MIDLERTIDIG STANS: Tunneloppgraderingene gjør at elbilene må vike plassen for buss og nødetater i en del kollektivfelt i hovedstaden. Foto: Krister Sørbø , VG

Elbiler får ikke kjøre i kollektivfelt flere steder i Oslo

Bussene prioriteres under oppgradering av tunnelene i hovedstaden

Elbiler får ikke kjøre i kollektivfelt på E6/Ring 3,
Mosseveien og i Bjørvika fra 21. februar og fram til 1. juni neste år.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Vegvesenet prioriterer buss og nødetater under oppgraderingen av tunnelene i Oslo.

I perioden fra 21. februar i år til 1. juni 2017 får elbiler derfor ikke tilgang til kollektivfeltene langs strekningene som berøres av arbeidene i Brynstunnelen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Oppgraderingen av denne tunnelen starter lørdag 20. februar kl. 22.00. Fra mandag 22. februar vil trafikken forbi anleggsområdet måtte gå i ett løp av gangen. Dette skaper betydelige begrensninger, og Vegvesenet vil prioritere kollektivtrafikken fremfor elbiler.

– Det er velkjent at tettheten av elbiler flere steder i hovedstadsområdet har skapt utfordringer for bussene, sier prosjektleder Hilde Ulvik.

Disse strekningene berøres

E6 / Ring 3 inn mot Oslo sørfra på strekningen Nøstvet -Teisenkrysset

E18 Mosseveien på strekningen Mastemyr – Sydhavna

RV 162 Kong Håkon 5s gate

E18 Dronning Eufemias gate

E18 Langkaigata

– Dette er et midlertidig vedtak og skjer i forbindelse med tunnelrehabiliteringsprosjektet og spesielt Brynstunnelen hvor det blir ekstra dårlig fremkommelighet, sier Eystein Hanssen, kommunikasjonsrådgiver i veivesenet til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder