Går glipp av tre milliarder i avgifter

GIR FORDELER: I tillegg til å slippe å betale engangsavgift, kan elbil-førere bruke kollektivfeltet på veiene. Foto: Krister Sørbø

Staten taper på elbiler

Inntektene fra nybil-avgiftene har stupt det siste kvartalet.

Artikkelen er over fem år gammel

Tapet ligger ifølge Bilnytt.no an til å bli tre milliarder kroner mer i år enn det regjeringen har anslått.Hele 21,2 milliarder kroner har regjeringen regnet med å få inn fra de såkalte engangsavgiftene i år.

Det er én milliard kroner mer enn de tok inn i 2013.

Men det voldsomme salget av de avgiftsfrie elbilene i årets første kvartal tyder på at det kan komme en kjempesprekk på dette punktet.

Rekordsalg

Tall Bilnytt.no har innhentet fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) avdekker nemlig at inntektene ikke øker, men i stedet har falt med 489 millioner (-9,8 prosent) i første kvartal i år. Inntektssvikten skyldes ikke endring i det totale bilsalget. Det er tilnærmet identisk som i første kvartal i fjor både for personbiler, varebiler og bruktimport.

- Årsaken til den kraftige inntektssvikten skyldes det rekordhøye salget av elbiler som i denne perioden utgjorde 14,5 prosent av alle solgte nye personbiler, sier redaktør for Bilnytt, Per Morten Merg.

REDAKTØR: Per Morten Merg i Bilforlaget. Foto: Bilforlaget


Engangsavgiften er en avgift som du betaler til staten ved kjøp av ny bil. Den består blant annet av en gitt avgift for antall hestekrefter, CO2-utslipp, vekt og NOx utslipp. Avgiftsandelen av nybilprisen ligger gjerne på mellom 20-40 prosent av den totale nybilprisen.

Elbilene er fritatt for disse avgiftene.

Taper milliarder

Ifølge beregninger Bilnytt.no har gjort, vil inntektstapet til staten bli på voldsomme tre milliarder kroner på engangsavgiften i år, gitt at utviklingen fra årets første måneder på nybilmarkedet fortsetter.

Da vil nemlig statens inntekter fra engangsavgiften gå ned fra det anslåtte beløpet på 21,2 milliarder kroner til 18,2 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Nå blir det dyrere å eie elbil

- Det er mer sannsynlig enn usannsynlig at året videre fortsatt vil gi et høyt elbilsalg. Nye modeller som VW e-Golf og BMW i3 begynner å selge bra. I tillegg er det lite som tyder på at dette foreløpig går mye ut over tidligere bestselgere som Nissan Leaf og Tesla Model S, sier Merg.

- Kan påvirke

- Tror du dette tapet kan få innvirkning på bilavgiftene fremover?

- Det er nærliggende å tenke at dette vil kunne påvirke avgiftene på andre biler, som dermed står i fare for å bli økt. Det vil i så fall være et paradoks at den forutsigbarheten som Stortinget har gitt for elbilene gjennom klimaforliket blir det stikk motsatte for hybridbiler og andre miljømessig gunstige alternativer, sier Merg.

UNDERSØKELSE: Folk vil ikke kjøpe elbil

Tallene inkluderer kun engangsavgift. Elbiler er også fritatt fra moms på 25 prosent. Tapet av disse inntektene er ikke inkludert i regnestykket over.

- Det utgjør selvsagt også en stor sum som bortfaller,sier Merg.

Siv Jensen: - En villet politikk

Finansminister Siv Jensen synes avgifts-utviklingen er positiv.

- Det er ikke overraskende at inntektene fra engangsavgiften blir lavere. Gjennomsnittlig avgift for nye personbiler er redusert i flere år nå, noe som i hovedsak skyldes reduserte CO2-utslipp fra disse kjøretøyene. Dette er en villet politikk, og viser at avgiftspolitikken virker, sier hun.

Jensen avviser at bortfall av tre milliarder kroner i el-avgifter vil føre til at eiere av vanlige biler må betale mer.
- Regjeringen har varslet en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. Resultatet vil vi komme tilbake til i de kommende budsjetter, men jeg minner om at regjeringserklæringen slår fast at det samlede skatte - og avgiftsnivået skal ned.

STOR TEST: Elbil lønner seg - men bare såvidt

Hun sier de vil omtale saken i revidert budsjett i vår.

- I de siste månedene har en relativt stor del av bilsalget vært elbiler. Færre nye bensin- og dieselbiler i første kvartal i år har derfor gitt lavere inntekter fra engangsavgiften.
Dette vil også bli omtalt i revidert nasjonalbudsjett. I klimaforliket var det enighet om at dagens avgifts-fordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut denne stortingsperioden (2017), såfremt antall rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50000, sier Siv Jensen.

Ved utgangen av april var det registrert 27000 elbiler; altså gjenstår 23 000.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder