I SKOLESEKKEN: Mange barn og unge har en pakke smertestillende i sekken eller veska. Det bekymrer norske allmennleger. Foto:Joe Giddens,Pa Photos

Undersøkelse: 1 av 3 unge kvinner tar paracetamol jevnlig

Forsker: Flere unge har smerter

Lege: Altfor lett tilgang

Mange ungdommer har med seg smertestillende når de går ut døren om morgenen. – Foreldre bør være mer forsiktige med å sende med smertestillende i ryggsekken til barna, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin.

  • Camilla Tryggestad Visjø
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Apotekerforeningen, svarer en av tre jenter mellom 15 og 24 år at de har tatt paracetamol i løpet av den siste uken. 37 prosent av jentene og 16 prosent av guttene svarer at de vanligvis har paracetamol lett tilgjengelig når de ikke er hjemme.

Les også: Advarer mot økende paracetamol-bruk

Ifølge Relis, en uavhengig organisasjon om legemiddelbruk, som finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet, tar over en fjerdedel av norske 15-16-åringer smertestillende daglig til ukentlig.

Statistikken bekymrer nyvalgt leder av Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin.

– Altfor lett tilgjengelig

– For det første er det et problem at det er så lett tilgang på et potensielt uheldig stoff, som kan gi skadevirkninger om man bruker for mye. For det andre signaliseres det at det å ta en pille er løsningen for de problemene man har. Paracetamol er altfor lett tilgjengelig, og det er et overdrevent fokus på hvor bra det fungerer, sier Brelin til VG.

– Hvorfor er det et problem, når dere sier at dette er trygg og god medisin?

BEKYMRET: Allmennlege og nyvalgt leder av Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin. Foto:,Sykehuset Østfold

– Paracetamol er trygg og god medisin når du har smerter som virkelig trenger behandling. Overforbruk gir først og fremst leverskader, og derfor er det viktig å lære seg at man ikke bare kan ta en pille hver gang man har litt vondt, sier Brelin.

Studie: Bivirkningene ved paracetamol alvorligere enn antatt

Eksperter har i lang tid advart mot det høye forbruket av smertestillende som paracetamol. Norsk forening for allmennmedisin har også tidligere ytret bekymring for den utbredte bruken blant barn og unge.

Fra november blir ikke smertestillende tabletter med paracetamol å få kjøpt i svenske matbutikker. I norske butikker fortsetter salget, noe de apotekansatte er kritiske til.

En ny studie Folkehelseinstituttet deltok i, viser at 47 prosent av den norske befolkningen bruker reseptfrie smertestillende legemidler minst en gang i uken. Elleve prosent bruker det daglig.

Tar paracetamol forebyggende

I Apotekforeningens undersøkelse svarer tre av ti at de tar tabletter for å unngå å få smerter, plager eller ubehag.

– Dette er sterkt uhensiktsmessig bruk. Jeg ser for meg at det er mange unge jenter som forebygger smerter ved menstruasjon. Man bør vente med å ta paracetamol til det er så vondt at du faktisk trenger det.

– Jeg ønsker ikke være moraliserende, men mange foreldre kan nok være mer forsiktige og ikke sende med smertestillende systematisk i ryggsekken til barna.

– Er det mer problematisk med høyt forbruk blant unge enn voksne?

– Ja, for det første fordi man kan komme opp i et eskalerende høyt forbruk ved at man lærer seg et atferdsmønster der det å ta en pille er løsningen på mange problemer. Bruker man mye når man er ung, øker også sjansen for at det etter hvert blir fristende med sterkere smertestillende, fordi man ikke lenger oppnår samme effekt.

Overtar foreldres legemiddelvaner

Ifølge overlege og fagdirektør i Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen viser flere undersøkelser at barn og unge ofte overtar foreldrenes legemiddelvaner.

– Foreldre må lære opp barna sine til legemiddelvett, på samme måte som man lærer barna at de ikke skal røyke og at de skal ha riktig omgang med alkohol.

Les også: Advarer mot pillemiks

Legemiddelverket advarer mot tendensen til at enkelte nærmest spiser smertestillende som livsstil, men at mange unge bruker mye smertestillende, trenger ikke nødvendigvis være galt, ifølge Madsen.

MÅ UNDERSØKE: Ifølge fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen må man gå dypere for å finne ut hvorfor mange unge tar smertestillende. Foto:Kristian Helgesen,VG

– Flere undersøkelser viser at mange av dem som bruker mer smertestillende enn gjennomsnittet har andre problemet enn smerter. For å forstå bedre hvorfor mange unge bruker smertestillende, trenger vi mer kunnskap. Vi må få nye holdninger, og skolehelsetjenesten må bli mer engasjert. På den annen side har vi faktisk hatt en tendens til å underbehandle smerter i Norge, og kanskje særlig blant barn og unge.

Stresser og sover dårlig

Stipendiat Siv Skarstein ved Institutt for sykepleie på Høgskolen i Oslo og Akershus, skriver doktorgradsavhandling om ungdom som har et høyt forbruk av reseptfrie smertestillende midler.

Hun ser med bekymring på at mange unge bruker smertestillende uten for indikasjonsområdet.

– Vi vet at det foregår feilaktig bruk av paracetamol blant mange unge, og om man bruker smertestillende for annet enn konkret behandling av febertilstander eller akutt smerte, så kan dette være risikofylt. Vi vet også at daglig bruk over tid ikke er helsefremmende.

Les også: Ny forskning: Paracetamol har liten effekt mot korsryggsmerter

Ifølge Skarstein er en av årsakene til det høye forbruket at smerte blant ungdom øker.

– En forklaring på dette er at det økte stressnivået blant ungdom, gjør at man får reaksjoner i kroppen som over tid kan manifestere seg gjennom smerter i kroppen. Enten må ungdom settes i stand til å bli mer robuste for å takle påkjenninger, eller så må påkjenningene bli mindre. Her har både samfunnet, familien og skolehelsetjenesten et ansvar.

I sine studier har hun blant annet funnet at ungdom som bruker mye smertestillende, ofte har mindre selvtillit, sover dårligere, har lavere ambisjoner for fremtiden og høyere fravær fra skolen.

Vil oppheve reklameforbud

I april sendte Statens Legemiddelverk på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet ut høringsforslag om å oppheve reklameforbudet for reseptfrie legemidler på TV.

VIL ALMINNELIGGJØRE: Stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp) er redd en oppheving av reklameforbud mot reseptfrie smertestillende vil kunne gi uheldige effekter. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Det får Brelin i Norsk forening for allmennmedisin til å reagere kraftig.

– Jeg savner en mer offensiv holdning fra myndighetenes side når det gjelder legemiddelinformasjon rettet mot publikum. De må bli tydeligere og bruke mer ressurser på å advare mot overforbruk. Her er det sterke kommersielle interesser, for samtidig som Legemiddelverket advarer mot overforbruk, synes de det er greit å begynne med reklame for dette på TV.

Heller ikke Sp-stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen har mye til overs for forslaget om å oppheve reklameforbudet.

– TV-reklame er det siste vi trenger

I et representantforslag sendt til Stortinget 21. mai, ytrer de bekymring for at TV-reklame av reseptfrie legemidler kan bidra til å alminneliggjøre og ufarliggjøre slike medikamenter, og dermed til overforbruk i befolkningen.

– Forslaget om oppheving er problematisk fordi det er et stort overforbruk av slike medikament hos den vanlige friske befolkningen og særlig blant ungdom. Det vil være med å ufarliggjøre og alminneliggjøre bruken. Men paracetamol er medisin som må brukes bare ved medisinsk behov. TV-Reklame er det siste vi trenger. Vi frykter at bruken vil øke og at respekten for medikamentet vil senkes.

Overlege og fagdirektør i Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen er enig i at det kan se ut som et paradoks at de ønsker å tillate mer TV-reklame.

– Vi mener imidlertid at dette må til fordi det er en tilpasning til virkeligheten, hvor reklame for reseptfrie legemidler finnes på bussen, i radio og på nettet. Det er lov med reklame på kanaler som sender fra utlandet, men ikke fra Norge. TV2 får altså ikke lov, mens TV3 får det. Dette skaper en ubalanse mellom norske TV-kanaler som vi mener er uheldig.

– Dere er ikke redde for at dette vil kunne medføre alminneliggjøring og overforbruk?

– Nei, det er vi ikke. Vi har fulgt nøye med på utviklingen i mange år, og det er slik at bruk av reseptfri paracetamol ikke har økt de siste årene, til tross for mer reklame.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder