Bilbransjen er skuffet - ønsket kutt for ladehybridene

URØRT: Finansminister Siv Jensen og regjeringen gjør som regjeringer før henne - varsler en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene. Foto: Kristian Helgesen

Revidert nasjonalbudsjett: Endrer ikke bilavgiftene tross stort inntektstap

Regjeringen rører ikke bilavgiftene, men varsler en helhetlig gjennomgang av bil- og drivstoffavgiftene til høsten.

  • Hanne Hattrem

Artikkelen er over seks år gammel

Først i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2015 som skal legges frem til høsten, varsler regjeringen endringer i bilavgiftene.

Da vil de gjøre store omveltnigner som skal stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg.

I sitt første reviderte nasjonalbudsjett foreslår finansminsiter Siv Jensen null nytt når det gjelder bilavgiftene.

«Regjeringen foreslår ikke endringer i bilavgiftene i Revidert nasjonalbudsjett 2014, men vil komme tilbake til saken når den helhetlige gjennomgangen foreligger.»

Elbilsalg gir redusert inntekt

Til tross for at inntektene fra nybil-avgiftene har falt kraftig det siste kvartalet, velger altså regjeringen å foreslå at innslagspunktet for CO2-komponenten og en økt sats for CO2-avgiften.

Det voldsomme salget av elbiler har gitt staten reduserte inntekter.

Av totalt 1748.607 registrerte nye personbiler etter første kvartal i år, var 6557 elbiler, 13,5 prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. 667 var ladbare hybrider.

Siv Jensen varsler at Klimaforliktet står «over alt». Det innebærer at elbil-fordelene står urørt frem til en bestand på 50.000 elbiler eller til 2017.

Ved utgangen av april var vdet registrert 27.000 elbiler i Norge, og fagfolk venter at 50.000 elbiler nås i 2015.

- Det er ikke rart at elbilene ikke røres avgiftsmessig nå. Det er politisk enighet om å ikke gjøre noe med dette, og de forpliktelsene står alle på. Disse fordelene er og har vært viktige for å å gi elbiler den nødvendige forutsigbarheten. Det er derfor vi har fått et så betydelig innslag av elbiler så hurtig, kommenterer Per Morten Merg forlagsredaktør i Bilforlaget.

Han sier at Solberg-regjeringen gjør det samme som sine regjerings-forgjengere har gjort i de siste årene - nemlig å varsle en helhetlig gjennomgang.

- Det pekes stadig mot fremtiden, men det gjenstår jo å å se om dette skjer. Dette er en uhyre komplisert avgiftskabal, sier Merg.

- Skuffende

Volvo-sjef Øystein Herland hadde forventet at de hadde gitt lavere nybilavgift til ladbare hybridbiler.

- De burde fjernet noe av diskrimineringen og den harde avgifstbelastningen som ligger på ladbare hybrider. Dette ville vært svært viktig for å kunne øke takten i utbyttingen av bensin- og dieselbiler med ladbare hybrider. Ladehybridene har svært lave CO2-utslipp og ingen begrenset rekkevidde slik elbilene har. De er dermed et godt miljøbidrag innenfor persontransport, sier Øystein Herland.

Informasjonssjef for Volkswagen hos Harald A. Møller, Anita Svanes, hadde også ønsket at bedre kår for ladehybrdiene.

- Vi skulle gjerne sett at allerede nå ble gitt noen tydelige signaler knyttet til bedre incentiver for ladbare hybrider, som vil være spesielt viktige for å nå målsetningen om 85 gram CO2 i klimaforliket. Vi regner med at en ny grønn skattekommisjon ser på mulighetene for å gjøre ladbare hybrider mer økonomiske, sier Svanes.

- Spennende

Informasjonssjef i Toyota Espen Olsen respresenterer et merke som er blitt store på hybridbiler. Han ser frem til budsjettet for 2015.

- Vi merker oss at det store inntektstapet knyttet til det høye elbilsalget er grundig spesifisert. Vi håper at regjeringen ser at en ensidig virkemiddelpolitikk til fordel for elbiler ikke er den optimale veien for å redusere utslippene fra bilparken.
Det verste som kan skje er at kunder som ønsker å kjøpe miljøvennlige biler som for eksempel hybridbiler må kompensere for dette inntektstapet gjennom økte avgifter, sier han.

Dette er avgiftstapet

Fordelene for elbiler gjør at staten taper avgiftsinntekter, står det i Stortingsmelding nummer 2, Revidert nasjonalbudsjett:

Avgiftsfordelene ved kjøp av elbiler, anslås til i størrelsesorden til 1 millaird kroner i 2013.

** Dersom elbilsalget i resten av 2014 holder seg på samme nivå som i de fire første månedene, vil avgiftsfordelen kunne bli i størrelsesorden 3-4 milliarder kroner.

** Inntektstapet for årsavgiften beregnes til i underkant av 100 millioner kroner i 2014 og rundt 30 millioner i 2013. Bompengeselskapene.

** Fergeselskapene anslås å få et inntektstap på om lag 200 millioner kroner i 2014, mot om lag 90 millioner i 2013 som følge av gratis bompassering og transport på ferge. Anslagene
er usikre.

** I tillegg kommer fravær av veibruksavgift og gunstig firmabilbeskatning, samt at øvrige bruksfordeler gir reduserte inntekter til blant annet kommuner.

Les også: Det økte salget av elbiler gjør at elbil-eierne kan miste deler av godene allerede neste år.

FLERE BIL- OG MOTORNYHETER.

ALFABETISK OVERSIKT OVER SAMTLIGE BILTESTER.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK.

Mer om

  1. Trafikk

Flere artikler

  1. Staten taper på elbiler

  2. Pluss content

    Taper tre mrd. på bortfalte elbil-avgifter

  3. Kan bli enda flere satser i bomringen

  4. Vil skjerpe avgiften for «lure-hybridene»

  5. Ladbar luksus-SUV ned 100.000 kr igjen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder