Hovedinnhold

Ambulanse snudde på vei til selvmord - pasient døde

UNDERSØKES: Helsetilsynet undersøker om AMK-operatørene ved Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen kan ha brutt forsvarlighetskravet i håndteringen av en nødsamtale om overdose i fjor. Foto: Inge Ove Tysnes
UNDERSØKES: Helsetilsynet undersøker om AMK-operatørene ved Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen kan ha brutt forsvarlighetskravet i håndteringen av en nødsamtale om overdose i fjor. Foto: Inge Ove Tysnes
(VG Nett) Ambulansen var på vei til en mulig overdose da pasienten selv ringte for å avlyse nødhjelpen. Så kom telefonen om at han var funnet livløs.

Tips oss

Fylkesmannen i Nordland undersøker nå om AMK-operatørene ved Helgelandssykehuset i Nordland opptrådte forsvarlig da hendelsen fant sted i desember i fjor.

Det var pasienten selv som varslet om at han hadde tatt store doser medisiner. Ambulansen rykket straks ut og varslet akuttmottaket, men før den nådde frem ringte pasienten tilbake til nødnummeret.

Denne gangen forklarte han at han hadde lest på pakken at dosen ikke var farlig likevel, og at han derfor ikke ønsket ambulanse eller lege.

Til tross for at pasientens historikk viser flere lignende tilfeller tidligere, ble oppdraget avlyst og ambulansen satte kurs tilbake til sykehuset uten å sjekke pasientens tilstand.

Så kom en ny 113-telefon om pasienten. Denne gangen var det en annen oppringer, som fortalte at pasienten var funnet livløs og uten puls. Det ble innledet hjerte og lungeredning og en ny ambulanse ble kalt ut, men livet sto ikke til å redde.

Ifølge en foreløpig obduksjonsrapport er dødsårsaken trolig forgiftning. Hvor lang tid det gikk mellom nødtelefonene kommer ikke frem av dokumentene VG Nett har fått tilgang til.

Har du en historie å fortelle? Ta kontakt med VG Netts journalist her 

Innhentet ikke informasjon

Det var to operatører på jobb den aktuelle dagen, begge med lang helsefaglig bakgrunn.

Sykehuset selv har gjort en intern gransking og har kommet til at det er mulig svikt knyttet til:

** Kansellering av ambulanseoppdrag på sviktende grunnlag da pasientens vurdering legges ukritisk til grunn og AMK-lege ikke ble rådspurt
** Pasientens historikk, som er tilgjengelig for operatøren, er kanskje ikke tilstrekkelig vektlagt
** Operatør holder ikke kontakten med innringer

Tilsynssaken er ikke avsluttet, men i et brev til Helgeland politidistrikt skriver fylkeslegen at behandlingen av pasienten er et avvik fra god praksis. Han mener det kan være brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet.

«AMK-operatøren burde ha innhentet opplysninger om hvilke medikamenter og hvilke doser pasienten hadde inntatt første gang pasienten ringte til AMK. Også da pasienten ringte AMK igjen unnlot AMK-operatøren å innhente opplysninger om inntatte medikamenter,» står det i brevet fra fylkeslegen.

Der kommer det også frem at vedkommende som fant pasienten livløs heller ikke ble veiledet i henhold til «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp».

Fylkeslegen mener likevel ikke det er et resultat av grov uaktsomhet som bør bli en straffesak hos politiet, som var myndighetene som først ble varslet om hendelsen.

Jobber fortsatt

Seniorrådgiver Benthe Westgaard ved Fylkesmannen i Nordland opplyser til VG Nett at de ennå ikke er ferdig å behandle saken.

Dersom de kommer til at involvert helsepersonell eller virksomheten har brutt forsvarlighetskravet, kan den oversendes til Statens helsetilsyn, som kan vurdere administrativ reaksjon.

Det kan være i form av advarsel eller i verste fall tap av autorisasjon. De kan også gi sykehuset kritikk.

De to ambulansearbeiderne er fortsatt i arbeid ved Helgelandssykehuset. Sykehuset opplyser i et brev at de kort tid etter at saken ble kjent, gjennomførte et oppfriskningskurs spesielt for de to berørte operatørene.

I løpet av våren 2012 var også alle ansatte på AMK gjennom et nytt todagers grunnkurs.

- Vi har meldt en sak til helsetilsynet og så må helsetilsynet se på og vurdere den, sier avdelingssjef for akuttområdet på Helgelandssykehuset, Trond M. Elsbak, til VG Nett.

Han ønsker ikke å uttale seg mer om saken før den er ferdig behandlet.

VG Nett har tidligere i sommer satt fokus på selvmord i psykisk helsevern . Fra 2001-2011 har 841 tatt livet sitt mens de mottok hjelp i psykisk helsevern, ifølge tall fra Statens helsetilsyn.

Siste saker fra Helse

Se neste 5 fra Helse