MEGASYKEHUS: Oslo vil få et kjempesykehus dersom Ullevål får viljen sin og blir slått sammen med Aker sykehus og Rikshospitalet. Foto: Knut Erik Knudsen/VG

Vil ha kjempesykehus i Oslo

Ullevål universitetssykehus foreslår at Aker Universitetssykehus blir slått sammen med Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus.

Mari Rian Hanger (Dagens Medisin)
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL
Dagens Medisin

I sin høringsuttalelse til Helse Sør-Øst om Hovedstadsprosessen foreslår Ullevål universitetssykehus å samle Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål til ett foretak.
Les også: Hovedstadsprosessen sluker millioner

Dette vil medføre at alle de tre HF-ene legges ned og at det etableres ett nytt felles helseforetak med eget navn, for eksempel Oslo universitetssykehus.

Les også: Tviler på stor gevinst av Hovedstadsprosessen

Prosessen skal ifølge forslaget starte så fort som mulig.

Les også: Vil tøyle hovedstadsprosessen

Samlokalisering

Ullevål foreslår at både Kirkeveien og Gaustad kan være aktuelt for lokaliseringen av et samlokalisert sykehus. Ullevål mener at Kirkeveien er stort nok til å gi plass for alle oppgavene.

Les også: Taust om sammenslåing av Riksen og Ullevål

Samlokaliseringen av alle tre sykehusene skal gjøres på sikt, men Ullevål antyder at Aker skal avvikles allerede når Ahus utvider sitt opptaksområde i 2011.

Helse Sør-Øst har i område sentrum foreslått å slå sammen Ullevål og Rikshospitalet. Men Ullevål vil nå altså gå enda lengre, og ta med Aker i sammenslåingen også.

For mange lokalsykehus

Etter Ullevåls vurdering er det en svakhet i modellen til Helse Sør-Øst at det legges opp til tre somatiske lokalsykehus, nemlig Aker, Lovisenberg og Diakonhjemmet. «Dette er for mange i et så lite geografisk område», ifølge høringsuttalelsen.

Ullevål mener det vil bli for stor pasientoverflytting fra lokalsykehusene til regionsnivået.

Gevinstuttak?

Dessuten uttaler Ullevål i høringsuttalelsen at det bare vil bli en stor økonomisk verdiskaping ved avvikling av hele driftsenheter, og dette legger ikke Helse Sør-Øst sitt forslag opp til.

Å avvikle ett lokalsykehus allerede når Ahus utvider sitt opptaksområde i 2011, vil gi mulighet for økonomisk gevinstuttak.

Samler akuttfunksjonene

Ullevål vil i den nye strukturen ha både regionfunksjoner, områdefunksjoner og lokalsykehusfunksjoner i ett offentlig foretak. Akuttkirurgien skal samles, og akuttfunksjonene i indremedisin konsentreres til lokal- og områdenivået i dette foretaket.

I tillegg foreslås det at det i område Sentrum skal være lokalsykehus uten akuttberedskap, og storbylegevakt.

Flere helsenyheter på www.dagensmedisin.no

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder