NAF: La elbilene få økonomiske fordeler til minst 2020

INN ELLER UT? Elbiler får kjøre i kollektivfeltet, men når må de ut? Hvis den i det hele tatt må ut. Foto: Jan Petter Lynau

Mer forvirring om elbil-fordeler

Norsk Ebilforening mener regjeringen har lovet at elbilene er fredet frem til 1. januar 2018.

Artikkelen er over fem år gammel

Gjennom Stortingets klimaforlik ble de politiske partiene i 2008 enige om å beholde elbilfordelene frem til en ny vurdering i 2017, eller til det ble 50.000 elbiler i bestanden.
Nå mener elbileiernes representant at regjeringen har fjernet forutsetningen om en bestand på 50.000 elbiler før elbilfordelene skal revurderes.

Ifølge anslag fra både Elbilforeningen selv og Opplysningsrådet for Veitrafikken, basert på det elektriske elbilbilsalget, kan det være at en elbilbestand på 50.000 biler nås allerede i 2015.

Men etter pressekonferansen med finansminister Siv Jensen (Frp), da revidert nasjonalbudsjett var fremlagt onsdag denne uken, sendte Elbilforeningen ut en pressemelding der de tolket Siv Jensen slik at 50.000-forutsetningen ikke lenger gjaldt.

- Finansministerens hovedbudskap kan ikke bety annet enn at Regjeringen ikke vil røre den etablerte elbilavgiftspolitikken, og at den står frem til 2018. Det er svært positivt etter de siste dagers spekulasjoner i media, og betyr at vi nå kan fokusere på elbilpolitikken for den videre fremtiden, fastslår generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Usikre

Kommunikasjonsleder Ståle Frydenlund viser til regjeringens egne ord i regjeringserklæringen.

- Her er tallet 50.000 tatt bort. Vi tolket det som et godt signal om at man løsrev seg fra talltanken. Hvis ikke dette stemmer, da er spørsmålet hva man skal forholde seg til. Men vi ser at både politikere og journalister bruker dette tallet, sier Frydenlund.

Men Siv Jensen understreker at klimaforliket står, inntil Stortinget eventuelt bestemmer noe annet. Dette sa hun på pressekonferansen, og det bekreftes også overfor VG, fra finansministerens kontor.

- Må bestå

FEILSLÅTT: Det er totalt feilslått å fjerne fordelene til elbiler neste år, mener NAF. Foto: NAF

Det er totalt feilslått å fjerne fordelene til elbiler neste år, mener NAF.

- De viktigste fordelene for de som har kjøpt og de som vurderer å kjøpe elbiler, er de økonomiske. Det er ikke nødvendigvis tilgang til kollektivfeltet, men fritak fra engangsavgift, svært lav årsavgift og gratis bompasseringer som er viktig. Det blir galt å fjerne fordelene nå, for etter at fiffen på Oslo vest nå har nytt godt av alle fordelene, ser vi at det er nå resten av landet våkner og kan tenke seg å kjøpe elbil. Nå begynner det virkelig å skje noe, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

NAF mener at politikerne må bli enige om å gi elbiler økonomiske fordeler minst frem til 2020 - og det fort.

- Det er viktig for alle som vurderer å kjøpe elbil at de ikke får vinglete signaler. Forutsigbarhet er veldig viktig, sier hun.

Taper milliarder på bil

Det har vært en del blest om at staten taper milliarder av kroner i inntekter som følge av sponsingen av elbiler. Det bildet er ikke riktig, ifølge ferske beregninger fra NAF.

Regjeringen melder om et inntektstap på en milliard kroner i 2013 og muligens 3-4 milliarder kroner for inneværende år.

Men det er ikke fritak for avgifter på elbiler, men derimot vanlige biler, som snyter staten for penger.

NAF har regnet ut at inntektstapet til staten er større for vanlige biler enn for elbiler.

- Siden toppåret i 2007 har engangsavgiften per bil gått ned med 40.000 kroner, som følge lavere vekt på bilene, ny motorteknologi og omlegging fra hk-avgift til vektavgift. Bare i 2013 utgjorde dette 5,4 milliarder kroner, sier Sagedal.

- Under press

Elbilforeningen sier at det er et press på kollektivfeltet, og at de fraråder å kjøpe elbil ene og alene for å kunne kjøre forbi køen i kollektivfeltet.

- Det er vel viktig at man ikke kjøper elbil på feil premisser?
- Tilgang til kollektivfeltet bør ikke være den eneste årsaken til at du kjøper elbil. Det blir en for tynn motivasjon. Elbilene fungerer til veldig mye annet også, blant er de billige i drift og gode å kjøre, sier Ståle Frydenlund.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder