Hovedinnhold

Alvorlige giftfunn hos dyr og mennesker i Arktis

BEKYMRET: - Dette er alvorlig, sier miljøvernminister Tine Sundtoft (H) etter at Polarinstituttet har funnet urovekkende høye nivåer av miljøgiften klorerte parafiner i fugl, fisk, fugleegg og pattedyr rundt Svalbard. Foto: Geir Wing Gabrielsen / NTB scanpix
BEKYMRET: - Dette er alvorlig, sier miljøvernminister Tine Sundtoft (H) etter at Polarinstituttet har funnet urovekkende høye nivåer av miljøgiften klorerte parafiner i fugl, fisk, fugleegg og pattedyr rundt Svalbard. Foto: Geir Wing Gabrielsen / NTB scanpix
Urovekkende høye nivåer av miljøgiften klorerte parafiner er funnet i fugl, fisk, fugleegg og pattedyr rundt Svalbard, og også i morsmelk. Nå viser det seg at giftstoffet dessuten øker i de marine næringskjedene i Arktis.


Dette fremkommer i en ny forskningsrapport fra Framsenteret ved NILU (Norsk institutt for luftforskning), Norsk Polarinstitutt og SWECO. Studiet er en del av Miljødirektoratets program for kartlegging av nye miljøskadelige stoffer.

Klorerte parafiner utgjør en gruppe av stoffer som er giftige, brytes langsomt ned i naturen og kan hope seg opp i organismer. Stoffene er tidligere påvist i blant annet fisk, fugl og fugleegg, samt i morsmelk hos norske mødre.

Til tross for dette, har ikke forskerne fram til nå hatt nok informasjon til å bevise at miljøgiftene også hoper seg opp i de marine næringskjedene, og at de dermed er en varig trussel for dyr og mennesker.

- Alvorlig

Den nye undersøkelsen bekrefter at klorerte parafiner blir oppkonsentrert i næringskjeden i Arktis og utgjør et helse- og miljøproblem.

- Dette er alvorlig. Miljøgifter er en global utfordring, og internasjonale reguleringer i takt med ytterligere forskning er nødvendig for å fjerne de skadelige stoffene fra markedet, sier miljøvernminister Tine Sundtoft (H).

Forskerne bak studiet har påvist høye nivåer av klorerte parafiner i prøver av blod, egg og vev fra isbjørn og i sel, krykkje, polarmåse, ærfugl og torsk innsamlet i Svalbard-området.

Klorerte parafiner er fettløselige, som betyr at de lagres i fettreservene. De er også lite nedbrytbare, noe som gjør det vanskelig for pattedyr og fugl å kvitte seg med stoffene.

- Pattedyr som spiser byttedyr med miljøgifter i seg, vil etter hvert få høyere miljøgiftnivåer enn det byttedyrene hadde, og konsentrasjonen av miljøgifter blir dermed høyere jo lengre opp i næringskjeden man kommer, forklarer forskningsdirektør Eldbjørg Sofie Heimstad ved NILU.

HØYE VERDIER: Her tas det blodprøve av en ærfugl. Foto: Geir Wing Gabrielsen / NTB scanpix
HØYE VERDIER: Her tas det blodprøve av en ærfugl. Foto: Geir Wing Gabrielsen / NTB scanpix

Haster med forbud

Gamle miljøgifter som PCB og klorerte sprøytemidler har de siste årene avtatt i naturmiljøet fordi det er innført forbud mot produksjon og bruk. Dette er ikke tilfelle med klorerte parafiner som det nå haster med å få innført et internasjonalt forbud mot, mener forskerne bak studiet.

- Vi oppdager stadig nye miljøgifter i Arktis. Det er nødvendig å undersøke hvilke virkninger disse stoffene har på økosystemene i nord. Dette er ikke minst viktig nå når Arktis gjennomgår store klimaendringer, sier leder av miljøgiftprogrammet ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen.

Miljøgifter hos dyr og mennesker har ofte en akutt giftig effekt, men de kan også ha en mer langvarig og kronisk effekt ved for eksempel å være kreftfremkallende, redusere reproduksjonsevnen eller skade arvestoffet.

Miljøgiftene spres med luft- og havstrømmer fra forurensede områder i Europa og Nord-Amerika til Arktis. De vil være til stede i naturen lenge etter at utslippet er stanset.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Helse

Se neste 5 fra Helse