FORSKER PÅ MØDREHELSE: Postdoktor og seksjonsleder ved fødeavdelingen ved Drammen sykehus, Lill Nyfløt.

Forsker på mødredødsfall – mener flere liv kunne vært reddet

En forskergruppe har kartlagt kvinner som dør i graviditet og fødsel. De fant tre ganger så mange døde som i de offisielle statistikkene – og mener flere ikke har fått god nok behandling.

Publisert:

Hvert år fødes 50.000- 55.000 barn i Norge, som i en fersk rapport i anerkjente British Medical Journal rangeres som verdens tryggeste land for fødende kvinner.

Ifølge offentlig statistikk døde fire kvinner i fødsel i perioden 2012–2018.

Men en forskergruppe ved Oslo universitetssykehus (OUS) fant at antallet er tre ganger høyere.

Forskerne koblet dødsårsaksregisteret og fødselsregisteret, og konkluderte med at 13 kvinners død kunne knyttes til graviditet eller fødsel i samme periode.

Forskerne mener at fire av de 13 kvinnene som døde i forbindelse med fødselen i perioden 2012–2018, mest sannsynlig kunne vært reddet med riktig behandling.

Kjenner ikke igjen symptomer

Forskerne formulerte flere læringspunkter i sin siste rapport om norske mødredødsfall, blant annet at gravide med mistanke om alvorlig sykdom bør utredes grundig på lik linje med ikke-gravide.

– Det dreier seg i flere av tilfellene om at man ikke gjenkjenner symptomer på alvorlig sykdom slik at utredning og behandling ikke skjer i tide, sier Lill Nyfløt, postdoktor ved Nasjonalt Senter for Kvinnehelseforskning og seksjonsoverlege ved fødeavdelingen ved Drammen sykehus.

Forskerne slo også fast at det er behov for større oppmerksomhet på hjertekarsykdom hos gravide kvinner.

VG fortalte denne uken om 19 år gamle Kari-Anne Vanebo Paulsen som fikk hjertestans da hun fødte sønnen sin 30. mai. Dødsårsaken var en rift i hovedpulsåren som utviklet seg under fødselen på Sykehuset Elverum.

«Symptomer på hjertesykdom hos en gravid, som tungpust, høye ryggsmerter, brystsmerter og rask puls, bør utredes på lik linje som hos ikke-gravide. Dette inkluderer billeddiagnostikk som er nødvendig for å finne rett diagnose», skriver forskerne i sin rapport om mødredødsfall.

– Hjerte-/karsykdom er den vanligste dødsårsaken når en kvinne dør i svangerskap eller fødsel I europeiske land. Mest vanlig blant hjertedødsfallene i Norden er de som skyldes rift i pulsåren, sier Nyfløt.

Kari-Anne (19) døde under fødselen: Hvordan kunne det gå så galt?

– Liv det er verdt å redde

Forskergruppen er tilknyttet Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Oslo Universitetssykehus. Senteret ledes av professor Siri Vangen. Forskningen har finansiering fra Helse Sør-Øst ut 2025.

Forskerne mener myndighetene må finansiere forskningen videre – for å lære av dødsfallene.

– I Norge har vi ikke et offentlig system som fanger opp disse dødsfallene. Den eneste måten samtlige dødsfall kan identifiseres på er gjennom registerkoblinger. Dette gjøres i dag av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra forskningsgruppen.

FORSKER PÅ MØDREHELSE: Postdoktor og seksjonsleder ved fødeavdelingen ved Drammen sykehus, Lill Nyfløt.

– Vi har mange ganger prøvd å si at det i fremtiden må bli en offentlig oppgave å kartlegge mødredødsfall i Norge. Dette bør ikke være tidsbegrensede forskningsprosjekter. Nå har vi midler til 2025. Etter det er vi i tvil om dette arbeidet vil fortsette, sier Nyfløt.

Storbritannia lovfestet i 1952 at alle dødsfall i forbindelse med svangerskap og fødsel skal gjennomgås. Det gjøres for å lære, slik at man kan unngå lignende dødsfall i fremtiden.

– Jeg tror man tenker at vi i Norge har så god folkehelse og så god fødselshjelp at denne kartleggingen er det unødvendig å bruke penger på. Det er jeg svært uenig i. Selv om det er få kvinner som dør i svangerskapet eller under fødsel i Norge, rammer dette unge kvinner. Dette er virkelig liv det er verdt å redde, sier Nyfløt.

Les også

Gravid kvinne døde uventet

Både Helsetilsynet og politiet er varslet etter at en gravid kvinne i 30-årene døde uventet på et sykehus i Trøndelag…

Forskerne mener kunnskap om mødredødsfallene er et folkehelseanliggende.

– Hvis ikke forskningsgruppen gir FHI i oppdrag å utføre denne koblingen, vil den ikke bli utført og mødredødsfallene vil ikke bli gjennomgått for fremtidig læring. FHI innehar ikke selv kompetansen til å gjøre denne dyptgående kartleggingen av hvert dødsfall. Dette må gjøres av et team av klinikere fra flere sykehus med spesialkunnskap på gravide kvinner. Gruppen vår består derfor av erfarne gynekologer fra flere fødeavdelinger i Norge, jordmor, kardiolog, anestesilege og rettsmedisiner. I tillegg innhenter vi andre klinikere dersom det er behov i det enkelte dødsfallet, sier Nyfløt.

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, overlege, PhD ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstitutt sier at overvåkning av sykdom og dødsfall i Norge blant kvinner i forbindelse med svangerskap, fødsel og i barselperioden er en av hovedoppgavene til Medisinsk fødselsregister ved FHI.

Hun sier Medisinsk Fødselsregister har startet arbeidet med hvordan innhenting og analyser av data for kartlegging bør utføres fremover og håper å kunne dra nytte av den erfaring og kompetanse den forskergruppen har opparbeidet i dette arbeidet.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no