlingen til din sykdom – heller enn å følge standardbehandling. Denne metoden gir økt overlevelse, mindre bivirkninger og bedre behandling.

Den kan også motvirke overbehandling, ifølge kreftspesialistene. Persontilpasset medisin og gentesting gir større krav til presisjonsnivå og mindre rom for feil, fordi legemidlene er dyre og feiltolking av gentester kan få fatale konsekvenser.

I fjor ble det publisert en omfattende studie om overbehandling på kreftkonferansen ASCO som fikk mye oppmerksomhet. Studien viser at en lavrisikogruppe innen tarmkreft hadde like god effekt av tre måneders behandling som seks.

– Da fikk jeg det travelt med å komme hjem og endre praksis på vår avdeling, sier Ree.

NYTTIG ERFARING: Overlege Hans Petter Eikesdal sier han skal ta med seg ny læring om overbehandling hjem til Norge. Foto: Klaudia Lech

les også

Helse er blitt en vare – Har vi tatt for mye medisin?

«En hel del overbehandling i helsevesenet»

Hun forklarer at de har hatt god erfaring med å justere behandlingsmengden for de aktuelle pasientene. Pasientene blir glade for å slippe de hyppige turene til sykehuset, samt at avdelingen sparer ressurser.

– Det foregår en hel del overbehandling innen kreft, fordi vi ennå ikke har hatt studier på hvilke pasienter som trenger mindre behandling. Slike studier har en enorm betydning for dem det gjelder, sier Ree.

I år starter Legeforeningen en kampanje om overbehandling kalt «Gjør kloke valg». Kampanjen har som mål å få leger til å gi behandling de vet har nytte for pasientene - og ikke mer.

Kampanjen går ut på at fagmedisinske miljøene skal plukke ut fem tester og behandlinger som blir brukt for mye, og sende de inn til Legeforeningen, skriver Dagens Medisin.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder