Gjærede soyabønner mot beinskjørhet

Kan gjærede soyabønner redusere beintap for kvinner etter overgangsalderen?

Publisert:

FORSKER: Nina Emaus forsker på beinskjørhet. Nå er hun i gang med en studie hvor hun vil hundersøke om Natto kan redusere tap av beinmasse khos kvinner. Foto: Randi M. Solhaug

Dette spørsmålet vil Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ medisin (NAFKAM) i Tromsø undersøke i en ny studie.

- Vi ønsker å se om de kvinnene som tar gjærede soyabønner i form av Natto-kapsler, taper mindre beinmasse enn de som får placebo, sier osteoporoseforsker Nina Emaus.

Nordiske kvinner brekker mest

Hun forteller at skandinaviske kvinner er på toppen av bruddstatistikken uten at man vet hvorfor.

- Det er litt paradoksalt, fordi nordmenn får i seg mye kalsium. Men det vi også vet er at vitamin D fremmer opptaket av kalsium i skjelettet, og får vi for lite av det, får vi heller ikke nyttiggjort kalsiumet selv om inntaket er høyt, sier Emaus. Hun understreker at det ikke noen bekreftet årsak til at nordiske kvinner ligger på bruddtoppen.

Kvinner begynner å tape beinmasse allerede ved 35-årsalderen og spesielt høyt er det de første fem år etter overgangsalderen. Etter denne tiden blir beintapet mindre, men det vil likevel holde seg litt høyere enn hos menn. For menn er det slik at jo eldre de blir, jo mer bein taper de, men likevel ikke så mye som kvinner.

Østrogen

Årsaken til at kvinner har større beintap enn menn henger sammen med hormonet østrogen. Det er kjent at østrogen stimulerer osteoblaster - cellene som bygger bein. Samtidig hemmer det også osteoclaster - cellene som bryter ned bein.

Når østrogenmengden hos kvinnen reduseres i overgangsalderen får osteoclaster mer spillerom og kvinner taper dermed mer bein.

Tidligere ble kvinner anbefalt å ta østrogen i forbindelse med menopausen, blant annet for å hindre beinskjørhet. Men etter at flere studier i 2001-2002 påviste økt risiko for kreft forbundet med lang tids østrogeninntak, ble denne anbefalingen trukket tilbake.

Flere japanske studier har imidlertid vist en positiv sammenheng mellom Natto-inntak og beintetthet. Natto inneholder store mengder av vitaminet K2, som viser seg å ha innvirkning på beinmassen.

Kan ha effekt

- Vi vil prøve ut om dette produktet også kan ha effekt på norske kvinner, sier Emaus.

350 kvinner i 50-60-årsalderen skal delta i den dobbelt blinde kliniske studien, hvor deltakerene deles opp i to grupper. Den ene gruppa får Natto-kapsler, mens kontrollgruppa får kapsler med olivenolje.

Beintettheten hos forsøkspersonene måles ved starten av studien, etter et halvt år og etter ett år, før resultatene går til analyse.

- Hvis Natto virker, skal vi kunne se dette i løpet av et år, sier Emaus. Hun legger til at dersom det viser seg at produktet har positiv effekt på beintettheten, kan det anbefales for kvinner som er i risikogruppen for å få beinskjørhet, for eksempel de som har mødre med denne sykdommen.

Forsøkspersoner

Vil du være med i studien bør du helst bo i Tromsø-området, ettersom reiseutgifter utenfor dette området ikke dekkes. Du må ikke bruke hormontilskudd eller blodfortynnende medisiner, og heller ikke bli behandlet for beinskjørhet.

Ta kontakt med

NAFKAM
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Telefon: 77 64 66 50, 77 64 63 80 eller 77 64 48 19.
Faks: 77 64 68 66
E-post: nina.emaus@ism.uit.no

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder