Hovedinnhold

Også menn får babyblues

En fødsel kan utløse store psykiske problemer. Også for menn.

Denne saken handler om:

DEPPA PAPPA: En dansk undersøkelse viser at også menn kan bli rammet av fødselsdepresjoner. Foto: THOMAS ANDREASSEN
DEPPA PAPPA: En dansk undersøkelse viser at også menn kan bli rammet av fødselsdepresjoner. Foto: THOMAS ANDREASSEN

Ferske resultater fra en undersøkelse ved Rigshospitalet i København viser at rundt syv prosent av de undersøkte mennene utviklet fødselsdepresjon.

Med 65000 fødsler årlig betyr det at mellom 4000 og 4500 danske menn får en psykisk reaksjon i forbindelse med fødselen. Trolig er forekomsten like høy i Norge, som har rundt 60000 fødsler i året.

- Det er ingen grunn til å tro at vi ikke har de samme tilpasningsreaksjonene hos menn her, sier psykolog Lisbeth F. Brudal ved Institutt for tokologi og familiepsykologi i Oslo til VG.

Fødselsdepresjon blant menn ble første gang offentlig omtalt som en egen lidelse i Danmark i 2002.

- Dette er et fenomen som man tidligere ikke har vært oppmerksom på, fordi man ikke har koblet mannens reaksjoner til foreldreskapet, sier psykolog Tina Juhl. Hun har gjennomført undersøkelsen sammen med sjefpsykolog Svend Aage Madsen og jordmor Ann Louise Vestergaard ved Rigshospitalet.

De siste årene har 70 menn med fødselsdepresjoner fått behandling ved det danske sykehuset.

- Arbeidet har vist at fødselsdepresjoner kan oppstå både før fødselen og lengre tid etter fødselen. Og det rammer både førstegangsfedre og flergangsfedre, sier Juhl.

Ifølge de danske forskerne er det mange symptomer som kan tyde på at noe kan være galt:

Mennene har lavere stressterskel, de er mer aggressive og utagerende, og har problemer med selvkontrollen. Noen har også en følelse av tomhet og utbrenthet, og er i økende grad irritable, rastløse og frustrerte.

- Mennene har en tendens til å underspille sine egne psykiske reaksjoner, sier Juhl.

I en tidligere undersøkelse fra Danmark betegnet 50 prosent av mennene sine fedre som psykisk og fysisk fraværende. Hele 66 prosent svarte at de ikke hadde lært noe fra sine fedre som de kunne bruke i forbindelse med sin egen farsrolle.

Store forandringer

- Vordende fedre gjennomgår en stor psykisk forandringsprosess. Og de har få modeller og erfaringer å bygge på fra sine egne fedre.

Juhl sier at konsekvensene kan bli alvorlige for menn som rammes av depresjoner i forbindelse med at de blir fedre.

- Det kan føre til problemer i partnerskapet. Mennene kan også få manglende tilknytning til barnet, som følge av mangel på energi og glede. For mange blir det en ond sirkel, som kan resultere i at de får mangelfull kontakt med barnet.

Mange grunner

I forbindelse med undersøkelsen ved Rigshospitalet har forskerne avdekket flere faktorer som kan utløse en depressiv reaksjon.

- Det kan være at fedrene er alene med barnet første gang, at de er alene med barnet om natten eller har eneansvar for barnet i en periode. Også skilsmisse og separasjon, og det å miste en nærstående, kan være en utløsende faktor.

Juhl mener det er viktig å se en fødsel som et familieanliggende, der mennene får spille en aktiv rolle både før, under og etter fødselen.

For mange som rammes av depresjoner, tar det lang tid å bli friske.

- Vi snakker med dem om selvbebreidelsen, om hvordan de skal håndtere sine aggressive reaksjoner og om angsten for å bli far. Vi snakker også om deres egen oppvekst og forholdet til deres mor og far, både som barn og voksen.

Juhl mener det er helt nødvendig at helsepersonell som er i kontakt med familier under graviditet, fødsel og spedbarnstid, blir utdannet til å være oppmerksomme på fedrenes psykiske tilstand, slik at de kan identifisere fedre med fødselsdepresjoner.

- Undersøkelsen viser at det er behov for å skaffe behandling til en del av dem som årlig får denne lidelsen. Samtidig viser den at det er behov for å utdanne behandlere til å ta seg av menn med fødselsdepresjon, sier Juhl.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Helse

Se neste 5 fra Helse