Hovedinnhold

Må vente et halvt år på ny diagnose etter skandalen

MULIG FEIL: Sykehuset Telemark gikk gjennom 224 pasientjournaler der psykologspesialisten var behandler. I hele 116 av fant sykehus grunn til å tilby ny utredning. Foto: Alf Øystein Støtvig
MULIG FEIL: Sykehuset Telemark gikk gjennom 224 pasientjournaler der psykologspesialisten var behandler. I hele 116 av fant sykehus grunn til å tilby ny utredning. Foto: Alf Øystein Støtvig
(VG Nett) Det vil ta minst et halvt år før alle de 116 pasientene som kan ha fått feil diagnose vil få klarhet i sitt eget sykdomsbilde.

Denne saken handler om:

Tips oss

Vet du noe? Har du tips?Fakta om saken

  • I midten av mai varslet Sykehuset Telemark at en psykologspesialist på sykehuset kan ha gitt feil diagnose til 116 pasienter.
  • Det var en klage fra en pasient i februar som førte til full gjennomgang av 224 pasientjournaler.
  • Psykologspesialisten har jobbet for flere helseinstitusjoner i Norge og andre nordiske land siden 70-tallet.
  • Han arbeidet to år ved Sykehuset Telemark og har nå sagt opp jobben.
  • Helsetilsynet går nå gjennom kontrollrutinene til sykehuset.

- Det er mye som skal på plass og vi må ha et korps med spesialister som kan bistå i gjennomgangen, sier fagsjef Arne Johannesen ved Sykehuset Telemark til VG Nett.

De har nå kartlagt hvilke diagnoser de 116 pasientene som kan være feildiagnostiserte har fått. Det er i hovedsak:

** Lettere psykisk utviklingshemming
** ADHD
** Personlighetsforstyrrelse
** Angst og depresjon

Den største delen av pasientene er diagnostisert med de to første punktene.

- I hovedsak har det dreid seg om nevropsykologiske utredninger og da er det ikke noe unaturlig at det blir de diagnosene. Men ut fra hva vi ser så har dette vært en overdiagnostisering, sier fagsjefen.

Vet du noe om denne saken?Ta kontakt med VG Netts journalist her! 

- Alvorlig

Alle pasientene får tilbud om å få en ny utredning på sykehuset. I første omgang er det mellom 20 og 40 av de mest kritiske tilfellene som får ny time.

- I disse dager sender vi ut et brev til den første prioriterte gruppen av pasienter. Det er de som har fått legemidler eller har en sak gående med ulike instanser som Nav eller Barnevernet, og som trenger en rask avklaring med tanke på diagnose, sier fagsjef Arne Johannesen.

Saken ble oppdaget da en kvinne som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet klaget.

Fungerende pasientombud, Lars Magne Glesnes, er klar på at diagnosene er såpass alvorlige at de kan få store konsekvenser dersom de ikke stemmer.

- Det er alvorlig å få medisiner for en ADHD-diagnose man ikke har, sier han til VG Nett.

- Det er også alvorlig å bli stemplet psykisk utviklingshemmet hvis du ikke er det. Det kan for eksempel få konsekvenser i arbeidslivet eller dersom Barnevernet bruker en slik diagnose i forhold til vurdering av omsorgsevne, mener han.

RYDDER OPP: Fagsjef ved psykiatrisk klinikk, Arne Johannessen, forsøker å kontakte alle de 116 pasientene som risikerer å ha fått feil diagnose ved sykehuset. Foto: Roger Neumann
RYDDER OPP: Fagsjef ved psykiatrisk klinikk, Arne Johannessen, forsøker å kontakte alle de 116 pasientene som risikerer å ha fått feil diagnose ved sykehuset. Foto: Roger Neumann

Positive pasienter

Sykehuset har fortløpende kontakt med alle pasientene på telefon og alle vil få et brev i løpet av juni om timeinnkalling.

- Hvordan reagerer de på beskjeden?

- De har stort sett samtlige reagert positivt. De har selv stilt spørsmålstegn med diagnosesettingen og er glad for at de får en ny vurdering, sier Johannesen.

Sykehuset advarer om at det vil ta tid å komme gjennom arbeidet med den store skandalen.

- Vi er i ferd med å etablere to fagteam som skal gå gjennom alle pasienter og i tillegg vil vi også forsterke sekretærbistanden og engasjere flere psykologspesialister med nervopsykologi. Vi må nok jobbe med dette i et halvt års tid.

Bekymringsmelding

Da saken ble kjent i midten av mai fikk Sykehuset Telemark først ikke kontakt med psykologspesialisten som hadde arbeidet ved sykehuset i to år. Nå har de opprettet kontakt via epost.

- Han stiller seg uforstående til den vurderingen vi har gjort og kan ikke se at det har vært satt diagnoser på feil premisser. Vi vil uavhengig av det gjøre våre vurderinger på nytt. Det kan jo være at diagnosen er riktig, men dårlig dokumentert. Men vi tar ikke sjansen på det.

- Hvilke konsekvenser kan det få for psykologspesialisten?

- Han har sagt opp sin stilling og er ute av Sykehuset Telemark. Hvilke konsekvenser det vil få for ham som fagutøver er opp til tilsynsmyndighetene. Vi har meldt vår bekymring til Fylkesmannen.

FÅR HENVENDELSER: Bekymrede pasienter tar kontakt med fungerende pasientombud Lars Magne Glesnes. Foto: FOTO: ROGER NEUMANN/VG
FÅR HENVENDELSER: Bekymrede pasienter tar kontakt med fungerende pasientombud Lars Magne Glesnes. Foto: FOTO: ROGER NEUMANN/VG

- Tar pasientene på alvor

Fungerende pasientombud, Lars Magne Glesnes, sier de er fornøyd med hvordan sykehuset har respondert.

- Når de først måtte krype til korpset og innrømmet det, så kan vanskelig mer gjøres enn det de har gjort. Det virker som de tar pasientene på alvor, sier han.

- Hva synes du om at pasientene må vente så lenge på ny diagnose?

- Det er lenge, men det er et godt stykke arbeid som må gjøres. At pasientene må gjennom undersøkelsene en gang til er dumt, men det blir i alle fall gjort, mener han.

Glesnes sier de har mottatt et par telefoner fra bekymrede pasienter. Mange lurer på hva de kan gjøre om de mener de har fått feil diagnose.

- Etter pasientrettighetsloven kan pasientene be om en ny vurdering, det skal ikke så mye til for å få det. Vi har inntrykk av at slike henvendelser blir tatt på alvor, sier pasientombudet.

Siste saker fra Helse

Se neste 5 fra Helse