MYE UAVKLART: For politiet vil det være en utfordring å fastslå type motor hvis fører ikke kan fremvise vognkort. Miljøklassen står for øvrig kun i nyere vognkort, påpeker politiet. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Politiet: Nesten umulig å håndtere dieselbilforbud

Hvis du blir stoppet mens du ratter en dieselbil på en forbudsdag, og sier «det visste jeg ikke», kan du neppe ilegges bot.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Varslingen skal nemlig være tilstrekkelig. Hvis ikke kan en bilfører påberope seg såkalt «reel villfarelse», noe som kan gi fritak for straff. Det skriver politiet i sitt høringssvar om et permanent trafikkregulerende tiltak, til Bymiljøetaten.

Hastevedtaket, som nylig ble gjort om kjøreforbud for dieselbiler på spesielt forurensede dager, gjelder kun for denne vinteren.

Den permanente forskriften har høringsfrist 25. februar. VG har gjennomgått flere av svarene. En av de mest kritiske kommer fra Oslo-politiet, som kommunen vil skal håndheve kjøreforbudet.

Les: Fem spørsmål og svar om de utskjelte dieselbilene.

Vanskelig å varsle alle

En av de største utfordringene er å få varslet publikum godt nok, slår Oslos visepolitimester Roger Andresen fast i høringssvaret. Det er han som har undertegnet brevet.

Bymiljøetaten legger i forslaget opp til at folk skal varsles gjennom dagspresse, sosiale medier og kommunens hjemmeside. Men, har du ikke fått med deg at det er kjøreforbud, kan du trolig heller ikke straffes for det. Politiet peker på at forbudet neppe kan skiltes, det ville være en nesten fysisk umulig oppgave.

«Forskriften utløser et krav til at man har tilgang til sosiale medier og faktisk tar seg tid til å lete i disse før man kjører bil», skriver politiet.

Politiet i Oslo har ikke ønsket å kommentere høringsbrevet ytterligere.

Stor oversikt: Her kan du kjøre - selv med dieselforbud

Forskjellige veier

Dieselbilforbudet skal bare gjelde på kommunale veier, er forslaget.

Spørsmålet er om du umiddelbart klarer å skille kommunale og statlige veier fra hverandre.

– En nesten umulig oppgave for en vanlig bilist, mener politiet. I høringssvaret viser de til at skilting og navn på veier ikke nødvendigvis stemmer med hva man forventer. For eksempel er Ring 1 statlig, men har en kommunal bit mellom Haakon VIIs gate og Stortingsgata.

Gode råd til deg som skal kjøpe bil: Dette bør du velge nå.

Spekulasjon

Også det som skjer etter at en fører har fått gebyr, bekymrer Oslo-politiet:

• Blir en bilfører tatt, og etterpå kan kjøre videre, åpner det for spekulasjon, mener politiet. Da vil det nemlig være enkelt å ta sjansen på å bli tatt, betale og så fortsette kjøringen.

• Dersom bilene i motsatt fall må bli stående, vil det føre til utstrakt bruk av tauebiler og risko før køer – og enda mer forurensning.

Komplisert

Også direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforbud tror håndhevingen blir teknisk komplisert å gjennomføre. Han viser til TØI, som har beregnet at 48 personer må være i sving med manuelle kontroller og stikkprøver på dagene med forbud.

– Sannsynligheten for å bli tatt er lav, og det vil gjøre at færre etterlever forbudet, sier han. Kommunen legger til grunn at 90 prosent respekterer forbudet og lar bilen stå.

Presseansvarlig for Bymiljøetaten i Oslo kommune, Monica T. Olsen, skriver til VG i en epost at det er for tidlig å kommentere på høringssvarene nå, og at de regner med å være ferdige med å gå gjennom svarene i midten av april.

Kan bilen din bruke fornybar-diesel? Sjekk her.

Her kan du lese flere høringssvar:

Ruter: Lover å få folk på jobb

Vi skal greie å håndtere et dieselforbud med kapasiteten vi har. Det er ikke umiddelbart mange ekstra busser å sette inn. Erfaringene viser at folk stort sett er flinke til å tilpasse seg, men fullere blir det.

Bilimportørenes Landsforbund: Liten effekt, mye ulempe

Effekten er lav. Vi må satse på utfasing av eldre lastebiler og nye biler med ren teknologi. En uheldig bivirkning er at dieselbilene vil kunne falle i verdi.

Oslo og Akershus Bilbransjeforening: De bruker feil tall

Oslos dieselbiler er i snitt bare 4,5 år, og er moderne. Det er mange verre bensinbiler. Det må innføres en teknologinøytral ordning, ikke ensidig for dieselbiler.

Astma og Allergiforbundet: Må også bytte vedovner

Dieselbilforbud på dager med høye verdier, etablering av lavutslippssoner, bedre og billigere kollektivtransport, innfartsparkering, bedre feiing og vasking av gatene og bytte ut gamle vedovner er veien å gå.

Norsk Petroleumsinstitutt: For omfattende inngripen

Å forby dieselbiler, en lovlig teknologi, som i tillegg har vist enorme utslippsforbedringer, er en for omfattende inngripen i folks bevegelsesfrihet. Begrensning i bilbruk kan ikke komme uten en økning i kollektivtrafikktilbudet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder