Hovedinnhold

841 har tatt sitt eget liv i psykisk helsevern på ti år

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer selvmordsregister

- MÅ BLI FLINKERE: Tord Dale,statssekretær i Helse - og omsorgsdepartementet, mener sykehusene må bli flinkere til å vurdere selvmordsrisiko, og jobber med å lage en ny plan for forebygging av selvmord. Foto: Nils Bjåland, VG
- MÅ BLI FLINKERE: Tord Dale,statssekretær i Helse - og omsorgsdepartementet, mener sykehusene må bli flinkere til å vurdere selvmordsrisiko, og jobber med å lage en ny plan for forebygging av selvmord. Foto: Nils Bjåland, VG
(VG Nett) Helse - og omsorgsdepartementet vil vurdere om et selvmordsregister kan hjelpe med å få ned antall selvmord i psykiatrien.

HER KAN DU FÅ HJELP

 • Kirkens SOS’ døgnåpne telefon: 815 33 300
 • Mental Helses døgnåpne og gratis hjelpetelefon: 116 123
 • Røde Kors telefonen for barn og unge: Røde kors-telefonen for barn og unge, åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21
 • På Røde Kors’ nettsider kan du også chatte, diskutere og sende mail hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111


 • SELVMORD I PSYKIATRIEN
 • VG Nett setter denne uken fokus på selvmord i psykisk helsevern.
 • Fra 2001-2011 har 841 tatt livet sitt mens de mottok hjelp i psykisk helsevern, ifølge Helsetilsynet.
 • Trolig er det store mørketall i rapporteringen fra helseforetakene, blant annet fordi man ikke alltid har kontroll over pasientene som er utskrevet.
 • Fra 2008 har det vært en markant økning i selvmord i psykisk helsevern. Ekspertene mener det henger sammen med at melderutinene er blitt bedre.
 • Det finnes lite forskning og dokumentasjon på området, men i en gjennomgang fra 2005 og 2006 kom det frem at 30 prosent av selvmordene skjedde på døgnavdeling på sykehus.
 • Litt over 20 prosent skjedde under permisjon eller innen to uker etter utskrivelse fra døgnavdeling.
 • De viktigste risikofaktorene til at det skjer selvmord under psykisk helsevern er mangelfull vurdering av selvmordsrisiko eller at det ikke er gjort tilstrekkelige sikkerhetstiltak.
 • I 2010 var det totalt 547 selvmord i Norge.

VG Nett skrev tirsdag om 26 år gamle Robert som tok sitt eget liv mens han var innlagt på psykiatrisk institvgusjon i Bergen. De siste ti årene har minst 841 personer begått selvmord innenfor psykisk helsevern.

Det er ikke alle som blir undersøkt, og eksperter mener at bedre oversikt vil kunne føre til at færre tar sitt eget liv.

- Vi skal legge frem en stortingsmelding om kvalitet i pasientsikkerhet, og der står det også at vi er opptatt av flere og bedre helseregister. Det med selvmordsregister er noe vi klart vil se på. Særlig fra psykisk helsevern trenger vi bedre kvalitetsdata, sier Tord Dale, statssekretær i Helse-og omsorgsdepartementet, til VG Nett.

Det tar også VG-kommentator Marte Spurkland til orde for i en kommentar i dag.

Tragisk

Han mener et slikt register i så fall vil måtte inneholde informasjon om dødsfallene, men også tiden før pasienten tok sitt eget liv.

- Helsedata blir mest verdifulle når de registrerer data over lengre tid, først da får en kartlagt systematiske likheter og sett på årsakssammenhenger, sier han.

Han mener de hele tiden må finne områder å forbedre seg på, blant annet vurdering av selvmordsrisiko.

- Er det akseptabelt at pasienter som oppsøker hjelp dør på sykehus?

- Selvmord er tragisk for alle som blir berørt, også for helsepersonell som jobber for å gi pasientene behandling. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at mennesker tar livet sitt. Samtidig må vi være ydmyke for at selvmord inngår i et større symptombilde knyttet til psykisk sykdom. Når et menneske har bestemt at de ikke vil leve så kan det være vanskelig for helsetjenesten å avverge, sier Dale.

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord svarte leserne. Les svarene her 

- Det er også krevende avveininger mellom det å overvåke pasienter og å gi dem den friheten de trenger for å bli friske.

Nye retningslinjer

Han sier de gjør mye for å få ned antall selvmord i psykisk helsevern.

- I 2008 kom det nye nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord og de anbefaler blant annet kartlegging som viktig standard i alle vurderinger. I tillegg så har vi en dialog med helseforetakene og sykehusene på områder der vi ser at det er behov for forbedring. Vurdering av selvmordsrisiko er et av de områdene. Så er det også viktig at de som jobber med selvmordsrisiko jobber systematisk med å forbedre sine rutiner på kartlegging.

Ny handlingsplan

Men selv om det kom nye retningslinjer for forebygging av selvmord i 2008, har det ikke vært nedgang i antall selvmord.

- Det har vært en oppgang. Men vi vet også at melderutinene for selvmord har blitt mye bedre. Vi kan derfor ikke si om antall selvmord i psykisk helsevern reelt har økt, men bedre melderutiner er også veldig viktig for å sikre at hvert enkelt tilfelle blir kartlagt og for å finne ut om det kunne vært unngått, sier statssekretæren.

Departementet jobber nå med en ny handlingsplan på selvmord. Målet er større oppmerksomhet rundt blant annet forebygging og behandling av selvmord.

- For mange av de som har en psykisk sykdom så er det viktigste å få til dagligliv, skole og arbeidsliv. Det er ikke helsevesenet alene som kan bidra til bedre psykisk helse, men et samarbeid mellom mange berørte parter. Bostøtte og andre kommunale tiltak og god samhandling mellom de ulike tjenestene er sentralt.

Vil ha bedre oversikt

Fredrik Walby, forsker ved Senter for selvmordsforebygging, mener et selvmordsregister vil være nyttig.

- Vi mener helt klart at det burde være bedre oversikt. SSB og staten Norge har oversikt over nesten alt mulig, men så viktige ting som dødsfall på sykehus, og særlig selvmord, er ikke blant dette. Antallet i seg selv er viktig blant annet for å følge med på nye tendenser, men ikke minst trenger vi å vite mye mer rutinemessig om omstendighetene rundt selvmordene for å kunne forebygge bedre, sier han.

- Fra nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging har vi foreslått og jobbet en stund med å lage et system hvor man rutinemessig samler inn data på alle selvmordene i psykisk helsevern. Det har man hatt i England i mange år og det har gitt gode resultater.

- Hvilken nytte ville det hatt?

- Da kan man kartlegge særlige risikofaktorer og sette i gang tiltak på systemnivå for å forebygge, slik man har gjort i England. Jeg har påpekt i over ti år at tallgrunnlaget er så håpløst dårlig at man ikke kan overvåke selvmordsratene samt få til mer effektiv forebygging. Det er små ting som trengs, men det krever en politisk vilje å gjennomføre. Samtidig er det viktig å legge til at situasjonen har blitt bedre de siste årene, blant annet som følge av innføringen av de nasjonale retningslinjene i 2008.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Helse

Se neste 5 fra Helse