UTSLIPP: CO2-utslippet i eksosen veier mer enn drivstoffet du bruker fordi det oppstår en kjemisk rekasjon når karbonet forbrennes. Foto: Jan Petter Lynau.

Regn ut CO2-utslippet

Eksos veier tre ganger så mye som drivstoff

(VG Nett) Når du har kjørt tanken tom, er vekten av eksosen bilen har sluppet ut langt høyere enn vekten av drivstoffet du har brukt. Hvordan i all verden kan det skje?

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

Med den siste tidens klimadebatt og søkelys på biltransport som en av synderne for den globale oppvarmingen, er bilenes CO2-utslipp på dagsorden.
Fra årsskiftet ble de norske bilavgiftene også lagt om, slik at utslippet av CO2 nå blir avgiftsbelagt i stedet for sylindervolumet.

EU-kommisjonen vil pålegge bilprodusentene å lage nye biler som slipper ut gjennomsnittlig 120 gram CO2 per kilometer innen 2012. I dag er gjennomsnittutslippet fra europeisk nye biler rundt 163 gram CO2 per kilometer.

Kjemisk reaksjon

For nye biler er CO2-utslippet oppgitt i annonser og i bilregistere, som du blant annet kan se her. For eldre biler kan du regne ut utslippet ut fra forbruket, etter en formel.

Her er forklaringen fra Statens forurensningstilsyn (SFT) for hvordan eksosen kan veie mer enn drivstoffet - og for hvordan du kan regne ut ditt eget CO2-utslipp.

Bensin og diesel inneholder karbon. Når drivstoffet forbrennes, vil karbonet oksideres til CO2 i en kjemisk reaksjon. Oksygenet tas fra lufta, siden bensin og diesel i svært liten grad inneholder oksygen.

CO2 NED: EU-kommisjonen og miljøminister Stavros Dimas har stått i spissen for å redusere CO2-utslippene fra biler ved å binde indsturien til utslippsmål på 120 gram CO2 per kilometer innen 2012. Foto: Reuters.

Når en dieselbil for eksempel bruker en halv liter diesel per mil (som tilsvarer 0,42 kilo diesel per mil), er CO2-utslippet fra denne bilen på den samme milen 1,33 kilo CO2 - altså nesten tre ganger så høyt!

For å forstå dette må vi vite at én kilo diesel inneholder 86 prosent karbon. Vi må også vite at karbonets atomvekt er 12, og at atomvekten for oksygenet er 16.

Ett molekyl CO2 består av et karbonatom med atomvekt 12 og to oksygenatomer med vekt 16. Molekylvekten for karbondioksid (CO2) er dermed 44.

Det betyr at CO2 veier 3,67 ganger så mye som rent karbon.Men fordi bare 86 prosent av den ene kiloen med diesel består av karbon, blir det riktige CO2-innholdet i en kilo diesel 3,17 kilo CO2.

Regn ditt utslipp

For å regne om til liter må vi legge inn tettheten til diesel og bensin, som er henholdsvis 0,84 og 0,74 kilo per liter.

Da får vi disse utslippsfaktorene:Utslippet ved forbrenning av diesel er 2,66 kilo CO2 per liter diesel.Utslippet ved forbrenning av bensin er 2,32 kilo CO2 per liter bensin.

CO2-utslippet til en bil måles i gram per kilometer. Dette kan du regne ut basert på forbruket. Utslippet av klimagassen avhenger av forbruket.

DITT UTSLIPP: Hvor mye CO2 slipper bilen din ut? Her kan du regne det ut. Foto: Scanpix.

Formelen du da bruker er følgende:
Forbruket i liter ganget med utslippsfaktoren, delt på kjørt distanse. For å få gram ganger du til slutt med tusen.

Har du for eksempel kjørt strekningen Ås - Voss på 440 kilometer og brukt 30 liter bensin (0,68 liter per mil), blir regnestykket slik:

30 liter ganger 2,32 (utslippsfaktoren for bensin), delt på 440 (distansen), ganger 1000 (for å få gram).

Svar: På turen over Filefjell har du hatt et CO2-utslipp på 158 gram per kilometer - altså langt unna EUs mål for 2012.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder