Mann døde av lykkepillen

Bivirkning: Betennelse i bukspytt-kjertelen

Statens Legemiddelverk advarer nå leger og pasienter mot en sjelden, men potensielt alvorlig bivirkning av de såkalte lykkepillene: betennelse i bukspyttkjertelen.

ARTIKKELEN ER OVER 18 ÅR GAMMEL

Høsten 1999 døde en 38 år gammel nordmann som følge av bukspyttkjertelbetennelse, trolig fremkalt av lykkepiller. Eller SSRI-preparater, som de heter på fagspråket.

Først da det var for sent, forsto legene hva som feilte ham. Mannen hadde på forhånd ingen kjente faktorer som disponerte ham for bukspyttkjertelbetennelse.

160 tilfeller

I Norge er det i alt oppdaget tre tilfeller av den lumske sykdommen som trolig er utløst av lykkepiller. To av tilfellene er beskrevet i en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.

- Etter et søk i den internasjonale WHO-databasen over bivirkninger, fant vi 160 andre tilfeller av bukspyttkjertelbetennelse som var forbundet med SSRI-preparater. Det finnes en rekke medikamenter som kan gi slike bivirkninger. Men det har tidligere ikke vært kjent at SSRI-preparatene er blant disse. Derfor går vi nå ut og påpeker dette overfor legene, sier overlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk. Han er en av forfatterne bak artikkelen i legetidsskriftet.

Svært sjelden

Selv om bivirkningen er svært sjelden, mener Legemiddelverket det er viktig at nettopp legene har god kjennskap til den. Forblir den uoppdaget, kan den få alvorlige konsekvenser.

- Pasienter som bruker SSRI-preparater, må straks undersøkes med tanke på bukspyttkjertelbetennelse hvis de får magesmerter av ukjent årsak. Om det virkelig er dette som feiler dem, kan slås fast ved hjelp av en blodprøve, sier Madsen.

Han understreker at hverken leger eller pasienter har noen som helst grunn til å bli engstelige på grunn av de nye opplysningene.

- Tvert imot har de mindre grunn til å engste seg når denne bivirkningen er gjort kjent. Det vil hjelpe legene til å stille en riktig diagnose raskt. Dersom det viser seg at det er et SSRI-preparat som har framkalt bukspyttkjertelbetennelse hos pasienten, bør vedkommende straks slutte med medikamentet. Da vil symptomene gli over uten at det blir alvorlig, sier Madsen.

Vil ikke advare

- Er det noen grunn til å advare generelt mot bruk av de såkalte lykkepillene etter dette?

- Overhodet ikke. De nye bivirkningene er såpass sjeldne at det ikke representerer noe alvorlig problem i omfang. Men for de få som rammes, kan følgene bli alvorlige dersom sykdommen ikke oppdages, sier overlege Steinar Madsen.

Og nordmenn spiser lykkepiller - SSRI-preparater - som aldri før.

I 1995 brukte omkring 50 000 nordmenn disse preparatene. I 1999 var tallet mer enn fordoblet - til 115 000. Mange har gått over til disse preparatene fordi de også har mange fordeler i forhold til de gamle.

- En av de største fremskrittene med SSRI-preparatene er at de ikke er giftige på samme måte som de tradisjonelle antidepressiva. Det har riktignok vist seg å være en rekke bivirkninger knyttet til bruken av SSRI-ene, men de fleste er lette, tilføyer Madsen.

-Ikke stopp

Silje Kramer, produktsjef for lykkepillen Seroxat hos Glaxo SmithKline, kjenner ikke til at en mulig bivirkning er betennelse i bukspyttkjertelen. Hun mener at det uansett må dreie seg om en svært sjelden effekt av medisinen.

- Vi snakker om en medisin som har vært brukt av flere hundre tusen mennesker. At noen få mennesker får alvorlige bivirkninger av pillene, er helt naturlig. Det gjelder all slags type medikamenter.

Kramer understreker at det er mange og viktige positive effekter ved bruk av lykkepiller.

- De som trenger pillen, men ikke tar den, har ofte store lidelser. Sykdommen er mange ganger farligere enn selv de verste bivirkningene av medisinene, fordi selvmordsfaren er svært høy uten bruk av medisiner og annen behandling, sier Kramer.

Hun advarer folk mot å stanse bruken av lykkepiller etter avisoppslag.

- Blir folk bekymret over det de leser i avisene, må de ta kontakt med legen sin. De må ikke stoppe å ta pillen på grunn av et avisoppslag.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder